Хронологія бібліографічних видань Волинської обласної бібліотеки для юнацтва

2017

Бібліотерапевтичні рецепти : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; [уклад.: Н. А. Ількевич, М. Ю. Ледньова]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 31 с. – (Інформаційний простір освіти).

Бонджорно, Італіє! : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.],2017. – 23 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Життя у французькому стилі : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 23 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Інформаційна подорож Великою Британією : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. О. Л. Кобзар]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 19 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Молодь Японії: покоління NEXT : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 35 с. – (Покоління NEXT).

Німеччина: презентуємо країну : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. О. Л. Кобзар]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 19 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Організація оздоровчо-виховної діяльності у літньому дитячому таборі : метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 20 с. – (Інформаційний простір освіти).

Панорама Polska: фрагменти і сторінки : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р. П. Тимощук]. – Луцьк, 2017. – 31 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Побутові відходи загроза чи ресурс? : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 19 с. – (Топ-теми України).

Робота педагога з дитячими і молодіжними організаціями : інформ. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 19 с. – (Інформаційний простір освіти).

 

2016

Війна на Сході України : рек. бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 47 с. – (Топ-теми України) (Відкриваймо Україну: події, факти, документи).

Генрік Сенкевич : бібліогр. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 11 с. – (Територія читання).

День увічнення пам’яті жертв Бабиного Яру (м. Київ) : бібл. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 7 с.

Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу до виховання школяра : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 11 с. – (Інформаційний простір освіти).

Розвиток професійних компетентностей педагогів як передумова формування освітньо-виховного середовища : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 34 с. – (Інформаційний простір освіти).

Українські бранці Кремля : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2016. –22 с. – (Топ-теми України).

Як пережити День святого Валентина? : бібл.-бібліогр. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. О. Кобзар]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 30 с. – (Топ-теми України) (Покоління NEXT).

 

2015

Вальдорфська школа педагогіка сучасності : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 8 с. – (Інформаційний простір освіти).

Виховнасистемауконтекстіжиттєтворчостіособистості : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-кадляюнацтва,Волин. ін-тпіслядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 23 с. – (Інформаційнийпростіросвіти).

Вшанування батька в обрядах України : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 12 c. – (Відкриваймо Україну: події, факти, документи).

Вшанування хліба в обрядах України : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 22 c. – (Відкриваймо Україну: події, факти, документи).

Інформаційно-комунікаційнітехнологіїякзасібстворенняєдиногоінформаційногопростору : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-кадляюнацтва, Луц. гімназія № 21 ім. М. Кравчука ; [уклад.: Н. Ількевич, Т. Куса]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 23 с. – (Інформаційний простір освіти).

Майдан: революція Гідності і Свободи : анот. рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 18 с. – (Відкриваємо Україну: події, факти, документи).

Національно-патріотичне виховання пріоритетний напрям цілісної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва,Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 38 с. – (Інформаційний простір освіти).

Порівняння різних систем літочислення : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. О. Романюк]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 11 с. – (Відкриваймо Україну: події, факти, документи)

 

2014 

Кон’юнктура міжнародних фінансових і товарних ринків : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р.Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 16 c. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Майдан: революція Гідності і Свободи : анот. рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 23 c. – (Відкриваємо Україну: події, факти, документи).

Неурядові організації світу : бібліогр. посіб. : в 2 ч. Ч. І / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 40 c. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Неурядові організації світу : бібліогр. посіб. : в 2 ч. Ч. ІI / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 20 c. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Розвиток компетентностей педагогів як передумова формування виховного простору : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 35 c. – (Інформаційний простір освіти).

Соціальна адаптація дітей з особливими потребами : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; [уклад.: Н. Ількевич, М. Ледньова]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 15 c. – (Інформаційний простір освіти).

 

2013 

Агния Львовна Барто : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества ; [сост. Л. Малиновская]. – Луцк : [б. и.], 2013. – 16 с. – (Территория чтения).

Виктор Юзефович Драгунский : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества ; [сост. Н. Илькевич]. – Луцк : [б. и.], 2013. – 30 с. – (Территория чтения).

Віртуальний простір позашкілля : вебліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 4 c. – (Інформаційний простір освіти).

Етнічні традиції зарубіжних країн у діловому спілкуванні : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 37 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Николай Николаевич Носов : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества ; [сост. Н. Илькевич]. – Луцк : [ б. и.], 2013. – 10 с. – (Территория чтения).

Позашкільний навчальний заклад – освітньо-виховна система : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 31 c. – (Інформаційний простір освіти).

Самуил Яковлевич Маршак : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества ; [сост. Н. Илькевич]. – Луцк : [ б. и.], 2013. – 17 с. – (Территория чтения).

Стоп насильству! : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 19 с. – (Інформаційний простір освіти).

Шкільне самоврядування в системі державно-громадського управління : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 27 c. – (Інформаційний простір освіти).

Школа сприяння здоров’ю : рек. бібілогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 19 с. – (Інформаційний простір освіти).

 

2012

"Бу-Ба-Бу": Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 50 с. – (Територія читання).

Духовність у сучасному світі : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 7 c. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

"Нова дегенерація": Іван Андрусяк, Степан Процюк, Іван Ципердюк : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 33 с. – (Територія читання).

Партнерська взаємодія у створенні превентивного виховного простору [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 34 с. – (Інформаційний простір освіти).

"Пропала грамота": Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 40 с. – (Територія читання).

Психологічна адаптація дитини до навчання в початковій школі : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – (Інформаційний простір освіти).

Сучасна молодь: основні цінності, позиції, орієнтири : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 4 с. – (Покоління NEXT).

Формуваннягромадянськихцінностейучнівськоїмолодіусистемізагальноїсередньоїосвіти : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-кадляюнацтва,Волин. ін-тпіслядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 39 c. – (Інформаційний простір освіти).

Формуванняекономічнихкомпетентностейшколярів : бібліогр. список / Волин. обл. б-кадляюнацтва, Волин. ін-тпіслядиплом. пед. освіти ; [упоряд.: Н.Ількевич, Т. Гребенюк]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 23 c. – (Інформаційнийпростіросвіти).

Формуванняенергоощадливоїсвідомостішколярів : бібліогр. список / Волин. обл. б-кадляюнацтва ; [упоряд. Л. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 38 с. – (Інформаційний простір освіти).

"Я вірую в невмирущість крові. Я вірую в свій народ" : (до 75-річчя від дня народж. В. М. Чорновола) : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 19 c. – (Відкриваймо Україну: події, факти, документи).

Як я розумію свої права: бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. Малиновська]. – Вид. 2-ге переробл. і допов. – Луцьк : [б. в.], 2012. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

 

2011 

Географія світових віськових конфліктів : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л.В. Малиновська];. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 26 c. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Дипломатичні відносини країн світу : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б.в.], 2011. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Іван Франко речник національної ідеї : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 4 c.

Інноваційна організація освітнього середовища з метою формування соціальних компетентностей у школярів : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 18 c. – (Інформаційний простір освіти).

Партнерська взаємодія у створенні превентивного виховного простору : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 34 c. – (Інформаційний простір освіти).

ПедагогічніідеїВ. Сухомлинськогоякконцептуальнаосноваособистісно-орієнтованогопідходудовихованняшколяра : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-кадляюнацтва, Волин. ін-тпіслядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 18 c. – (Інформаційний простір освіти).

Правове та превентивне виховання учнів : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 13 c. – (Інформаційний простір освіти).

Спортивні тренажери у школі : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 4 c. – (Інформаційний простір освіти).

Чорнобиль: наслідки, уроки, проблеми : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. Малиновська];. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 10 c. – (Інформаційний простір освіти).

Шкільне самоврядування: проблеми становлення та досвід : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 11 с. – (Інформаційний простір освіти).

Як я розумію свої права : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. В. Малиновська];. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 25 c. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

 

2010 

Біоніка: вчимося у природи : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 27 c. – (За сторінками підручника XXI століття).

Інформаційні технології бібліотек в освітньо-виховному просторі школи : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 4 с.

Позашкільний навчальний заклад – освітньо-виховна система : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 19 c. – (Інформаційний простір освіти).

Соціальна робота: діалог науки і практики : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич];. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 36 c. – (За сторінками підручника XXI століття).

У пастці електронного павутиння : бібліогр. покажч.-дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 28 c. – (За сторінками підручника XXI століття).

 

2009 

Громадянознавчі компетенції: концептуальні засади, педагогічні технології, практичні реалізація : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 12 с. – (Інформаційний простір освіти).

Країнознавство : вебліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 20 c. – (За сторінками підручника XXI століття).

Реабілітація – для життя! : (комплекс. відновлення фіз. здоров’я і працездатності) : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 26 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

 

2008 

Біоніка – шлях до ери штучних органів : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 18 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Демографічна мапа світу : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 20 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Знати, щоб жити ... : вебліогр. список про ВІЛ/СНІД / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 4 с.

Політико-правові системи країн світу : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 16 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Сучасний освітній простір : бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 16 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

2007

Вчені Волині : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Л. В. Фрадинська]. – Луцьк : [б. в.], 2007. – 15 с.

«Жіноча гілка» волинського письменства : [бібліогр. дайджест] : вип. перший : Ніна Горик, Клава Корецька, Олена Криштальська, Валентина Штинько, Тетяна Яков’юк / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. В. Кумановська]. – Луцьк : [б. в.], 2007. – 12 с.

Наш кольоровий світ : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2007. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Пластмаси: потрібне і корисне? : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Р. П.Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2007. – 23 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Що ми їмо?! : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2007. – 20 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

 

2006

Вірні клятві Гіппократа (видатні українські лікарі) : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва : [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк, 2006. – 32 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Ера нанотехнологій : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк, 2006. – 29 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Капілярні явища в природі і техніці : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. І. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2006. – 40 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Мій моральний вибір: бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2006. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Оптика: використання та благо людства : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2006. – 28 c. – (За сторінками підручника XXI століття).

Таємничий світ кристалів : бібліогр. дайджест /; Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2006. – 27 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

 

2005

Бути громадянином… : бібліогр. дайджест /Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 24 с. (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Педагогічна занедбаність підлітка: від усвідомлення проблеми до її вирішення : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. –Луцьк : [б. в.], 2005. – 24 c.

Стихійні лиха: причини і наслідки : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 36 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Тепловий двигун: від революції до еволюції : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 24 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Хімія навколо нас : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 31 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Як я розумію свої права : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 24 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

 

2004 

Альтернативна енергетика – вимога часу : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. В.Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2004. – 20 с. - (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Політичний рух молоді : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2004. – 40 с.

Сучасні екологічні проблеми України : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2004. – 20 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Сучасні підлітки. Які вони? : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2004. – 24 с.

Тепловий двигун: від революції до еволюції : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2005. – 24 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Що може комп’ютер? : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2004. – 19 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Як я розумію свої права : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2004. – 26 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

 

2003

Генетика: благо чи зло людства? : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2003. – 15 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Корифеї української математики : Бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк: [б. в.], 2003. – 20 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Подвижники української історичної науки : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2003. – 24 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Українські імена в космонавтиці : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2003. – 26 c. – (За сторінками підручника XXI століття).

 

2002 

Видатні вчені-хіміки України : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк [б. в.] 2002. – 5 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття».

Їх імена належать Україні. (Визнані та невизнані Нобелівським комітетом) : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. І. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2002. – 6 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Наукові досягнення українських біологів : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва : [уклад. Л. В. Малиновська]. – Луцьк : [б. в.], 2002. – 6 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

Українські імена в світовій фізиці : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2002. – 6 с. – (Серія «За сторінками підручника ХХІ століття»).

 

2001 

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 9 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва. – Луцьк : [б. в.], 2001. – 15 с.

Український національний виховний ідеал : список літ. до проведення пед. читань / Волин. обл. б-ка для юнацтва. – Луцьк, 2001. – 2 с.

 

2000 

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 8 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва. – Луцьк : [б. в.], 2000. – 14 с.

 

1999 

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 7 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1999. – 16 с.

Педагогічні технології : список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва. –Луцьк [б. в.], 1999. – 13 с.

 

1998

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 6 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1998. – 17 с.

 

1997 

Творчі пошуки педагогів Волині : вип. 6 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Г. Я. Малицька]. – Луцьк : [б. в.], 1997. – 33 с.

  

1996

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 5 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1996. – 15 с.

Проблема профільного навчання. Поглиблене вивчення окремих або циклів предметів : список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Т. М. Ковальчук]. – Луцьк : [б. в.], 1996. – 4 с.

Творчі пошуки педагогів Волині : вип. 5 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Г. Я. Малицька]. – Луцьк : [б. в.], 1996. – 30 с.

 

1995

Біоенергетика людини: фантазія чи реальність? : рек. список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. В. Томаш]. – Луцьк [б. в.], 1995. – 8 с.

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 4 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1995. – 13 с.

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 3 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1995.. – 10 с.

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 2 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1995.. – 13 с.

Молодь Волині: соціальний портрет : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 4 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, В. М. Томаш]. – Луцьк : [б. в.], 1995. – 29 с.

Наукові досягнення – запрошення до творчості : рек. список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. В. Томаш]. – Луцьк [б. в.], 1995. – 8 с.

Творчі пошуки педагогів Волині : вип. 4 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Г. Я. Малицька]. – Луцьк : [б. в.], 1995. – 33 с.

 

1994 

Дозвілля: традиції і новаторство : форми і методи позаклас. роботи : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 1 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1994. – 13 с.

Молодіжні організації України : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот.: Н. Ількевич, В. Томаш]. – Луцьк : [б. в.], 1994. – 12 с.

Молодь Волині: соціальний портрет : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 3 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1994. – 16 с.

Творчі пошуки педагогів Волині : вип. 4 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Г. Я. Малицька]. – Луцьк : [б. в.], 1994. – 46 с.

 

1993 

Дитячі та молодіжні громадські організації : рек. список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1993. – 16 с.

Народознавство : (рек. бібліогр. покажч.) : вип. 3 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1993. – 20 с.

Творчі пошуки педагогів Волині : вип. 3 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Г. Я. Малицька]. – Луцьк : [б. в.], 1993. – 47 с.

 

1992 

До екзамену з історії України в загальноосвітніх школах : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в.], 1992. – 13 с.

Зміни в політичній карті світу : фактограф.-бібліогр. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в.], 1992. – 2 с.

Історія Волині з найдавніших часів до наших днів : список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в.], 1992. – 20 с.

Історія політичних партій та громадських організацій України / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в.], 1992. – 2 с.

Молодіжні організації України : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1992. – 20 с.

Молодь Волині: соціальний портрет : (поточ. бібліогр. покажч.) : вип. 2 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1992. – 29 с.

Спільні підприємства : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в.], 1992. – 3 с.

Творчі пошуки педагогів Волині : вип. 2 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Г. Я. Малицька]. – Луцьк : [б. в.], 1992. – 45 с.

 

1991 

Історія Волині з найдавніших часів до наших днів : рек. список літ. на допомогу вивч. історії УРСР у 8-10 кл. / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1991. – 6 с.

Молодь Волині: соціальний портрет : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 1 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1991. – 29 с.

Народознавство : бібліогр. рек. покажч. : вип. 2 / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1991. – 21 с.

Народознавство : рек. бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1991. – 35 с.

 

1990 

Дозвілля – справа спільна : (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 1 (8) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1990. – 13 с.

Дозвілля – справа спільна : (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 2 (9) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1990. – 16 с.

Дозвілля – справа спільна : (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 3 (10) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1990. – 12 с.

Народний рух України за перебудову. Народні фронти союзних республік : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в.], 1990. – 1 с.

Неформальні об`єднання : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в.], 1990. – 4 с.

Новорічні традиції українського народу : попереджувал. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в., 1990?]. – 2 с.

Творчі пошуки педагогів Волині : вип. 1 / Волин. обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Г. Я. Малицька]. – Луцьк : [б. в.], 1990. – 46 с.

 

1989 

Вірні традиціям інтернаціоналістів : анот. бібліогр. покажч. : вип. 2 / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 27 с.

Вчителю історії Української РСР для Х класу : список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – [Луцьк : б. в., 1989]. – 5 с.

Диференційований підхід до виховання «важких» дітей : рек. список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва; [підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 6 с.

Дозвілля – справа спільна : (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 4 (7) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 13 с.

Дозвілля – справа спільна : (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 3 (6) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. . Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 14 с.

Дозвілля – справа спільна: (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 2 (5) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 10 с.

Дозвілля – справа спільна : (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 1 (4) / Волин. обл. б-ка для юнацтва; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 21 с.

Навчання усним відповідям на уроках літератури : рек. список літ. / Волин. обл. б-ка для юнацтва; [підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 5 с.

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 7 / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 20 с.

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 8 / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1989. – 29 с.

 

1988 

Вірні традиціям інтернаціоналістів : анот. бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 30 с.

Дозвілля – справа спільна: (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : (ІІ півріччя 1987) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 12 с.

Дозвілля – справа спільна: (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : (І кв. 1988) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 14 с.

Дозвілля – справа спільна: (на допомогу культур.-спорт. комплексам) : поточ. бібліогр. покажч. : (ІІ півріччя 1988) / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 20 с.

Неформально до неформалів : попередж. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Т. П. Білецька]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 10 с.

Нові сторінки Шевченкознавства : бібліогр. список Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 8 с.

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : вип. 6 / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 35 с.

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : (ІІ півріччя 1987 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1988. – 26 с.

                                                                                         

1987 

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : (І півріччя 1987 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1987. – 39 с.

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : (ІУ кв. 1986 г.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [склала Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1987. – 34 с.

 

1986 

В мире эстрадной музыки : текущий библиогр. указ. ст. из периодических изд. : ІІ-ІVкв. 1986 г. / Обл. б-ка для юношества ; [Н. И. Карченя]. – Луцьк : [б. в.], 1986. ­– 12 с.

Учням – комп`ютерну грамотність : попереджувал. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1986. – 3 с.

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : (ІІ–ІІІ кв. 1986 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1986. – 36 с.

Шляхами боротьби і творення. (Комсомол Волині : історія і сучасність) : поточ. бібліогр. покажч. : (ІV кв. 1985 р. – І кв. 1986 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн. ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Т. П. Білецька]. – Луцьк : [б. в.], 1986. – 34 с.

 

1985 

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : (січ. – берез. 1986 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1985. – 32 с.

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : (квіт. – верес. 1985 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1985. – 29 с.

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : (жовт. – груд. 1984 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, В. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 1985. – 20 с.

 

1984 

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : (лип. – верес. 1984 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1984. – 25 с.

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : (квіт. – черв. 1984 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1984. – 27 с.

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : (січ. – берез. 1984 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1984. – 22 с.

 

1983 

Планета молодості : бібліогр. покажч. нових кн. та ст. : вип. 3/4 / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 1983. – 25 с.

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : вип. ІІ : (квіт. – черв. 1983 р.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількович, Л. Г. Каліс]. – Луцьк : [б. в.], 1983. – 25 с.

Планета молодості : бібліогр. покажч. нової літ. : вип. І : (січ. – берез. 1983.) / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. обл. орг. т-ва любителів кн., Волин. обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів ; [матеріал підгот.: Н. А. Ількевич, Л. Г. Каліс]. – Луцьк : [б. в.], 1983. – 28 с.

 

1981 

Планета молодості : бібліогр. покажч. нових кн. та ст. : вип. 4 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [складачі: Н. А. Ількевич, Л. Г. Слюсар]. – Луцьк : [б. в.], 1981. – 32 с.

Планета молодості : бібліогр. покажч. нових кн. та ст. : вип. 3 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [складачі: Н. А. Ількевич, Л. Г. Слюсар]. – Луцьк : [б. в.], 1981. – 36 с.

1980 

Планета молодості : бібліогр. покажч. нових кн. та ст. : вип. 1 / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [складачі: Н. А. Ількевич, Л. Г. Слюсар]. – Луцьк : [б. в.], 1980. – 18 с.

Додаткова інформація