Обмінний фонд

Література з правознавства

1. Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : нац. законодавство, міжнар.-прав. акти, держ. захист, авт. винагороди, відповідальність, суд. практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України : вип. 3)

2. Заворотний О. Для чого я живу / О. Заворотний. – Рівне : Держ. редак. – видав. підприємство, 1995. – 40 c.

3. Житло та комунальні послуги: законодавство, судова практика : Житловий кодекс, заг. положення, пільги, субсидії, реструктуризація заборгованості, відповідальність, суд. практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 272 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України : вип. 3).

4. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію : заг. положення, орг. та упр., законодав.регулювання правовідносин, відповідальність за правопорушення. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 448 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України : вип. 8).

5. Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 1 : Інформаційне законодавство України / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – Київ : Юрид. думка, 2005. – 416 с.

6. Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 2 : Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія) / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – Київ : Юрид. думка, 2005. – 424 с.

7. Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т.3 : Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – Київ : Юрид. думка, 2005. – 44 с.

8. Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 4 : Інформаційне законодавство країн Європи та Азії / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – Київ : Юрид. думка, 2005. – 384 с.

9. Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. Т. 5 : Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – Київ : Юрид. думка, 2005. – 328 с.

10. Історія держави і права України : курс лекцій / за ред. В. Г. Гончаренка. – Київ : Вентурі, 1996. – 288 с.

11. Конституційне право України : підручник / за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – Київ : Укр. центр правн. студій, 1999. – 376 с.

12. Кульчицький В. С. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, М. І. НастюКиїв – Львів : Світ, 1996. – 296 с.

13.  Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру. – Київ : Т–во "Знання" України, 2007. – 20 с.

14.  Операції з нерухомістю : (нормат. база). – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2005. – 388 с.

15. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 416 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; № 10).

16. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в цивільних справах / за заг. ред. Голови Верхов. Суду України канд. юрид. наук, проф., чл.-кор. Акад. прав. наук України В.Т. Маляренка ; Верхов. Суд України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 352 с.

17. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ : Інтерньюз-Україна, 2002. – 220 с.

18. Подопригора А. А. Основы римского гражданского права : учеб. пособие. / А. А. Подопригора. – 2-е изд., перераб. – Киев : Вентури, 1994. – 288 с.

19. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом : норм.-прав. акти, міжнар. док., комент.. – Київ : Атіка, 2003. – 256 с.

20.  Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : посібник / П. М. Рабінович. – Вид. 2-ге, зі змінами й доп. – Київ : [б. в.], 1994. – 238 с.

21. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

22. Торговельна діяльність в Україні : заг. положення : право на торг. діяльн. : торгівля прод. і непрод. товарами : розрахунк. операції : орг.-техн. забезпечення : суд. практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 448 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України : вип. 11).

23. Умови вступу України до НАТО / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України [та ін.]. – Київ : Т-во "Знання" України, 2007. – 20 с.

24. Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – Київ : Т-во "Знання" України, 2007. – 24 с.

Фізкультура і спорт

25. Альбом : 1977–1979. – ZAGREB : 1984. –199 c. – (FIDE)

26. Арчаков В. М., Гик Я. Е. Шахматные квартеты / В. М. Арчаков. – Киев : Молодь, 1983. – 184 с.

27. Багиров В. К, Английское начало / В. К, Багиров. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – 462 с. – (Теория дебютов).

28. Баранов Б. Ф. Штурм королівської фортеці. – Київ : Рад. школа, 1982. – 63 с.

29. Барский Ю. П. На 100 клетках : Изд. 2-е, доп. / Ю. П. Барский. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 160 с.

30. Батуринский В., Карпов А. На шахматном Олимпе / В. Батуринский. – М.: Сов. Россия, 1984. – 192 с. – (Шахматное искусство)

31. Бондаренко Ф. С. Триумф советского шахматного этюда / Ф. С. Бондаренко. – Киев : Здоров’я, 1984. – 176 с., ил.

32. Ботвинник М. М. Защита Грюнфельда / М. М. Ботвинник, Я. Б. Эстрин. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – 271 с. – (Теория дебютов)

33. Владимиров Я. Г. Как решать задачи и этюды / Я. Г. Владимиров. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 112 с. – (Библиотечка шахматиста)

34. Воронин М. Первый номер / М. Воронин. – М.: Мол. гвардия, 1980. – 206 с. – (Спорт и личность)

35. Геллер Е. П. Победа в Мерано : матч на первенство мира по шахматам, октябрь – ноябрь, 1981 г. / Е. П. Геллер. – М. : Воениздат, 1982. – 80 с.

36. Дамский Я. В. Рашид Нежметдинов / Я. В. Дамский. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 176 с., ил.

37. Дворак В. М. Шахматы не глядя на доску / В. М. Дворак, В. И. Теплицкий. – Киев : Здоровья, 1988. – 136 с. : ил.

38. Ким Н. Счастливый помост / Н. Ким. – М. : Мол. Гвардия, 1985. – 160 с. – (Спорт и личность)

39. Колодиев Ю. В. Сто клеток и тысячи тайн / Ю. В. Колодиев. – Киев : Реклама, 1982. –100 с., ил.

40. Корбут О. Жила – была девочка… / О. Корбут. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 175 с., ил. – (Спорт и личность)

41. Косилина Н. И., Колтановский А. П. Производственная гимнастика при монотонном труде / Н. И. Косилина. – 2–е изд., перераб. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 54 с., ил.

42. Круглый М. М, Лежнева С. Б. Еще об Аполлоне / М. М. Круглый. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 127 с., ил. – (Физкультура и здоровье)

43. Мансуров Е. А. Затмение на Олимпе / Е. А. Мансуров. – М. : Сов. спорт, 1991. – 176 с.

44. Мельниченко В. А. Шахматы: две стороны творчества / В. А. Мельниченко. – Киев : Рад. шк., 1989. – 143 с. : ил. – (Когда сделаны уроки).

45. Мельниченко В. А. Мастера шахматной композиции / В. А. Мельниченко. – Киев : Здоров’я, 1984. – 150 с.

46. Месснер Р. Хрустальный горизонт : Через Тибет – к Эвересту / Р. Месснер ; пер. с нем. В. А. Матвеенко. – М. : Планета, 1990. – 272 с.

47. Растороцкий В. Гимнастика достойна гимнов / В. Растороцкий ; лит. запись С. Шачина. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 207 с., ил. – (Спорт и личность)

48. Юркевич А. Г. Уроки китайской гимнастики. Вып. 4 / А. Г. Юркевич. – М. : Сов. спорт, 1991. – 96 с. : ил. – (Физкультура для здоровья).

Мовознавство

49. Бабич Н. Д. Історія української літературної мови : практ. курс : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.

50. Безпояско О. К. Граматика української мови: Морфологія : підручник / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – Київ : Либідь, 1993. – 336 с.

51. Брицин М. Я. Порівняльна граматика української і російської мов : навч. посіб. / М. Я. Брицин, М. А. Жовтобрюх, А. В. Майборода. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : Вища шк., 1987. – 263 с.

52. Вакалюк Я. О. Українська мова : зб. диктантів і вправ : навч. посіб. / Я. О. Вакалюк, М. П. Лесюк. – Київ : Вища шк., 1993. – 269 с.

53. Валгина Н. С. Современный русский язык : учебник / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. – Изд. 5–е, перераб. – М. : Высш. шк., 1987. – 480 с.

54. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – Київ : А.С.К., 1998. – 174 с.

55. Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови / П. М. Деркач. – Вид. 2–ге фототип.. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 208 с. – (Популярна енциклопедія "Просвіти").

56. Дудик П. С. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ для лаборант. робіт : навч. посіб. / П. С. Дудик, С. Д. Єрмакова, В. М. Литовченко. – Київ : Вища шк., 1987. – 168 с.

57. Ізюмов О. Практичний російсько-український словник: правила правопису та фразеологія / О. Ізюмов. – Київ : Знання, 1992. – 176 с.

58. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка / Ю. А. Исиченко, В. С. Калашник, А. А. Свашенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща шк., 1993. – 287 с.

59. Ковалев В. П. Современный русский язык : практикум : учеб. пособие / В. П. Ковалев, В. Д. Горяной. – Киев : Вища шк., 1987. – 304 с.

60. Коломієць В. В. Українська мова та література : посіб. для вчителів-словесників, студентів-філологів, вступників до вузів / В. В. Коломієць, Т. Є. Коломієць. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 144 с.

61. Кононенко П. П. Українська мова : навч. посіб. / П. П. Кононенко, Л. О. Кадомцева, Л. І. Мацько. – Київ : Либідь, 1990. – 224 с.

62. Ладоня І. О. Українська мова : навч. посіб. / І. О. Ладоня. – Київ : Вища шк., 1993. – 143 с.

63. Мацько Л. И. Руссо-украинский и украинско-русский словарь : отличающаяся лексика / Л. И. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. – Киев : Вища шк., 1992. – 255 с.

64. Мацько Л. І. Українська мова : посіб. для старшокласників і абітурієнтів / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 432 с.

65. Огієнко І. Наша літературна мова : як писати й говорити по літературному : мов. нариси / І. І. Огієнко. – Вінніпег : Наша культура, 1958. – 425 с.

66. Паламар Л. М. Мова ділових паперів : практ. посіб. / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Либідь, 1998. – 296 с.

67. Паламар Л. М. Мова ділових паперів : [практ. посіб.] / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 1996. – 208 с.

68. Паламар Л. М. Практичний курс української мови : навч. посіб. / Л. М. Паламар, О. А. Бех. – Київ : Либідь, 1993. – 192 с.

69. Плющ М. Я. Українська мова : довідник / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. – Київ : Рад. шк., 1990. – 255 с.

70. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ : навч. посіб. / М. Я. Плющ, О. І. Леута, Н. П. Гальона. – Київ : Вища шк., 1995. – 284 с.

71. Розенталь Д. Э. Современный русский язык : учеб. пособие / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – М. : Высш. шк., 1991. – 559 с.

72. Російсько-український словник наукової термінології : Суспільні науки / [авт.: Й. Ф. Андреш, С. А. Воробйова, М. В. Кравченко та ін. – Київ : Наук. думка, 1994. – 600 с.

73. Русский язик. Основной курс : учеб. пособие / под ред. Г. Г. Городиловой .– Л. : Просвещение, 1987. – 496 с.

74. Словарь иностранных слов. – 17–е, изд., испр. – М. : Рус. яз., 1986. – 608 с.

75. Сучасна українська мова : зб. вправ : навч. посіб. / М. Т. Доленко, І. І. Дацюк, А. Г. Кващук, В. Д. Поповський. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Вища шк., 1989. – 231 с.

76. Ющук И. Ф. Украинский язык для начинающих / И. Ф. Ющук. – Киев : Просвіта, 1992. – 88 с.

Світовий фольклор

77. Абазинские народные сказки. / [сост., пер. с абаз. В. Б. Тугова]. – М. : Наука, 1985. – 411 с. – (Сказки и мифы народов Востока).

78. Афганские народные сказки. – Баку : Гянджлик, 1988. – 192 с. : ил.

79. Бурятські народні казки : зб. казок / [упоряд. і пер. з бурят. М. Пригари та В. Морозової ; худож. С. Артюшенко]. – Київ : Веселка, 1987. – 199 с., іл.. – (Казки народів СРСР)

80. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве / [переск.для детей А. Любарская ; рис. Б. Власова]. – Л. : Дет. лит., 1982. – 351 с., ил. – (Библиотечная серия) ( Сказки народов СРСР)

81.  Волшебные сказки Востока. – Киев : Прометей, 1993. – 400 с.

82. Герои Эллады : из мифов Древней Греции / рассказала В. Смирнова. – М. : Дет. лит., 1980. – 175 с. : ил. – (Школьная библиотека для нерусских школ).

83. Герои Эллады: мифы Древней Греции. – Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1992. – 368 с. : ил.

84. Герои Эллады : из мифов Древней Греции – М. : Мега, 1992. – 152 с., ил.

85. Грузинские народные сказки / пер. с грузин. и пересказ. Э. Джалиашвили. – М. : Дет. лит., 1985. – 159 с. : ил.

86. Домашние тапочки принцессы : сказки народов Европы / [пер. с англ. Н. И. Куроленко, И. И. Куроленко]. – Київ : Довіра, 1992. – 183 с. : ил. – (Казки, на які ми чекали ; кн. 8).

87. Дочь падишаха пери / [сост. и авт. предисл. В. Стрельцова]. – М. : Инициатор, 1994. – 399 с., ил. – (Волшебный мир сказок)

88. Индийские народные сказки. – М. : Висма, 1992. – 111 с.

89. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. Т. 3 / [пер. с араб. М. А. Салье]. – М. : Алфавит : СЕТА, 1992. – 383 с.

90. Крылатый конь / [пер. с узб. Н. Владимировой]. – Ташкент : Ёш гвардия, 1989. – 336 с.– (Узбекская народная фантастика)

91. Краткое слово – красивое слово : нар. изречения и пословицы Дагестана и Кабардино-Балкарии / вольн. пер. Н. Гребнева. – М. : Дет. лит., 1983. – 64 с.

92. Сказки народов мира. Тысяча и одна ночь / [сост.: В. П. Аникина, Н. И. Никулина, Б. Н. Путилова, Р. А. Кушнеровича]. – М. : Дет. лит., 1985. – 734 с. : ил. – (Библиотека мировой литературы для детей ; т. 32).

93. Сказания столетий : эпос народов СССР / [сост.: Л. И. Климович,В. Н. Осокин]. – М. : Мол. гвардия, 1981. – 431 с. : ил.

94.  Сказки народов мира. Вып. 4 : Английские сказки. – Киев : Синопсис, 1992. – 95 с. : ил.

95.  Сказки народов мира. Вып. 5 : Норвежские сказки. – Киев : Синопсис, 1992. – 80 с. : ил.

96.  Сказки народов мира. Вып. 6 : Норвежские сказки. – Киев : Синопсис, 1992. – 80 с. : ил.

97.  Сказки народов мира. Вып. 7 : Норвежские сказки. – Киев : Синопсис, 1992. – 80 с. : ил.

98.  Тысяча и одна ночь. – Л. : Эго, 1991.– 207 с.

Художня література

99. Булгаков М. А. Избранные произведения : Черный маг : гл. из романа ; пьесы ; рассказы ; фельетоны ; очерки / М. А. Булгаков. – Киев : Дніпро, 1990. – 703 с.

100. Булгаков М. А. Белая гвардия : роман / М. А. Булгаков. – М. : Дет. лит., 1990. – 286 с. : ил. – (Библиотечная серия).

101. Булгаков М. А. Избранное : Мастер и Маргарита : роман ; рассказы / М. А. Булгаков. – М. : Худож. лит., 1988. – 480 с.

102.    Венгерские сказки : [пер. с венг.] / [сост. В. Гусева]. – М. : Правда, 1989. – 416 с. : ил.

103.    Вейс Д. Убийство Моцарта : роман / Д. Вейс ; пер. с англ.: Н. Ветошкиной, Э. Питерской. – Киев : Муз. Украина, 1989. – 368 с.

104.    Вейс Д. Убийство Моцарта : роман / Д. Вейс ; [пер. с англ.: Н. Ветошкиной, Э. Питерской]. – М. : Правда, 1991. – 416 с.

105.    Готье Т. Капитан Фракасс : роман / Т. Готье ; [пер. с фр. Н. Касаткиной]. – М. : Дет. лит., 1990. – 479 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики) (Библиотечная серия).

106.    Готье Т. Капитан Фракасс : роман / Т. Готье ; пер. с фр. Н. Касаткиной. – М. : Искона, 1992. – 416 с. – (Библиотека приключений).

107.  Гребінка Є. П. Твори : у 3 т. Т. 1 : Байки ; Поезії ; Оповідання ; Повісті / Є. П. Гребінка ; [упоряд. І. О. Лучник, К. М. Сєкарєвої]. – Київ : Наук. думка, 1980. – 560 с.

108.    Гребінка Є. П. Твори : у 3 т. Т. 2 : Прозові твори, 1841–1845 / Є. П. Гребінка ; [упоряд.: А. М. Полотай, К. М. Сєкарєвої]. – Київ : Наук. думка, 1981. – 744 с.

109.    Гребінка Є. П. Твори : у 3 т. Т. 3 : Повісті ; Оповідання ; Нариси ; Статті ; Рецензії ; Листи / Є. П. Гребінка ; [упоряд.: І. О. Лучник, А. М. Полотай]. – Київ : Наук. думка, 1981. – 704 с.

110.    д’Арбо Ж. Чудище из Ваккареса : новеллы, сказки, стихи / Ж. д’Арбо ; пер. с прованс. Н. Кончаловской. – М. : Худож. лит., 1986. – 239 с. : ил.

111.    Дери Т. Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале : повести : [пер. с венг.] / Т. Дери. – М. : Худож. лит., 1989. – 192 с.

112.    Диккенс Ч. Лавка древностей / Ч. Диккенс ; пер. с англ. Н. Волжиной. – М. : Худож. лит., 1978. – 479 с. – (Классики и современники) (Зарубежная классическая литература).

113.    Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба : [роман] / Ч. Диккенс ; пер. с англ.: А. Кривцовой, Е. Ланна. – М. : Худож. лит., 1984. – 720 с. – (Библиотека классики) (Зарубежная литература).

114.    Диккенс Ч. Большие надежды : роман / Ч. Диккенс ; пер. с англ. М. Лорие. – М. : Худож. лит., 1987. – 384 с. – (Классики и современники) (Зарубежная литература).

115.    Дик Ф. К. Предпоследняя истина ; Игроки с Титана ; Духовное ружье : [пер. с англ.] / Ф. К. Дик. – Киев : А.С.К., 1993. – 493 с. – (Маг).

116.    Євтушенко Є. Мама і нейтрона бомба : поема : для ст. шк. віку / Є. Євтушенко ; пер. з рос. А. Камінчука ; худож. Ю. Шерстобитов. – Київ : Веселка, 1988. – 184 с. : іл.

117.    Есенин С. Стихотворения и поэмы / С. Есенин ; [сост. Ю. Л. Прокушева]. – Киев : Веселка, 1982. – 159 с. : ил.

118.    Есенин С. Избранное / С. Есенин ; [сост., предисл. и прим. Ю. Л. Прокушева]. – М. : Просвещение, 1986. – 255 с. : ил. – (Школьная библиотека).

119.    Есенин С. Стихотворения и поэмы : для ср. и стар. шк. возраста / С. Есенин ; рис. Н. И. Компанца. – Киев : Веселка, 1983. – 263 с. : ил.

120.    З поезії народів СРСР : хрестоматійн. зб. Вип. 1 / Саломея Неріс, Едуардас Межелайтіс, Юстінас Марцінкявічюс : пер. з лит. В. Бичка. – Київ : Дніпро, 1972. – 317 с. – (Шкільна бібліотека).

121.    Зегерс А. И снова встреча : повести и рассказы : пер. с нем. / А. Зегерс ; [сост. Т. Мотылева]. – М. : Прогресс, 1980. – 283 с.

122.    Золя Э. Человек-зверь ; Плечи маркизы ; Наис Микулен / Э. Золя. – М. : Знание, 1992. – 400 с.

123.    Зорьян С. Армянская крепость ; Царь Пап : ист. романы / С. Зорьян ; пер. с армян.: А. Макинцян, В. Дудинцева. – М. : Сов. писатель, 1984. – 744 с.

124.    Каверин В. Два капитана : в 8 т. Т. 5 : Открытая книга : роман : Ч. 3 ; Семь пар нечистых : повесть ; Косой дождь : повесть ; Двойной портрет : роман / В. Каверин. – М. : Машиностроение, 1984. – 680 с. : ил. – (Библиотека приключений : в 20 т. ; Т. 8).

125.    Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем ; [пер. с пол. Д. Брускина]. – Таллин : Глаголъ, 1992. – 96 с.

126.    Лем С. Кіберіада : пер. з пол. / С. Лем. – Київ : Дніпро, 1990. – 815 с. – (Фантастика. Пригоди. Детектив).

127.    Лем С. Катар : наук.-фантаст. роман / С. Лем ; [пер. з пол. І. Сварник]. – Львів : Каменяр, 1982. – 136 с. : іл.

128.    Лермонтов М. Ю. Сочинения. Т. 1 / М. Ю. Лермонтов ; [сост. И. С. Чистовой]. – М. : Правда, 1988. – 720 с.

129.    Лермонтов М. Ю. Сочинения : в 2 т. Т. 2 / М. Ю. Лермонтов. – М. : Правда, 1990. – 704 с.

130.    Леру Г. Сыщик Рультабийль : [пер. с фр.] / Г. Леру. – Минск : МОКА, 1992. – 432 с. – (Классический французский детектив).

131.    Лондон Д. Серця трьох : роман / Д. Лондон ; пер. з англ. М. Іванова ; під ред. Ю. Лісняка ; худож. оформл. М. Пшінки. – Киев : Веселка, 1993. – 252 с.

132.    Льюис К. С. Принц Каспиан: Возвращение в Нарнию : сказка / К. С. Льюис ; пер. с англ. О. Бухина ; рис. П. Бэйнс. – М. : Вариант, 1992. – 128 с. : ил.

133.    Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV : роман / Г. Манн ; пер. з нім. Ю. Лісняк. – Київ : Дніпро, 1980. – 568 с.

134.    Манн Т. Иосиф и его братья : [роман]. Т.1 : Былое Иакова ; Юный Иосиф ; Иосиф в Египте (разд. 1–4) / Т. Манн ; [пер. с нем. С. Апта]. – М. : Правда, 1987. – 720 с.

135.    Манн Т. Иосиф и его братья : [роман]. Т.2 : Иосиф в Египте (разделы V–VII). Йосиф-кормилец / Т. Манн ; [пер. с нем. С. Апта]. – М. : Правда, 1987. – 720 с.

136.    Манн Т. Будденброки : история гибели одного семейства : роман / Т. Манн ; [пер. с нем. Н. Ман]. – М. : Правда, 1985. – 704 с. : ил.

137.    Марсианская одиссея : сб. американ. науч. фантастики : пер. с англ. / [сост. С. Рощина]. – М. : Ариадна, 1991. – 128 с.

138.    Некрасов Н. Лирика / Н. Некрасов ; [сост. А. М. Гаркави]. – [Переизд.]. – М. : Дет. лит., 1979. – 142 с. : ил. – (Школьная библиотека).

139.    Обручев В. Плутония ; Земля Санникова / В. Обручев. – М. : Машиностроение, 1982. – 607 с. : ил. – (Библиотека приключений : в 20 т. ; т. 11).

140.    Ольжич О. Незнаному Воякові : заповідане живим / О. Ольжич ; [упоряд. Л. Череватенка]. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 432 с.

141.    Ольжич О. Цитаделя духа : заповідане живим / О. Ольжич ; [упоряд. М. Неврлого]. – Братислава : Словац. пед. вид-во, 1991. – 248 с.

142.    Островский А. Н. Пьесы / А. Н. Островский. – Л. : Худож. лит., 1986. – 384 с. – (Классики и современники) (Русская классическая литература).

143.    Паустовский К. Золотая роза / К. Паустовский. – М. : Педагогика, 1991. – 224 с. : ил.

144.    Пушкин А. С. Маленькие трагедии : Скупой рыцарь ; Моцарт и Сальери ; Каменный гость ; Пир во время чумы / А. С. Пушкин. – М. : Дет. лит., 1981. – 111 с. : ил. – (Школьная библиотека).

145.    Пушкин А. С. Драматургия. Проза / А. С. Пушкин. – М. : Правда, 1981. – 624 с. : ил.

146.    Пэн Д. Тайна рабыни Изауры : сентиментал. роман / Д. Пэн, Г. Грэй. – М. : Унтер-Весы, 1991. – 64 с. : ил.

147.    Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев ; [сост. В. А. Западов]. – М. : Сов. Россия, 1981. – 256 с. – (Библиотека русской художественной публицистики).

148.    Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев. – Киев : Веселка, 1984. – 231 с. : ил.

149.    Распутин В. Повести / В. Распутин. – М. : Просвещение, 1991. – 334 с. – (Библиотека словесника).

Історія

150. Літопис Української Повстанської Армії. Т.2 :Волинь і Полісся: німецька окупація, Кн.2 : Бойові дії УПА : з англ.. резюме. – 3-тє вид. –Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1990. - 260 с.

151.    Літопис Української Повстанської Армії : з англ. резюме. Т. 9 : Українська Головна Визвольна Рада : документи, офіційні публікації, матеріали, Кн.2 : 1946-1948. - Львів : Літопис УПА, 1992. - 536 с.

152.     Літопис Української Повстанської Армії : з англ. резюме. Т. 10 : Українська Головна Визвольна Рада : документи, офіційні публікації, матеріали, Кн.3 : 1949-1952. - 2-ге вид. - Торонто; Львів : Літопис УПА, 1994. - 430 с.

153.     Літопис Української Повстанської Армії. Т. 19 : Група УПА "Говерля", Кн. 2 : Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру / зібр. і впоряд. П. Содоль ; з англ. резюме. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1992 - 1993. - 389 с.

154.    Літопис Української Повстанської Армії. Т.20 : Покажчик до "Літопису УПА". Кн. 1 : 1-19 томи / зібр. і впоряд. С. Шпак. - Торонто : Літопис УПА, 1994. - 525 с.

155.    Літопис Української Повстанської Армії. Т.22 : УПА в світлі польських документів. Кн. 1 : Військовиий суд Оперативної групи "Вісла" / опрацював і впоряд. Є.Місило. - Торонто : Літопис УПА, 1992. - 631 с.

156.    Літопис Української Повстанської Армії. Т. 24 : Ідея і чин : орган проводу ОУН, 1942-1946 / ред. : Ю. Маївський і Є. Штендера. - передрук підпільного журналу ; із вступом і резюме по англ. - Торонто; Львів : Літопис УПА, 1995 - 1996. - 590 с.

157.    Літопис Української Повстанської Армії. Т.27 : За Україну, за її волю : (Спогади) / Р. Петренко ("Юрко", "Омелько") / ред. : Г. Петренко. - Львів : Літопис УПА, 1997. - 277 с. 

158.     Літопис Української Повстанської Армії. Т. 2. : Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944 : документи і матеріали / НАН України [та ін.]. - К.; Торонто : Літопис УПА, 1999. - 723 с.

Економіка 

159.      Базилевич В. Д. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. - Київ : Четверта хвиля, 1997. - 224 с. : іл.

160.      Евдокимова Т. Г., Маховикова Г. А. Краткий словарь делового человека / Т. Г. Евдокимова, Г. А. Маховикова. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 128 с.

161.      Економіка : нав. посіб. / за ред. С. В. Степаненка. - Київ : КНЕУ, 2000. - 292 с. : іл. (2 екз.)

162.      Економіка : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів / за ред. С. В. Степаненка; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - 2-ге допов. вид. - Київ : КНЕУ, 2001.- 306 с.

163.      Економіка : нав. посіб. для 10 - 11 кл. / за ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. - Київ : Либідь, 1999. - 384 с. (10 екз.)

164.      Економічна теорія : початковий курс : навч. посіб. / під ред. В. О. Білика, М. М. Гузика. - Київ : Вища шк., 1992. - 278 с. (2 екз.)

165.      Загальна економіка : підручник для 10 - 11 кл. / за ред. І. Ф, Радіонової. - Київ : А. П. Н., 2000. - 392 с. (2 екз.)

166.      Карлін, М. І., Кутузов М. Р. Основи економічних знань : навч. посіб. /   М. І. Карлін, М. Р. Кутузов. - Луцьк : Надстир’я, 1994. - 94 с. (2 екз.)

167.      Мочерний С. В. Основи економічних знань : [навч. посібник] /                С. В. Мочерний. - Київ : Феміна, 1995. - 352 с. - (Старшокласникам і абітурієнтам). (4 екз.)

168.      Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі. - Київ : Основи, 1993. -     383 с. (2 екз.)

169.      Основи економічної теорії : [навч. посіб.] / за ред. С. В. Мочерного. - Київ : Академія, 1997. - 464 с. (3 екз.)

170.      Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручник / за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - Київ : Вища шк., 1994. - 559 с. : іл.

171.      Пруссова Л. Основы рыночной экономики / Л. Пруссова. - Киев : Полиграфкнига, 1993. - 304 с. (7 екз.)

172.      Ринкова термінологія ділової людини : словник-довідник /                      В. М. Лінніков, В. В. Борковський, В. В. Рокоча та ін. – Київ. : Абрис, 1992. – 96 с.

173.      Самуельсон, П. Економіка / П. Самуельсон ; за ред. О. Лищишина. - Львів : Світ, 1993. - 495 с. (2 екз.)

174.      Селезнев, В. В. Основы рыночной экономики Украины : власть, право, предпринимательство, финансы, налоги, маркетинг, менеджмент, торговля, реклама, преступность / В. В. Селезнев. - Киев : А.С.К., 1999. - 544 с. - (Экономика, финансы, право). 

Історія 

175.      Антоний Д. (Йосиф Ролле) Судьба красавицы : (София Глявоне-Витте-Потоцкая) : [пер. с пол.] / Д. (. Антоний. - Киев : Укр. письменник, 1993. - 40 с. (3 екз.)

176.      Грушевський М. Про українську мову і українську школу /                     М. Грушевський. - Київ : Веселка, 1991. - 46 с. - (Українське відродження).  ( 2 екз.)

177.      Дорошенко Д. І.  Нарис історії України : [в 2 т.]. Т. 1 : (До половини ХVІІ століття) / Д. Дорошенко. - 2-ге вид. - Київ : Глобус, 1991. - 238 с.    ( 2 екз.)

178.      Дорошенко Д. І. Нарис історії України : в 2 т. Т. 2 : Від половини XVII століття / Д. Дорошенко. - [репр. вид.]. - Київ : Глобус, 1991. - 349 с. (6 екз.)

179.      Духовний пантеон України : іст.-культур. календар-довід. / [упоряд.      В. М. Головецький]. - Житомир : Олеся, 1991. - 107с. ( 2 екз.)

180.      Єфименко О. Я. Історія України та її народу / О. Я. Єфименко ; [упорядкув. Ю. О. Іванченка, Н. А. Прибєги] : [пер. з рос. В. Д. Калити]. - Київ : Мистецтво, 1992. - 256 с. : іл. ( 8 екз.)

181.      Заставний Ф. Д. Східна українська діаспора / Ф. Д. Заставний. - Львів : Світ, 1992. - 176 с. - (Народознавчі студії).

182.      Ігнатович Е. В.Україна - terra incognita : новий погляд на невідомі факти ІІ -V століть нашої ери / Е. В. Ігнатович. - Київ : Знання, 1992. - 48 с. - (Серія 5 " Вдумливим, допитливим, кмітливим (ВДК)" ; № 2). ( 4 екз.)

183.      Історія України в запитаннях і відповідях. - Київ : Знання, 1991. - 64 с. - (Сер. 1 "Час і суспільство" ; №7). (4 екз.)

184.      Історія України ХХ століття : в запитаннях і відповідях. - Київ :   Магістр-S, 1996. - 159 с.

185.      Історія України ХХ століття : для тих, хто готується до іспитів / за ред. П. П. Панченка. - Київ : Ніка-Центр, 1999. - 160 с.

186.      Історія України : для дітей шкільного віку. - Київ : Знання, 1992. - 224 с. : іл. ( 10 екз.)

187.      Історія України : курс лекцій : у 2 кн. Т. 1. : Від найдавніших часів до кінця ХІХ століття / [авт.: Л. Г. Мельник, В. Д. Баран, О. І. Гуржій та ін.]. - Київ : Либідь, 1991. - 576 с. (4 екз.)

188.      Історія України : короткий огляд. - Вид. 2-е виправ. - Дрогобич : Відродження, 1992. - 48 с. (7 екз.)

189.      Історія України : короткий огляд.- Тернопіль : Збруч, 1991. - 64 с. (2 екз.)

190.      Історія України: Хронологія основних подій / авт. – упоряд.                    Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. - Київ : Либідь, 1995. - 112 с. ( 3 екз.)

191.      Історія України: Хронологія основних подій / авт. – упоряд.                    Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. – Вид. 2-е - Київ : Либідь, 1995. - 112 с.

192.      Історія України ХХ століття : для тих, хто готується до іспитів / за ред. П. П. Панченка. - Київ : Ніка-Центр, 1999. - 160 с.

193.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 1 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 48 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (3 екз.)

194.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 2 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 48 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (3 екз.)

195.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 3 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1993. – 48 с. : іл. – (Історична Бібліотека)

196.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 4 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 47 с. : іл. – (Історична Бібліотека)

197.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 5 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 47 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (2 екз.)

198.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 6 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1993. – 47 с. : іл. – (Історична Бібліотека)      (2 екз.)

199.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 7 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 47 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (2 екз.)

200.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 8 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 47 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (2 екз.)

201.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 4 с. : іл. – (Історична Бібліотека)

202.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 10 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 47 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (2 екз.)

203.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 11 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 47 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (2 екз.)

204.      Історія українського війська : [в 12 вип.]. Вип. 12 / Вид. І. Тиктора. – [репр.]. –Тернопіль : Збруч, 1992. – 45 с. : іл. – (Історична Бібліотека)     (2 екз.)

205.      Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз / М. К. Касвинов. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М. : Мысль, 1989. - 459 с. - (Библиотечная серия).

206.      Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. - Київ : Глобус [та ін.], 1992. - 176 с.

207.      Коваленко Г. Українська історія : оповідання з історії України від найдавніших до нових часів, з ввступним словом про Всесвітню історію / Г. Коваленко. - Київ : Велес, 1993. - 176 с. - (Наше минуле). (6 екз.)

208.      Коляда І. Історія України з середини XIV століття до кінця XVIII століття : пробний навчальний посібник : 8 кл. / І. Коляда, В. Жаріков. - Вид.3-є, доопрац. - Київ : Магістр-S, 1996. - 54 с. ( 2 екз.)

209.      Конквест Р. Жнива скорботи : : радянська колективізація і голодомор : пер. з англ. / Р. Конквест. - Київ : Либідь, 1993. - 384 с. (5 екз.)

210.      Котляр М. Шляхами віків: довідник з історії України / М. Котляр,          С. Кульчицький. - Київ : Україна, 1993. - 380 с.

211.      Крип’якевич І. П. Коротка історія України / І. П. Крип’якевич. Київ : Україна, 1993. - 88 с. : іл. (4 екз.)

212.      Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич. – Київ : Просвіта, 1992. - 520 с. : іл.

213.      Крушинський В. Ю., Левенець Ю. А. Історія України : Події. Факти. Дати : довідник / В. Ю. Крушинський, Ю. А. Левенець. - Київ : А. Т. «Тарнекс» : МП «ВЕТА», 1992. - 200 с.

214.      Кульчицький В. С. З історії української державності /                               В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. - Львів : Світ, 1992. - 88 с. - (Правовий всеобуч народного депутата). ( 5 екз.)

215.      Лаврів П. Історія південно-східної України / П. Лаврів. - Львів : Слово, 1992. - 152 с. ( 3 екз.)

216.      Лаврів П. Історія Південно-Східної України / П. Лаврів. - Київ : Українська Видавнича Спілка, 1996. - 208 с. ( 2 екз.)

217.      Ланда Р. Г.  От руин Карфагена до вершин Атласа / Р. Г. Ланда. - М. : Наука, 1991. - 163 с. : ил. - (Рассказы о странах Востока). (3 екз.)

218.      Микитась В. Вінценосні розпутниці : істор. оповіді про "бабське століття" / В. Микитась. - Київ : Укр. письменник, 1993. - 80 с.

219.      О приватной жизни князя Потемкина. Потемкинский праздник. - М. : Панорама, 1991. - 32 с. - (Популярная библиотечка "Коробейник") (Серия "Мгновения истории"). (8 екз.)

220.      Орлик О. В. "Гроза двенадцатого года..." / О. В. Орлик ; отв. ред.            И. Д, Ковальченко. - М. : Наука, 1987. - 192 с. : ил. - (Страницы истории нашей Родины).

221.      Перминов П. Улыбка сфинкса / П. Перминов. - М. : Наука, 1985. - 303 с. : ил. - (Рассказы о странах Востока).

222.      Савинков Б. Воспоминания террориста / Б. Савинков. - М. : Мысль, 1991. - 365 с.

223.      Сергійчук В. Українці в імперії / В. Сергійчук. - Київ : Фотовідеосервіс, 1992. - 92 с. - (Бібліотека українця ; № 3). (4 екз.)

224.      Скрынников Р. Г. Ермак : книга для учащихся / Р. Г. Скрынников. - М. : Просвещение, 1986. - 160 с. : ил.

225.      Сторінки історії України: ХХ століття : посібник / [за ред.                       С. В. Кульчицького] : [упоряд.: В. П. Шевчук, А. А. Чуб,                         Н. А. Дехтярьова]. - Київ : Освіта, 1992. - 336 с.

226.      Сторінки історії Української РСР: факти, проблеми, люди : посіб. для вчителів / [упоряд.: С. В. Кульчицький, А. А. Чуб, Н. А. Дехтярьова]. - Київ : Рад. шк., 1990. - 383с.

227.      Сыров С. Н. Страницы истории : кн. для чтения с комментарием на немецком яз. / С. Н. Сыров. - Изд. 3-е, доп. - М. : Рус. яз., 1984. - 352 с. : ил.

228.      Хоткевич Г. Два гетьмани / Г. Хоткевич. - Київ : Дніпро, 1991. - 107 с.     ( 2 екз.)

229.      Шелухин С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів / С. Шелухин ; відповід. за вип. П. Пупін. - Дрогобич : Бескид, 1992. - 248 с. : іл.

Етнографія 

230.      Колодійчук Є. Диво зцілення : розповіді з народознавства /                       Є. Колодійчук. - Київ : Укр. письменник, 1993. - 208 с. (5 екз.)

231.      Скуратівський В. Т. Покуть / В. Т. Скуратівський. - Київ : Довіра, 1992. - 236 с.

232.      Скуратівський В. Т. Святвечір : нариси-дослідження : у 2 кн. Кн. І /       В. Т. Скуратівський. - Київ : Перлина, 1994. - 288 с. : іл. - (Українська пізнавальна бібліотека "Земляни". Серія "Українці").

233.      Скуратівський В. Т. Святвечір : нариси-дослідження : у 2 кн. Кн. ІІ /      В. Т. Скуратівський. - Київ : Перлина, 1994. - 192 с. : іл. - (Українська пізнавальна бібліотека "Земляни". Серія "Українці"). (4 екз.)

234.      Супруненко В. Народини : витоки нації: символи, вірування, звичаї та побут українців / В. Супруненко. - Запоріжжя : Берегиня, 1993. - 136 с. - (Споконвічне). (6 екз.)

Художня література 

235.      Аверченко А. Бритва в киселе : избр. произведения / А. Аверченко. - М. : Правда, 1990. - 480 с. : ил

236.      Авантюрная фантастика : [сборник]. - Киев : СВЕНАС, 1993. - 448 с. - (Детектив. Фантастика. Приключения). - Содерж. : Азимов А. Космический странник ; Кольца Сатурна : романы ; Лейнстер М. Космические пираты : роман ; Исследовательский отряд : повесть ; Рассказы.

237.      Американская фантастика : в 14 т. Т. 9 : Человек без лица ; Рассказы /   А. Бестер. - М. : ВСЕ ДЛЯ ВАС, 1992. - 336 c.

238.      Американская фантастика : в 14 т. Т. 1 : 451 по Фаренгейту ; Марсианские хроники ; Рассказы / Р. Брэдбери. - М. : ВСЕ ДЛЯ ВАС, 1992. - 430 c.

239.      Адамович А.Асія : повість / А. Адамович ; пер. з рос. Т. Сергійчука. - Київ : Веселка, 1993. - 95 с. : іл.

240.      Адамович А. Сыновья уходят в бой : роман-дилогия / А. Адамович. - [Переизд.]. - М. : Мол. гвардия, 1987. - 588 с. - (Библиотека юношества).

241.      Адамович А.Хатынская повесть ; Каратели / А. Адамович. - М. : Сов. писатель, 1984. - 416 с.

242.      Айтматов Ч. Повісті гір і степів : повісті / Ч. Айтматов ; [пер. з рос.       А. Осипчук та І. Щербина]. - Київ : Дніпро, 1980. - 509 с. : іл.

243.      Акутагава Р. Паутинка : новеллы : [пер. с яп.] / Р. Акутагава ; [сост.       В. С. Сановича]. - М. : Правда, 19787. - 480 с.

244.      Алексеев М. Карюха / М. Алексеев ; Денискины рассказы /                      В. Драгунский ; Баранкин, будь человеком / В. Медведев ; Зеленая ветка мая / М. Прилежаева ; Мальчик с коньками / Ю. Яковлев : повести и рассказы. - М. : Дет. лит., 1985. - 574 с. : ил. - (Библиотека мировой литературы для детей).

245.      Ален-Фурньє Великий Мольн : роман / Ален-Фурньє ; пер. з фр.               Г. Філіпчука. - Київ : Веселка, 1988. - 176 с. : іл.

246.      Амаду Ж. Габриэла : хроника одного провинциального города : роман / Ж. Амаду ; [пер. с португ. Г. Калугина]. - Київ : Україна, 1993. - 443 с. - (Библиотека любовного романа).

247.      Адамов А. Болотная трава : повесть ; роман / А. Адамов. - М. : Сов. писатель, 1990. - 624 с.

248.      Андерсен Г. К. Сказки и истории : [пер. с дат.]. Т. 2 / Г. К. Андерсен. - Сімферополь : Тавріда, 1992. - 480 с.

249.      Бакланов Г. Навеки девятнадцатилетние : повести / Г. Бакланов. - М. : Мол. гвардия, 1982. - 319 с. - (Библиотека юношества). 

250.      Бальзак Оноре де  Тридцатилетняя женщина ; Евгения Гранде : романы / О. д. Бальзак ; пер. с фр. Е. Гунста и Ю. Верховского. - Київ : Вик, 1991. - 348 с.

251.      Гребінка Є. П. Вибране / Є. П. Гребінка ; [упоряд. С. Д. Зубкова]. - Київ : Муз. Україна, 1977. - 224 с. : іл. - (Шкільна бібліотека).

252.      Грушевський М. С. Предок : із белетристичної спадщини /                      М. С. Грушевський ; [упоряд. С. І. Білоконя]. - Київ : Веселка, 1990. -   247 с. : іл.

253.      Гюго В. Девяносто третий год : роман : пер. з фр. / В. Гюго ; Боги жаждут / А. Франс. Дантон / Р. Роллан. - М. : Худож. лит., 1989. - 559 с.

254.      Гюго В. Девяносто третий год : роман / В. Гюго ; пер. з фр. Н. Жарковой. - М. : Худож. лит., 1987. - 415 с. - (Библиотека юношества).

255.      Гюго В. Девяносто третий год. Эрнани : пер. с фр. / В. Гюго. - М. : Худож. лит., 1984. - 430 с. - (Классики и современники) (Зарубежная литература).

256.      Гюго В. Отверженные : [пер. с фр.]. Т. 1 : Фантина. Козетта. Мариус (кн. 1-5) / В. Гюго. - Киев : Рад. школа, 1987. - 544 с. - (Мир в образах).

257.      Гюго В. Отверженные : [пер. с фр.]. Т. 2 : Мариус (кн. 6-8). Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени. Жан Вальжан / В. Гюго. - Киев : Рад. школа, 1987. - 576 с. - (Мир в образах).

258.      Гюго В. Труженики моря : пер. с фр. / В. Гюго. - М. : Худож. лит., 1980. - 382 с. - (Классики и современники) (Зарубежная литература).

259.      Гюнтекин Р. Н. Птичка певчая (Чалыкушу) : роман / Р. Н. Гюнтекин ; [пер. с тур. И. Печенева]. - Киев : Глобус, 1992. - 352 с.

260.      Гюнтекін Н. Г. Чаликушу : роман / Н. Г. Гюнтекін ; пер. з тур.                 Г. Халимоненко. - Київ : Дніпро, 1991. - 368 с. : іл.

261.      Доде А. Малыш ; Письма с мельницы ; Письма к отсутствующему ; Рассказы по понедельникам : [пер. с фр.] / А. Доде ; [сост. Я. Лесюка]. - М. : Правда, 1987. - 576 с. : ил.

262.      Достоевский Ф. М. Бедные люди ; Белые ночи ; Неточка Незванова ; Униженные и оскорбленные / Ф. М. Достоевский. - М. : Худож. лит., 1986. - 591 с. : ил. - (Библиотека классики). (Русская литература).

263.      Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные : роман /                        Ф. М. Достоевский ; Рассказы ; Вишневый сад / А. П. Чехов. - М. : Дет. лит., 1980. - 622 с. : ил. - (Библиотека мировой литературы для детей).

264.      Думбадзе Н. В. Не бійся, мамо! : роман : для ст. шк. віку / Н. Думбадзе ; пер. з груз. О. Синченко ; худож. В. Безкаравайний. - Київ : Веселка, 1989. - 187 с. : іл. - (Серія "Романи й повісті" ; №7, 1981).

265.      Дюма А. Асканио : роман / А. Дюма ; [пер. с фр. А. Худадовой,                Г. Еременко]. - М. : Правда, 1991. - 480 с. : ил. - (Мир приключений).

266.      Думбадзе Н. В.Я вижу солнце ; Не бойся мама : романы / Н. В. Думбадзе  ; пер. с груз. З. Г. Ахвледиани ; худож. В. Павлик. - Київ : Рад. шк., 1990. - 304 с. : ил. (2 екз.)

267.      Заболоцкий Н. Избранные сочинения / Н. Заболоцкий. - М. : Худож. лит., 1991. - 431 с. - (Библиотека классики) (Советская литература).

268.      Іванов І. Колима : повість / І. Іванов ; пер. з рос. С. Голуб. - Київ : Рад. письменник, 1989. - 223 с.

269.      Коллинз У. Лунный камень : роман / У. Коллинз ; пер. с англ.                М. Шагинян. - Днепропетровск : Ред. отдел обл. упр. по печати, 1991. -    448 с.

270.      Костер Ш. Легенда про героїчні, веселі та славетні пригоди Уленшпігеля і Ламме Гудзака у Фландрії та інших країнах / Ш. Костер ; пер. з фр.      С. Сакидон. - Київ : Дніпро, 1987. - 493 с.

271.      Купер Джеймс Фенимор  Красный Корсар : роман / Д. Ф. Купер ; пер. с англ. Н. Рыковой, С. Майзельс. - Одесса : Маяк, 1990. - 376 с. : ил. - (Морская библиотека).

272.      Купер Джеймс Фенимор "Морская волшебница", или Бороздящий Океаны : роман / Д. Ф. Купер ; [пер. с англ. Ю. А. Смирнова и                В. А. Хинкиса] ; худож. О. А. Литвинов. - Одесса : Маяк, 1982. - 376 с. : ил. - (Морская библиотека).

273.      Ларри Я. Необыкновенние приключения Карика и Вали : повесть /         Я. Ларри. - М. : Правда, 1991. - 336 с. : ил. - (Мир приключений).

274.      Лондон Д. Путешествие на ''Снарке''. Рассказы / Д. Лондон ; [пер. с англ.]. - М. : Правда, 1991. - 464 с. : ил. - (Мир приключений).

275.      Лондон Д. Рассказы южных морей / Д. Лондон. - Одесса : Маяк, 1981. - 224 с. : ил. - (Морская библиотека).

276.      Моруа А. Фиалки по средам : рассказы / А. Моруа ; [пер. с фр.]. - М. : Патриот, 1991. - 112 с.

277.      Невидимые связи : детективы польских писателей / [пер. с пол.               В. Киселева]. - М. : Пресса, 1992. - 480 с. : ил. - (Мир приключений).

278.      Никитин И. С. Стихотворения / И. С. Никитин ; [сост. В. И. Коровина]. - М. : Сов. Россия, 1986. - 288 с. - (Поэтическая Россия).

279.      Новелла эпохи Возрождения : [сост., предисл., примеч. Б. Б. Бунич-Ремизова]. - Киев : Политиздат Украины, 1990. - 479 с.

280.      Оберіг : укр. та зарубіжна фантастика / [упоряд. Л. Баластрик]. - Київ : Боривітер, 1992. - 159 с. : іл. - (Таємниці. Пригоди. Фантастика ; № 1).

281.      Панч П. Повісті. Оповідання. Гуморески. Казки / П. Панч ; [упоряд.      А. О. Ковтуненка]. - Київ : Наук. думка, 1985. - 574 с. - (Бібліотека української літератури) (Радянська українська література). (2 екз.)

282.      Панч П. Твори : в 6 т. Т. 1 : Повісті ; Оповідання / П. Панч ; [упоряд.     В. Г. Дончика, О. П. Рилєєвої]. - Київ : Дніпро, 1981. - 431 с.

283.      Панч П. Твори : в 6 т. Т. 4 : Гомоніла Україна : роман / П. Панч ; [упоряд. В. Г. Дончика, О. П. Рилєєвої]. - Київ : Дніпро, 1982. - 524 с.

284.      Панч П. Твори : в 6 т. Т. 5 : Оповідання ; Твори для дітей / П. Панч ; [упоряд. В. Г. Дончика, О. П. Рилєєвої]. - Київ : Дніпро, 1983. - 407 с.

285.      Панч П. Твори : в 6 т. Т. 6 : На калиновім мості : повість минулих літ ; Відлітають журавлі : етюди ; Нариси, статті, етюди, інтерв’ю, з листування / П. Панч ; [упоряд. В. Г. Дончика, О. П. Рилєєвої]. - Київ : Дніпро, 1983. - 574 с. : іл.

286.      Пушкин А. С. Драматические произведения. Проза / А. С. Пушкин. - М. : Худож. лит., 1982. - 351 с. - (Классики и современники. Русская классическая литература).

287.      Станюкович К. М.Грозный адмирал ; Беспокойный адмирал : повести / К. М. Станюкович. - Одесса : Маяк, 1987. - 192 с. : ил. - (Морская библиотека ; кн. 44).

288.      Стовба А. Мама, я вернусь... : стихи / А. Стовба ; [сост. Л. С. Татаренко]. - Киев : Рад. шк., 1987. - 104 с.

289.      Твардовский А.Избранное / А. Твардовский. - Киев : Рад. письменник, 1979. - 176 с.

290.      Твардовский А.Василий Теркин : книга про бойца / А. Твардовский. - М. : Сов. Россия, 1979. - 206 с. - (Подвиг).

291.      Твардовский А.Василий Теркин : книга про бойца / А. Твардовский ; илл. О. Верейского. - М. : Дет. лит., 1982. - 207 с. : ил. - (Школьная библиотека для нерусских школ)

292.      Титов В. Усім смертям назло... : повість ; Життя прожити : ніби сповідь? / В. Титов ; [пер. з рос. А. Сенкевич, В. Сліпачук]. - Київ : Молодь, 1987. - 288 с.

293.      Толстой А. Н. Петр Первый : роман / А. Н. Толстой. - Днепропетровск : Промінь, 1989. - 688 с. : ил.

294.      Толстой А. Н. Повести. Романы / А. Н. Толстой. - М. : Худож. лит., 1986. - 304 с. : ил.

295.      Толстой А. Н. Пьесы / А. Н. Толстой. - М. : Правда, 1989. - 464 с. : ил.

296.      Тургенев И. С. Литературные и житейские воспоминания : стихотворения в прозе; поэмы; воспоминания; переводы из Г. Флобера / И. С. Тургенев. - М. : Правда, 1987. - 384 с.

297.      Тютчев Ф. Ф. Кто прав ? ; Беглец / Ф. Ф. Тютчев ; [сост., послесл.           Г. В. Чагина, С. С. Москаленко]. - М. : Правда, 1990. - 464 с. : ил. - (Мир приключений).

298.      Фонвизин Д. И. Избранное : стихотворения ; комедии ; сатирическая проза и публицистика ; автобиографическая проза ; письма /                   Д. И. Фонвизин. - М. : Сов. Россия, 1983. - 336 с. : ил.

299.      Фонвизин Д. И. Избранные сочинения / Д. И. Фонвизин,                          А. С. Грибоедов, А. Н. Островский ; [сост. и вст. ст. В. Н. Турбина]. - М. : Худож. лит., 1989. - 608 с. : ил. - (Библиотека учителя).

300.      Фонвизин Д. И.Комедии / Д. И. Фонвизин. - Киев : Веселка, 1981. - 160 с. : ил. - (Школьная библиотека).

301.      Фонвизин Д. И.Недоросль : комедия в 5 действиях / Д. И. Фонвизин. - Л. : Дет. лит., 1981. - 93 с. : ил. - (Школьная библиотека).

302.      Цвейг С. Новеллы : [пер. с нем.] / С. Цвейг. - М. : Эльф ; Одесса : Два слона, 1991. - 431 с.

303.      Чехов А. П. Толстый и тонкий : повести и рассказы / А. П. Чехов. - М. : Худож. лит., 1979. - 350 с.

304.      Чудное мгновенье : любов. лирика рус. поэтов. Кн. 2 / [сост. Л. Озерова]. - М. : Худож. лит., 1988. - 431 с. - (Классики и современники) (Поэтическая библиотека).

305.      Шмелев И. Пути небесные : избр. произведения / И. Шмелев. - М. : Сов. писатель, 1991. - 592 с.

306.      Шолохов М. Из ранних рассказов / М. Шолохов. - М. : Современник, 1987. - 188 с.

307.      Шолохов М. Они сражались за Родину. Судьба человека. Слово о Родине / М. Шолохов. - М. : Худож. лит., 1984. - 207 с. ( 2 екз.)

308.      Шукшин В. Беседы при ясной луне : рассказы / В. Шукшин ; худож.      С. Якутович. - Киев : Вэсэлка, 1991. - 350 с. : ил. - (Школьная библиотека).

309.      Шукшин В.Киноповести / В. Шукшин. - [Изд. 3-е]. - М. : Искусство, 1991. - 367 с.

Мовознавство 

310.      Баранов М. Т., Костяева Т. А., Прудников А. В. Русский язик : справ. материалы : учеб. пособие / М. Т. Баранов, Т. А. Костяева,                       А. В. Прудникова ; под ред. Н. М. Шанского. – Киев : Рад. школа, 1988. –    288 с.

311.      Баранов М. Т., Костяева Т. А., Прудников А. В. Русский язик : справ. для учащихся / М. Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова ;   под ред. Н. М. Шанского. –  М. : Просвещение, 1984. – 287 с.

312.      Блик О. П. Історія української літературної мови: Практичні заняття : навч. посіб. / О. П. Блик. - Київ : Вища шк., 1987. - 208 с. (2 екз.)

313.      Бублейник Л. В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мов / Л. В. Бублейник. - Київ : [б. в.], 1996. - 84 с.

314.      Вартаньян Э. А. Путешествие в слово : кн. для внекл. чтения (8-10 кл.) / Э. А. Вартаньян. - Изд. 3-е, испр. - М. : Просвещение, 1987. - 208 с. : ил. - (Мир знаний).

315.      Горпинич В. О. Українська мова : підручник. Ч.2 / В. О. Горпинич,        В. Д. Горяний. - Київ : Вища шк., 1993. - 239 с. (2 екз.)

316.      Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 1 : А - З / В. И. Даль. - М. : Рус. яз., 1989. - 699 с.

317.      Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 2 : И - О / В. И. Даль. - М. : Рус. яз., 1989. - 780 с.

318.      Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 4 : Р - V / В. И. Даль. - М. : Рус. яз., 1991. - 683 с.

319.      Дудка О. О. Українська мова: довід. для 5 - 7 кл. / О. О. Дудка,              Л. А. Шевелєва ; за ред. А. О. Свашенко. - Харків : Світ дитинства, 1999. -   208 с.

320.      Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М. А. Жовтобрюх. - Київ : Наук. думка, 1991. - 260 с.

321.      Ижакевич Г. П. Орфографический словарь : для нач. кл. /                         Г. П. Ижакевич, Т. К. Черторижская, Н. Г. Озерова. – Киев : Рад. шк., 1985. – 167 с.

322.      Коломієць Л. І. Історична граматика української мови: Збірник вправ /  Л. І. Коломієць, А. В. Майборода. - Київ : Вища шк., 1988. - 232 с.

323.      Кононенко П. П. Українська мова : навч. посіб. / П. П. Кононенко,         Л. О. Кадомцева, Л. І. Мацько. - Вид. 3-тє, переробл. – Київ: Либідь, 1992. - 224 с. (8 екз.)

324.      Мацько Л. І.Українська мова: Усний та письмовий екзамени : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко. - 2-ге вид., стер. - Київ : Либідь, 1993. - 208 с.

325.      Мацько Л. І.Українська мова : усний та письмовий екзамени : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко. - Київ : Либідь, 1992. - 208 с. (4 екз.)

326.      Ладоня І. О.Українська мова : навч. посіб. / І. О. Ладоня. - Київ : Вища шк., 1993. - 143 с. (4 екз.)

327.      Лебедева Ю. Г. Учитесь говорить правильно : (пособие по фонетике рус. яз.) : учеб. пособие / Ю. Г. Лебедева. – М. : Высш. шк., 1986. – 111 с.

328.      Неусыпова Н. М. Толковый словарик русского языка : пособие для уч. нач. кл. / Н. М. Неусыпова ; под ред. Т. Г. Рамзаевой. – М. : Просвещение, 1989. – 80 с. (2 екз.)

329.      Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 сл. / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - Изд. 14-е, стер. - М. : Рус. яз., 1983. - 816 с.

330.      Орфографический словарь русского языка : 100 000 сл. / [отв. ред.          Б. З.  Букчина, Л.П. Калакуцкая]. - Изд. 29-е, испр. и доп. - М. : Рус. яз., 1991. - 414 с.

331.      Русова Н. Ю. Как стать грамотным : руководство по ускоренному овладению навыками правильной письменной речи : для уч. 6 – 11 кл. / Н. Ю. Русова. – Изд. 3-е испр. и доп. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 1994. - 160 с.

332.      Чешко Л. А. Русский язык : для подготов. отд-ний вузов : учеб. пособие / Л. А. Чешко. - М. : Высш. шк., 1981. - 256 с.

333.      Чижова Л. А. Пособие по русскому языку : для учащ. подготов. курсов / Л. А. Чижова. – М. : Высш. шк., 1991. – 96 с. 

Літературознавство 

334.      Барабаш С. Г. Чарівні джерела поезії : естетичні функції фольклоризму в поетиці Андрія Малишка / С. Г. Барабаш. - Київ : Вища шк., 1990. -     123 с.

335.      Вакуленко Д. Т. Олександр Корнійчук : життя і творчість /                      Д. Т. Вакуленко. - Перевид., переробл. і допов. - Київ : Дніпро, 1985. - 168 с.

336.      Гончар О. Чим живемо : на шляхах до укр. Відродження / О. Гончар ; [упоряд. В. К. Коваль]. - Київ : Рад. письменник, 1991. - 382 с. (2 екз.)

337.      Гордасевич Г. Силуети поетес : літ. портр. / Г. Гордасевич. - Київ : Рад. письменник, 1989. - 246 с.

338.      Гречанюк С. На тлі ХХ століття : літ.-критич. нариси / С. Гречанюк. - Київ : Рад. письменник, 1990. - 311 с.

339.      Грибіниченко Т. О. Вчимося писати твір з української літератури : 8-11 кл. / Т. О. Грибіниченко, Г. О. Козачук. - Київ : Либідь, 2000. - 272 с.

440.      Гуменний М. Х. Безсмертний подвиг : сучас. укр. роман про Велику Вітчизняну війну : посіб. для вчителів / М. Х. Гуменний. - Київ : Рад. шк., 1987. - 128 с.

441.      Дедков И. Василь Быков : повесть о человеке, который выстоял /            И. Дедков. - М. : Сов. писатель, 1990. - 312 с.

442.      Дончик В. Г. Зупинені миті : статті ; спогади ; полеміка / В. Г. Дончик. - Київ : Рад. письменник, 1989. - 351 с.

443.      Дончик В. Г. Петро Панч : нарис життя і творчості / В. Г. Дончик. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - Київ : Дніпро, 1981. - 211 с. : іл. - (Літературний портрет).

444.      Дузь І. М. В серці у моїм... : худож.-документ. нариси / І. М. Дузь. - Одесса : Маяк, 1988. - 192 c.

445.      Дузь І. Від задуму до прем’єри : творча іст. п’єс Олександра Корнійчука / І. Дузь. - Київ : Рад. письменник, 1985. - 205 с.

446.      Дузь І. Преможці забуття : літ.-критич. нариси / І. Дузь. - Одесса : Маяк, 1992. - 176 с.

447.      Єфремов С. О. Літературно-критичні статті / С. О. Єфремов. - Київ : Дніпро, 1993. - 351 с. - (Серія "Українська літературна думка").

448.      Жулинський М. Г. Із забуття в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Г. Жулинський. - Київ : Дніпро, 1990. - 447 с. : іл.

449.      Завадка Б. В. Серце чистеє подай : проблеми релігії у творчості Тараса Шевченка / Б. В. Завадка. - Львів : УПІ ім. Ів. Федорова : "ФЕНІКС Лтд" : МП "РАС", 1993. - 160 с.

450.      Зарубіжна література : хрестоматія; навч. посіб. для 9-11 кл. / упоряд.    К. О. Шахова. - Київ : Освіта, 1992. - 640 с. : іл. (2 екз.)

451.      Ільницький М.У вимірах часу : літ.-крит. ст. / М. Ільницький. - Київ : Рад. письменник, 1988. - 277 c.

452.      Ільницький М. М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20 - 30-х років / М. М. Ільницький. - Київ : Знання, 1992. - 48 с. - (Серія 6 "Кобза" ; Серія 1 "Українське відродження: історія і сучасність").

453.      Кирилюк Є. П. Література народної правди : статті, портрети /                Є. П. Кирилюк. - Київ : Рад. письменник, 1989. - 351 с.

454.      Качкан В. А. Ірина Вільде : нарис життя і творчості / В. А. Качкан. - Київ : Дніпро, 1991. - 159 с. - (Літературний портрет).

455.      Лещенко М. П. Ванда Василевська : нарис життя і творчості /                 М. П. Лещенко. - Київ : Дніпро, 1986. - 150 с. - (Літературний портрет). 

456.      Михайлин І. Л. Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі : посіб. для вчителів / І. Л. Михайлин. - Київ : Рад. шк., 1989. - 144 с.

457.      Моренець В. П. Володимир Сосюра : нарис життя і творчості /                В. П. Моренець. - Київ : Дніпро, 1990. - 262 с. : іл. - (Літературний портрет).    ( 2 екз.)

458.      Ні слова про спокій! : Василь Еллан-Блакитний : спогади; матеріали / [упоряд. М. В. Вовчик-Блакитної]. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Дніпро, 1989. - 357 с. : іл.

459.      Новиченко Л. Избранные работы : в 2 т. Т. 1 / Л. Новиченко. - М. : Худож. лит., 1985. - 567 с.

460.      Новиченко Л.  Избранные работы : в 2 т. Т. 2 / Л. Новиченко. - М. : Худож. лит., 1985. - 582 с.

461.      Письменники Радянської України. 20-30-і роки : нариси творчості / [упоряд. С. А. Крижанівський]. - Київ : Рад. письменник, 1989. - 407 с. ( 2 екз.)

462.      Плани практичних занять із курсу "Історія української літератури ХХ століття" / підгот. Н. Г. Сташенко. - Луцьк : Вежа, 2000. - 50 с.

463.      "Прапороносці" Олеся Гончара і зображення людини на війні : матеріали творчої конференції / [упоряд. М. К. Наєнка]. - Київ : Дніпро, 1985. -     141 с. : іл. ( 2 екз.)

464.      Салига Т. Високе світло : літ.-критич. ст. / Т. Салига. - Львів : Каменяр, 1994. - 270 с. - (Серія Українського Вільного Університету: монографії ; число 54).

465.      Семенчук І. Р. Зачаровані красою : розповіді про письменників : кн. для вчителя / І. Р. Семенчук. - Київ : Рад. шк., 1988. - 224 с. ( 2 екз.)

466.      Сивокінь Г. М. Від аналізу до прогнозу : літературно-художній пошук і позиція критика / Г. М. Сивокінь. - Київ : Дніпро, 1990. - 446 с.

467.      Славутич Я. Меч і перо : вибр. дослідження, ст. та огляди / Я. Славутич. - Київ : Дніпро, 1992. - 414 с.

468.      Славутич Я.Розстріляна муза / Я. Славутич. – Київ : Либідь, 1992. -     184 с.

469.      Творчий світ письменника : літ.-крит. матеріали про творчість рад. письменників / [упоряд., вступ. ст. і приміт. М. К. Нкаєнка]. - Київ : Рад. шк., 1982. - 271 с.

470.      Шевченко Л. І. Чингіз Айтматов : нарис життя і творчості /                     Л. І. Шевченко. - Київ : Дніпро, 1991. - 211 с. - (Літературний портрет).

471.      Шерех Ю. Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології / Ю. Шерех. - Київ : Дніпро, 1993. - 590 с. 

Психологія 

Фізкультура і спорт 

472.      Архангельський Б. Н. Александр Зайцев / Б. Н. Архангельський,             Р. И. Кимельфельд. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 144 с. : ил.

473.      Арчаков В. М. Шахматная мозаика / В. М. Арчаков. - Киев : Здоров’я, 1984. - 136 с. : ил.

474.      Васильев В. Л. Актеры шахматной сцены / В. Л. Васильев - М. : Физкультура и спорт, 1986. - 256 с.

475.      Вигман В. Я. Радость творчества / В. Я. Вигман - М. : Физкультура и спорт, 1986. - 160 с.

476.      Вайнштейн Б. С. Ловушки Ферзьбери / Б. С. Вайнштейн. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 192 с. : ил.

477.      Гик Е. Я. Беседы о шахматах / Е. Я. Гик. - М. : Просвещение, 1985. - 160 с. : ил. - (Спорт в твоей жизни).

478.      Карахан Ю. И. Шахматы – увлекательная игра / Ю. И. Карахан. – М. : Знание, 1982. – 136 с.

479.      Карпов А. Неисчерпаемые шахматы / А. Карпов, Е. Гик. - М. : Изд-во, Моск. ун-та., 1984. - 321 с. : ил.

480.      Потьомкін І. Формула здоров’я : худож.-док. нариси / І. Потьомкін. - Київ : Молодь, 1988. - 112 с.

481.      Руденко В. Ф. Преследование темы / В. Ф. Руденко ; под ред.                  В. И. Чепыжного. – М. : Фізкультура и спорт, 1983. – 432 с.

482.      Туров Б. И. Жемчужины шамотного творчества / Б. И. Туров. – 2-е изд., доп.  - М. : Физкультура и спорт, 1982. - 288 с.

483.      Туров Б. И. Пять шахматных олимпиад XXI - XXV / Б. И. Туров. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 288 с. : ил. 

484.      Черняк В. Г. Мы играем в шахматы / В. Г. Черняк. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 224 с. : ил.

485.      Черняк В. Г. Тайна игры королей / В. Г. Черняк. – М. : Мол. гвардия, 1989. – 142 с. : ил. – ( Мир твоих увлечений)

486.      Шахматы сражаются : сб. / [авт.- сост. Б. С. Вайнштейн]. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 160 с. : ил.

Політологія 

487.  Возвращенные имена : сб. публ. ст. : В 2 кн. Кн. 1 / [сост. А. Проскурин]. - М. : Изд-во Агенства печати Новости, 1989. - 336 с. : ил.

488. Возвращенные имена : сб. публицист. ст. : в 2 кн. Кн. 2 / [сост.                   А. Проскурин]. - М. : Изд-во Агенства печати Новости, 1989. - 336 с. : ил.

489. Волкогонов Д. Триумф и трагедия : полит. портрет И. В. Сталина : в 2 кн. Кн. 1, ч. 1 / Д. Волкогонов. - М. : АПН, 1989. - 304 с. : ил. ( 3 екз.)

 

Нове в обмінному фонді

Додаткова інформація