Музей волинської ікони в Луцьку

 

 

Музей волинської ікони в Луцьку : путівник / [текст Є. Ковальчук, Т. Єлісєєва). – Луцьк : Медіа, 2003. – 16 с. : іл.

 

 

 

Музей волинської ікони - один з наймолодших в Україні, відкритий 26 серпня 1993 року в Луцьку. Є відділом Волинського краєзнавчого музею. Відкриття Музею волинської ікони, унікального своєю збіркою, належить до важливих подій культурного життя України останніх десятиліть.

Музей створено на основі колекції іконопису Волинського краєзнавчого музею, яка нараховує понад 600 ікон. Комплектування фонду давнього релігійного малярства і скульптури пов’язане з іменем відомого україн­ського мистецтвознавця Павла Жолтовського (1904-1986 рр.), який у 1981-85 роках очолював наукові експедиції музею по дослідженню пам’яток сак­рального мистецтва - іконопису, деко­ративної скульптури, металопластики, книгодрукування. Основу колекції складають ікони XVI - XVIII століть, які характеризують головні напрямки розвитку волинського іконопису впродовж майже трьох століть, прослідковуючи мистецькі зв’язки і специ­фічні особливості волинської малярської школи. Неповторна за складом пам’яток збірка волинського іконопису стала вагомим внеском у творення фонду мистецької спадщини Волині - одного з найдавніших, самобутніх історико-культурних регіонів України.

Волинська збірка іконопису, як національна скарбниця українського мистецтва, в останні роки дістала широке визнання. Експонування волин­ських ікон в Українському домі в Києві (грудень 1999 - січень 2000 р.) стало однією з головних мистецьких подій відзначення 2000-ліття Християнства в Україні.

Перлиною музею є унікальна па­м’ятка візантійського мистецтва Холмська Чудотворна ікона Божої Матері ХІ-ХІІ столітть. У вересні 2000 року ікона була передана до Музею волин­ської ікони жителькою міста Луцька Надією Горлицькою, в родині якої (де­портованих з Холмщини українців) ця святиня українського народу зберігала­ся понад півстоліття.

Реставрація пам’яток іконопису була проведена у Національному нау­ково-дослідному реставраційному центрі України і його Львівському фі­ліалі, Національній Академії образот­ворчого мистецтва і архітектури, рес­тавраційній майстерні Волинського краєзнавчого музею.

Перша експозиція Музею волин­ської ікони представляла 63 відреставровані пам’ятки і була розміщена в шести експозиційних залах на двох поверхах у приміщенні по проспекту Перемоги, 4.

17 червня 2001 року до 10-ї річниці проголошення незалежності України була відкрита експозиція Музею волинської ікони в новозбудованому при­міщенні по вулиці Ярощука, 5.

У відкритті музею брав участь Пре­зидент України Леонід Кучма.

Музей знаходиться в сучасному приміщенні площею 548,9 кв.м, облад­наному новітньою апаратурою для оптимального збереження пам’яток.

Експозиція музею розміщена у восьми залах площею 255,12 кв.м.

Більше 100 творів іконопису, що представлені в експозиції Музею волинської ікони, характеризують розвиток волинського малярства в цілому, його напрямків і течій, дозволяють простежити основні етапи становлення волинської ма­лярської школи. Волинський іконо­пис, який своїми коренями сягає візантійської традиції, розвивався власним шляхом, набуваючи само­бутніх рис та індивідуалізуючись у роботах місцевих іконописців.

Творам давніх волинських митців притаманні риси монументальності, образної лаконічності, канонічної традиційності, ліричної інтерпретації сюжетів. Волинські ікони вражають глибоким колоритом, композиційною довершеністю та досконалістю вико­нання, теплотою та духовною витон­ченістю.

 

Експозиція музею побудована за тематико-хронологічним принципом. Представляє волинський іконопис XVI-XVIII століть та ікону Холмської Богоматері візантійського письма XI–XII століть.

Додаткова інформація