Бібліографічні дайджести

Виховання особистості на основі цінностей : метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти  ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк ; передмова І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – 32 с. – (Інформаційний простір освіти).

Покоління Z: нові виклики для освіти : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад.: Н. А. Ількевич, О. В. Богданець, І. В. Федорчук]. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 22 с. – (Інформаційний простір освіти).

Проєктування виховної системи в умовах Нової української школи : метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти  ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 42 с. – (Інформаційний простір освіти).

Бібліотека Нової української школи : інформ. метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, Р. П. Тимощук, Н. С. Романюк]. – Луцьк : [б. в.], 2019. –  30 с. – (Інформаційний простір освіти).

Портрет китайської молоді на тлі ХХІ століття : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. Н. А. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 34 с. – (Покоління NEXT). 

Веб-сайт – віртуальний простір бібліотеки: метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 25 с. – (Інформаційний простір освіти).

Шкільна бібліотека – центр духовно-морального становлення особистості : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, Н. С. Романюк]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 25 с. – (Інформаційний простір освіти).

Організація оздоровчо-виховної діяльності у літньому дитячому таборі : метод.-бібліогр. дайджест/ Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк. – Луцьк: [б. в.], 2017. – 20 с. – (Інформаційний простір освіти).

Молодь Японії: покоління NEXT : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-кадляюнацтва ; упоряд. Н. А. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2017. –с. – (Покоління NEXT).

Розвиток професійних компетентностей педагогів як передумова формування освітньо-виховного середовища [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 24 с. – (Інформаційний простір освіти).

Українські бранці Кремля : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Топ-теми України). 

Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям цілісної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу  [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2015. –20 с. – (Інформаційний простір освіти).

Виховна система у контексті життєтворчості особистості [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич,І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2015. –с. – (Інформаційний простір освіти).

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб створення єдиного інформаційного простору  [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. гімназія № 21 ім.М. Кравчука ; [уклад.:  Н. Ількевич, Т. Куса]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 12 с.

«Бу-Ба-Бу»: Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд Р. Тимощук. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 27 с. – (Територія читання).

Партнерська взаємодія у створенні превентивного виховного простору [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. : І. Никитюк,  Н. Ількевич]. – Луцьк. : [б. в.], 2012. –  30 с. – (Інформаційний простір освіти).

«Пропала грамота»: Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд.    Н. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 44 с. – (Територія читання).

Формування громадянських цінностей учнівської молоді  у системі загальної середньої освіти [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 47 с.  – (Інформаційний простір освіти).

Як я розумію свої права [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. Малиновська].– Вид. 2-ге переробл. і допов.– Луцьк : [б. в.], 2011. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

 

 

Додаткова інформація