«Бібліотека – платформа для національно-патріотичного виховання підлітків»

Матеріали обласного семінару працівників, відповідальних за роботу з юнацтвом, районних, міських централізованих бібліотечних систем на тему: «Бібліотека – платформа для національно-патріотичного виховання підлітків та молоді»

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

19 квітня на базі Волинської обласної бібліотеки для юнацтва успішно пройшов обласний семінар працівників, відповідальних за роботу з юнацтвом, районних, міських централізованих бібліотечних систем на тему: «Бібліотека – платформа для національно-патріотичного виховання підлітків». Його організатори вважають, що питання національно-патріотичного виховання молоді особливо актуалізувалося після подій на Майдані, анексії Криму, збройного конфлікту в східних регіонах нашої держави. Відтак, постала потреба осмислити цю проблему в умовах сучасних соціокультурних зламів, трансформацій та визначити роль і значення бібліотек.

На семінарі начальник відділу культури і мистецтв управління культури облдержадміністрації М. Р. Назаревич окреслила діяльність бібліотек в умовах децентралізації влади та об’єднання громад. Державотворчі процеси, що відбуваються в незалежній Україні протягом останніх років, зумовлюють необхідність вирішення проблем виховання національно-свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до захисту рідного народу, країни.

Своїми роздумами про спільні зусилля у формуванні громадянина-патріота в умовах сучасних викликів поділились: М. Я. Миць – кандидат історичних наук, доцент Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти та Л. В. Стрільчук – голова Волинської крайової організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. М. Я. Миць зупинилась на просвітницькій діяльності Українського інституту національної пам’яті(http://www.memory.gov.ua/), який надаєвільний доступ до всіх своїх видань. Представники ГО «Пласт» розповіли про виховний потенціал пластового руху, а організатори проекту «Меценати для солдата» – про громадський рух активних людей та спільні акції з книгозбірнею.

Провідними фахівцями бібліотеки були надані ґрунтовні консультаці. «Бібліотека як партнер в реалізації волонтерських та благодійних проектів», «Піар – важлива складова діяльності успішної бібліотеки» та «Виховання громадянина-патріота: сучасний вимір (з досвіду роботи з молоддю в бібліотеках України)». (Додається)

Директор бібліотеки А. Єфремова у виступі «Діяльність бібліотек в контексті громадянсько-патріотичного виховання юнацтва в Україні» звернула увагу на розширення сфери впливу та значимість бібліотеки в процесі патріотичного виховання молоді. Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу та являє собою систематичну, цілеспрямовану діяльність органів державної влади, установ освіти та культури, громадських організацій щодо формування у громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських, конституційних обов’язків. Воно включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує усі сторони життя: соціальну, економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну.

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина – патріота України, готового самовіддано будувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу; забезпечувати її національну безпеку; знати свої права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх; сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

Зусилля бібліотекарів сучасної бібліотеки повинні бути спрямовані на утвердження в державі патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування національної гідності, готовності відстоювати інтереси держави, поглиблення знань про державну символіку і т.п.

Працівники бібліотек повинні сприяти залученню населення до участі у громадських ініціативах, акціях, як-то: благодійна допомога, волонтерство.

Успіхи у здійсненні завдань патріотичного виховання залежать від кожного бібліотечного працівника, адже бібліотекарі – в якійсь мірі вихователі, порадники, вчителі, що працюють з молоддю, з юними характерами, які ще формуються. І для цього у нас є невичерпне джерело знань – книги, періодичні видання та доступ до мережі Інтернет, що допомагають багатоаспектно, найдосконаліше і різнобічно розкрити цю тему. Бібліотеки, як накопичувачі історичної пам’яті, мають виступати провідниками між поколіннями, передаючи знання і традиції за допомогою заходів.

Масштабність патріотичного виховання в значній мірі забезпечується міцними зв’язками з військкоматами, спілками ветеранів, штабами цивільної оборони, радами ветеранів, музеями, центрами соціальних служб для молоді, відділами освіти, місцевими адміністраціями. Патріотичному вихованню молоді слід приділяти надзвичайну увагу: показувати велич української нації, її історію, необхідність дотримування заповітів батьків, забезпечення розвитку української мови та літератури на території України. Дуже важливим є висвітлення негативних наслідків війни на регіональному, національному і міжнародному рівнях.

Цього року відзначення державних і знаменних дат особливе, адже проходить воно в умовах війни. Тут більш важливим і вагомим є патріотичний аспект в роботі бібліотек. Наслідки війни проявилися у трагічних жертвах кривавих боїв, падінні рівня життя населення, загрозі державності України. І для збереження цілісності та незалежності України і розгорталася Революція Гідності, де постраждали тисячу українських громадян, загинули сотні кращих синів нашої держави. В новітню історію України вписана важлива й неймовірно яскрава сторінка. Багато наших земляків-військовослужбовців беруть участь в АТО на сході України. Для всіх нас вони вже стали героями. Сьогодні бібліотеки мають надавати не тільки корисні послуги, але й стати своєрідним центром «психологічного розвантаження», «аптекою для душі». Бібліотекарі повинні намагатися лікувати постраждалі душі книгою, відволікати від суворої буденності.

Героїко-патріотичне виховання повинно бути в центрі уваги центральних, міських та районних бібліотек як методичних центрів, які мають забезпечувати інформаційну підтримку міських бібліотек-філій та сільських книгозбірень. Бажано проводити майстер-класи, презентації кращих бібліотечних ідей, огляди-конкурси на кращі книжково-ілюстративні виставки, ситуаційні практикуми, засідання за круглим столом.

Заступник директора ВОБЮ К. А. Прийма в консультації «Місія бібліотеки в національно-патріотичному вихованні молоді» підкреслила, що на сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати незалежності, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, в основу свідомості якого будуть закладені національні та європейські цінності.Тому в основі сучасного українського патріотизму покладено такі пріоритети:

- захист територіальної цілісності України та її суверенітету;

- консолідація та формування політики українського, національного;

- формування громадянського суспільства (пріоритет прав і свобод, закону);

- сприяння розбудові суверенної правової демократичної держави.

- в умовах воєнної загрози пріоритетним є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у молоді готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких завдань:

  • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
  • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
  • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
  • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
  • утвердження моральності як базової основи громадянського суспільства;
  • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
  • спонукання особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
  • формування мовленнєвої культури.

Відповідно цих завдань бібліотечним працівникам були окреслені форми і методи бібліотечної роботи, підкреслено необхідність спільно долучатися до відзначення таких свят як:

День пам’яті Героїв Крут (29 січня);

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого);

День пам'яті та примирення (8 травня);

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);

День Героїв України (23 травня);

– День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня);

День партизанської слави (22 вересня);

– День визволення України від німецько-фашистських загарбників) (28 жовтня);

– День захисника Вітчизни (14 жовтня);

– День українського козацтва (14 жовтня);

– День Гідності та Свободи (21 листопада);

День Збройних сил України (6 грудня).

Набувають сенсу заходи, пов’язані з найвідомішими історичними місцями, подіями та людьми, а також впровадження в практику роботи інноваційних форм проведення дозвілєвих заходів і удосконалення методики їх організації, що також допоможе у роботі з питань патріотичного виховання.

Завідувач відділу читальних залів Т. Швай презентувала захід – вернісаж поглядів «Книги про події, які сколихнули Україну і весь світ». Мова йшла про українську літературу, яка відображає події на Донбасі, про художні тексти, написані внаслідок реальних подій, адже вони найемоційніші, найглибше вражають і головне допомагають знайти відповіді на безліч питань. Вони – ніби альтернативний підручник історії, у якому правда в емоціях, зрозумілих кожному… Деякі з авторів побували на передовій, інші – пропустили події через власну уяву. І ось вона – правда з поля бою, думки про війну на сході України від безпосередніх її учасників, історії людей, які змушені були залишити усталене для себе життя та відкрити для себе іншу країну – ту, якої вони не знали, історії українських сімей, життя яких болісними втратами і глибокими ранами назавжди змінила війна. Учасники подивилися буктрейлери за книгами, відеоінтерв’ю з авторами, фрагменти документальної хроніки. На викладці літератури «Герої. Фронтові долі» представили книги, присвячені боротьбі за ту Україну, про яку мріяли усі, хто склав своє життя на одному з полів українського фронту.

Під час проведення креатив-лабораторії «Бібліотека і книга в процесі національно-патріотичного виховання: ділимось досвідом» присутні поділились своїми здобутками.

Луцька центральна районна бібліотека спільно з сектором культури РДА, відділом освіти,  молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації започаткувала проект під назвою  «Нас об’єднує любов до України»В ЗОШ району було проведено ряд цікавих патріотичних зустрічей з волинськими письменниками, членами літературно-мистецької студії «Зорі над Стиром», яка діє при районній бібліотеці. Письменники Микола Шостак, Лукія Василевська, Марія Пишук, Наталія Бугай, Лариса Волошенюк, Павло Покотило та Євгенія Назарук зустрілися з учнями старших класів сіл Забороль, Боратин, Лище, Торчин, Липини, Рокині, Ратнів, Одеради. Митці з задоволенням читали старшокласникам власну патріотичну поезію та прозу. Під час цих заходів звучали пісні, присвячені Героям АТО, Небесній Сотні, адже вірші письменників покладені і на музику (пісні Наталії Бугай «Героям Небесної Сотні», «Воскресни, Ненько-Україно» та ін.). Для старшокласників сіл району ЦРБ провела презентацію збірки патріотичних поезій «Обпалені надії», присвячену героям Небесної Сотні та учасникам АТО.

Особливість заходів із патріотичне виховання молоді у книгозбірнях Маневицької РЦБС полягає в тому, що вони часто відбуваються в рамках клубів за інтересами та любительських об’єднань, яких на сьогодні уже 43, у тому числі для користувачів юнацького віку – 7. Бібліотека – місце, де завжди можна зустріти однодумців, поспілкуватися з цікавими людьми, поділитися своїми думками та враженнями. Особлива роль клубів полягає в організації інтелектуального спілкування, створенні атмосфери колективізму, виробленні навичок громадської діяльності, в наданні можливості емоційного розкріпачення та психологічної розрядки.

В ЦРБ постійно діє правовий клуб «Час і ми», в рамках якого проводяться засідання правової та національно-патріотичної тематики. До Дня Соборності України та пам’яті Героїв Крут щорічно проводяться відповідні заходи: у 2015 році – година історичної пам?яті «Трагедія і слава українська», а цього року – альманах історичної пам’яті «На шляху до незалежності та свободи», організовано книжкову виставку «Моя Україна – єдина країна». Активність юнаків і дівчат, виявлені під час підготовки та проведення заходів, підтверджує, що всі ми – представники мужнього сильного українського народу, незалежно від поглядів і переконань. Це вже не просто данина традиції, а можливість проявити силу патріотизму, згадати зусилля і втрати, з якими наші пращури відстоювали право на свою свободу, а сьогодні наші брати захищають суверенітет і цілісність держави. До Дня памяті Героїв Небесної Сотні у лютому провели територію гідності «У нашій памяті вони назавжди залишились», годину-реквієм «На варті наших душ – Небесна Сотня».

Не можливо не згадати про день виводу військ з Афганістану та героїв, які поклали життя у тій страшній війні та тих, хто повернувся додому, переживши те жахіття. У 2015 році був проведений вечір-елегія «Час – це те, з чого беруться роки. Роки – це те, з чого береться вічність», а в поточному році – зустріч-спомин «Афганістан: біль душі і память серця».

До Дня Збройних сил України працівники бібліотеки та активні члени клубу «Час і ми» організували книжково-ілюстративну виставку «Військова служба – поклик долі». На цей рік заплановано урок патріотизму «Мужність і відвага в їхніх серцях».

За участю членів клубів за інтересами «Час і ми» та «Розрада» вже два роки поспіль проводиться благодійні фестивалі іскри памяті «З Україною в серці».

У 2015 році в бібліотеках ЦБС був проведений загальносистемний захід до Дня пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни, в районній бібліотеці – година пам’яті «Перемога ціни немає, різні долі – вона одна». На цей захід були запрошені герої різних поколінь: ветерани Другої світої війни, воїни-афганці та учасники АТО на Сході України. На цей рік заплановано перегляд літератури «Перемогли, тому що відстоювали право на життя».

Працівники біліотеки намагаються залучати молодь до організації книжкових виставок та проведення всіх заходів. Так, щорічно до Дня Незалежності України організовуються виставки «Незалежна Україна – гордість нації», проводяться заходи: перегляд літератури «Тобі, Україно, пісні лебедині, Тобі наше серце, І кров і життя», до Дня Конституції України – огляди, перегляди, книжкові виставки. Зазвичай запрошуються учасники-земляки, які захищають незалежність нашої держави на сході України. Такі зустрічі нікого не залишають байдужими.

Мова – це душа нації, її корінь. Тому з метою її популяризації та вивчення щороку в листопаді проводяться цікаві заходи до Дня української мови та писемності, організовуються книжкові виставки, проводяться акції. Так, в минулому році в рамках клубу «Час і ми» був проведений турнір мовознавців «Мова входить у серця».

Зважаючи на теперішні події в Україні, а особливо на Сході України, вкрай важливою є волонтерська діяльність. Бібліотеки також не стоять осторонь і разом зі своїми користувачами проводять волонтерську діяльність: збирання кришечок на протези воїнам, книг для захисників у госпіталі та на бази та ін. Минулого року члени клубу «Час і ми» власноруч виготовили «валентинки» та передали разом з книгами для воїнів. Також відбулись година спілкування «Волонтер – людина честі», патріотична бесіда «Волонтери пліч-о-пліч з захисниками України», на які було запрошено активних волонтерів селища.

Своєрідною складовою патріотичного виховання підростаючого покоління є краєзнавча робота бібліотек, спрямована на донесення кожній віковій групі читачів в найдоступнішій формі відомостей про рідний край, його традиції, народні обряди, відомих людей. Безперечний результат у вихованні в юнацтва любові до рідного краю мають заходи з популяризації творчості письменників-земляків. Саме література рідного краю втілює одну з основних ознак нації, формує національне світосприйняття, національну свідомість. Саме такими були урок-портрет «Ніл Хасевич – воїн, митець, художник», зустріч та презентація книги землячки, уродженки села Четвертня Марії Волинської-Махновець «Майдан: до… і після…», презентація першої збірки віршів «Те, що має місце у моєму серці» Оксани Кушко, яка містить поезії про Україну, рідний край Волинь.

Робота з національно-патріотичного виховання юнацтва суттєво пов’язана з краєзнавством, яке є одним із пріоритетних напрямів діяльності 5-ти публічних бібліотек Нововолинської централізованої бібліотечної системи. Традиційні форми краєзнавчої роботи бібліотек під впли­вом часу змінюються, стають більш яскравими і ефективни­ми, наближеними до жителів і завжди проводяться з їх участю.

Історичне краєзнавство сприяє ознайомленню з літописними джерелами про край, історико-краєзнавчою літературою. Під час хвилинки історії «Літописці рідного краю» школярі ЗОШ №7 дізнались про Олександра Цинкаловського, Миколу Корзонюка, Леона Пучковського, Олександра Бобака, Степана Борисюка, які зробили вагомий внесок у вивчення історії Прибужжя. Нині їхні досягнення дають приклад молоді, як потрібно поважати рідну землю та її культуру.

Подорожам у минуле, знайомству із заповідними куточками Волині були присвячені Дні краєзнавства «Мій чудовий, рідний край», «Мій краю дорогий, земля моя, Волинь», «Мій рідний край, до тебе серце лине» та ін.

У 2015 році минуло лише 65 років, як творить свій літопис наймолодше місто на Волині – Нововолинськ. До ювілею рідного міста бібліотекарі провели віртуальну мандрівку «Як я знаю своє місто», поетичний словограй «Рідне місто моє, я з тобою тут ріс…».

У бібліотеках щорічно вшановують усіх тих, хто боровся за незалежність України, віддав своє життя за мир та спокій на рідній землі – учасників національно-визвольних рухів ХХ століття, героїв Революції Гідності, учасників АТО, всіх тих, хто тілом, серцем і душею відчуває свою відповідальність і причетність до оборони України. У 2015 році у ЦМБ відбулася година пам’яті «Поете, щирих ваших слів живиця воістину безсмертно душі гріє», присвячена 85-річчю від дня народження Ананія Павловича Рябченюка – Почесного громадянина та патріота шахтарського міста, який через усе життя проніс у серці ідею національної свідомості, керуючись переконаннями, що український народ повинен мати свою державу і бути в ній господарем. Донині його пам’ятають як педагога-біолога, людину високої культури, прекрасного екскурсовода, правдолюба і життєлюба, з серця якого текла любов до українства і потрапляла в серце до кожного, хто з ним спілкувався.

10 березня цього року відбулася презентація збірки віршів Ананія Рябченюка «Мій ангел долі», яку презентувала дружина – упорядник книги Марія Рябченюк. Відбулася презентація книги Ігоря Семенюка «Двадцять років по тому. Погляд із сьогодення. До 20-ої річниці Народного Руху України». Автор розповів про події, що слугували стимулом до їх написання, а також про нинішню службу в зоні АТО.

У бібліотеках влаштовано куточки пам’яті Героїв Небесної Сотні, воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України, у ЦМБ – фотовиставку робіт активного учасника Революції Гідності, волонтера, керівника міського центру допомоги військовослужбовцям Бориса Бабійчука «Спасибі, люди, за Майдан, за правди паростки й свободи» з цитатами зі збірки Анатолія Поліщука «Спасибі, люди, за Майдан». Серед щорічних заходів, які проводяться з метою національно-патріотичного виховання із участю учасників Євромайдану та АТО, найбільш вдалі: презентація книги «Вклоняємось доземно українському солдату», вечір пам’яті «Народе мій, пишаюся тобою…»патріотична година «У свободи – Свята Героїчність. У свободи – Герої свої!», година-реквієм «А Сотню вже зустріли небеса…», урок історичної правди «Цвіти, Майдане, прапорами, Європо, ми до тебе йдем!», патріотична година «Боже, храни Україну!».

З ініціативи волонтерів Нововолинського центру допомоги військовослужбовцям спільно зі співробітниками ЦМБ проведено загальноміські заходи, які мали значний резонанс. 21 травня на майдані Незалежності відбулось віче пам’яті «Живим – пам’ятати» до річниці загибелі 3-х кадрових військових і 15 мобілізованих батальйонної тактичної групи 51-ї механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, що дислокувалася у місті Володимирі-Волинському у бою під Волновахою.

28 серпня біля Меморіальної стели на Алеї Героїв з участю студентів навчальних закладів та небайдужих нововолинців пройшла година пам’яті «Іловайськ: забуттю не підлягає!», де вшанували пам’ять Романа Бірюкова, Сергія Бугайчука, Івана Ганю, Андрія Дрьоміна, Ігоря Пугача, Володимира Пушкарука, Олексія Шепелюка.

ЦМБ з березня 2015 року бере участь у благодійній акції «Подаруй книгу бійцю АТО». За 10 місяців до Нововолинського центру допомоги військовослужбовцям передано 127 книг, а за І квартал цього року – 192.

З лютого 1992 року при ЦМБ діє літературно-мистецька вітальня «Мамина криниця», яка продовжує традиції клубу «Барви слова». Вона об’єднує людей однієї мети, духовно багатих, творчо обдарованих, тих, кому не байдуже минуле, сучасне і майбутнє нашої держави. На засіданнях вітальні проведено зустріч з місцевим поетом Анатолієм Поліщуком, автором п’яти поетичних збірок: «Сонячний зайчик», «Осінні етюди», «Озерний край», «Спасибі, люди, за майдан», «Неоголошена війна» та презентацію 6-ї книги «І знову опустився лист…», творчий вечір місцевої поетеси Світлани Жури «Поезія – це стан душі моєї», презентацію книги Ярослава Гиця «Нев’янучий цвіт України».

2015 рік був надзвичайно плідним для поетеси з особливою енергетикою, особливим серцем, а отже, особливою долею, Світлани Костюк. Наша землячка стала членом Національної спілки письменників України, переможцем у міжнародному літературному конкурсі «Між словом і вічністю» в Італії. 24 квітня у Києві на ювілейному міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» відбулася презентація її книги «Траєкторія самоспалення. Щоденникові записи у віршах», модератором якої була бібліограф ЦМБ Оксана Кухарук. Презентація тієї ж збірки відбулася 11 вересня у Львові на ХХІІ Форумі видавців (теж з участю нововолинців).

Гостями нововолинців у 2015 році були український романіст та публіцист, член Національної спілки письменників України Іван Корсак з презентаціє юкниги «Перстень Ганни Барвінок», Микола Мартинюк, Володимир Лис, Надія Гуменюк, Віктор Вербич, Олег Потурай та Василь Гей та інші.

Вивчаючи і поважаючи свою історію, свій родовід, матимемо свою віру, свою державу, де пануватимуть добро, любов, мир, злагода та взаємопорозуміння, а в кожній оселі урочисто звучатиме щира духовна Молитва за Україну, якою майже завжди завершуються краєзнавчі заходи.

В Локачинській центральній районній бібліотеці відбулося урочисте відкриття банера «Україна понад усе», на якому зображені загиблі Герої Небесної Сотні та земляки – учасники АТО: Валентин Ремішко, Григорій Савчук, Віктор Шолуха, Андрій Кравчук, Віктор Чопко. У відкритті взяли участь представники влади, учасники Майдану.

Для воїнів АТО, які поступово повертаються додому, потрібна робота. В березні цього року в центральній районній бібліотеці відбулася зустріч, на якій директор районного центру зайнятості провів бесіду з учасниками АТО з приводу працевлаштування. Заступник військового комісара розповів про умови і переваги контрактної служби в Армії. На цій зустрічі бібліотекар читальної зали ознайомила учасників АТО з книгами українських письменників про неоголошену війну на Сході України.

Велику роботу із вшануванню тих учасників АТО, які приходять у відпустки, проводить спільно з сільською громадою та школою бібліотека-філія с. Зубильне Локачинської РЦБС. На вечір-зустріч «Україна – одна на всіх. Єдина» завітали односельчани, які захищають наші кордони на Сході України та прибули у відпустку до рідної домівки. Вони розповіли про свою службу на блокпостах. Емоційна і відкрита розповідь не залишила байдужим жодного учня. А якою гордістю і щастям світилися очі учнів, чиї батьки захищають нашу державу. Організатори заходу висловили вдячність воїнам за самовідданість, відвагу, самопожертву. До Дня Збройних сил України відбулася патріотична акція «В нас є що захищати, в нас є що берегти», на яку були запрошені воїни АТО та їх сім’ї. Захід пройшов у дуже теплій та доброзичливій обстановці: лунали теплі слова, патріотичні пісні. Для захисників були вручені Подяки та Почесні грамоти. На території цієї сільської ради постійно працюють волонтери Віталій Лісецький та Андрій Таць, які щочетверга їдуть на передову в зону АТО, доставляють нашим бійцям теплий одяг, продукти харчування, тепловізори, бронежилети, а ще дитячі малюнки, листи, періодичні видання та книги в рамках акції «Бібліотека українського воїна». Вони допомагають організувати масові заходи, зустрічі з відомими людьми. Віталій Лісецький на засіданні Громадянської ради при облдержадміністрації був нагороджений медаллю «За гідність та патріотизм». Волонтери, за підтримки підприємців із с. Затурці та місцевої влади, у вересні минулого року організували незабутні гастролі Донеччиною для народного аматорського гурту козацької пісні «Заграва» Локачинського районного будинку культури, в якому бере участь директор ЦБС Людмила Мариняк, та чоловічого вокального гурту «Соколи» Затурцівського сільського будинку культури, Локачинські артисти побували у військових частинах та дислокаціях наших воїнів в Маріуполі, Волновасі, Сартані, на передовій в селі Гранітне, інших населених пунктам, де співали патріотичні пісні та піднімали бойовий дух і настрій захисникам Вітчизни. Концерти відбувалися навіть у чистому полі на блокпостах.

Старовижівська центральна районна бібліотека в організації національно-патріотичного виховання молоді опирається на суспільне партнерство, тобто, взаємодію з усіма суб’єктами суспільства: користувачами, органами влади, громадськими організаціями, бізнес-структурами, видавництвами, закладами освіти, іншими бібліотеками, а також з благодійними фондами. Таке партнерство розвивається шляхом укладання угод та договорів про співпрацю.

Угода про співпрацю ЦРБ з НВК «ЗОШ І ст. - гімназія» смт. Стара Вижівка укладена ще з 2013 року, але поновлена 01.09.2015 року. 17 лютого у Старовижівській центральній районній бібліотеці був проведений урок-реквієм «Від героїв Крут до героїв Небесної Сотні», який охопив такі нелегкі події в історії України, як бій під Крутами 1918 року та події, які відбулись на Майдані Незалежності у 2013 році. Урок-пам’ять провела вчитель історії Гайдук Надія Андріївна з учнями 10-А класу. На уроці була присутня директор НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія» Резь Марія Семенівна. Учасники заходу намагались знайти відповіді на актуальні питання, важливі для розвитку країни, підняття національної свідомості. Чи даремно віддали своє життя герої Крут та Небесної Сотні? Хто повинен змінювати життя? У кожного буде відповідь на ці запитання, але зрозуміло одне – молоді доведеться змінювати країну.

В липні місяці минулого року укладено договір з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Він зобов’язує обидві сторони до співпраці із надання послуг людям, які потребують соціального захисту, безкоштовної правової допомоги. Адже в ЦРБ щовівторка з 15 до 17 год. згідно складеного графіка фахівцями з обласного центру надається безкоштовна правова допомога. Цим правом можуть скористатися жителі району і отримати вичерпні відповіді на запитання, що стосуються юридичної сфери. Також передбачається спільна моральна підтримка членам малозабезпечених сімей, дітям з особливими потребами, родинам та учасникам АТО. Центр соціальних служб завжди фінансує масові заходи для цих категорій і надає їм кваліфіковану допомогу психолога та юриста, адже у їх штаті є відповідні посади. На центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді покладено дуже важливу місію – це робота з воїнами АТО та їх родинами. Директор центру Муравчук Петро Петрович займається волонтерською роботою. Саме через нього бібліотекарі ЦРБ передають на Схід для бійців теплі речі, продукти, бібліотечки книг.

Угода про співпрацю ЦРБ та професійного ліцею смт. Стара Вижівка надає можливість залучити нових користувачів до бібліотеки. Учні ліцею використовують наявні в бібліотеці Інтернет-ресурси, долучаються до патріотичних заходів та акцій.

1 лютого цього року укладено договір про співпрацю з районним військовим комісаріатом. Взаємна співпраця спрямована на підвищення якості морального, національно-патріотичного виховання, формування поваги до культурного та історичного минулого України, проведення заходів з реабілітації та вшанування воїнів АТО і членів їх родин. Ті, хто був на Сході, дуже важко йдуть на контакт, але потребують підтримки. Зараз обговорюється питання про створення спільного героїко-патріотичного клубу.

Бібліотеки постійно співпрацюють із засобами масової інформації, в першу чергу з районною газетою «Сільські новини», обласними періодичними виданнями «Сім’я і дім» та «Слово Волині». Протягом року друкуються публікацій про роботу бібліотечних установ району, що надає можливість прорекламувати роботу бібліотечних установ і запевнити суспільство, що ми є і успішно працюємо.

Співпраця з благодійним фондом «Патріоти Волині» надала можливість покращити матеріально-технічну базу не лише районних бібліотек, а й сільських установ. Звичайно, це було зроблено там, де бібліотекарі були активні, зуміли довести і прорахувати представникам благодійного фонду не лише свої потреби, а й потреби своїх користувачів.

Про співпрацю можна говорити багато часу і переконувати, що суспільне партнерство дає позитивні результати. У сьогоднішній час нестабільності та децентралізації воно є гарантом виживання і збереження наших установ.

Значно активізувалась, наповнилась новим змістом робота Ратнівської центральної районної бібліотеки із патріотичного виховання молоді. Оформлені висгавка-реквієм «Горнило духу патріотизму і мудрості», «Сьогодні славить вся країна своїх синів», інформаційний стенд «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ», проведено відеоурок «Горять свічки в людських долонях» тематичний захід «Україна незборима зроду, як душа Великого народу», мітинг-реквієм «Небесна Сотня: герої, які змінили хід історії».

Формуванню почуття патріотизму у юнацтва сприяв урок пам’яті «Трагедія і доблесть Афганістану», який проведено до відзначення річниці з Дня виведення радянських військ з Афганістану та вшанування учасників локальних війн, та заходи, приурочені відзначенню Дня Перемоги, а саме: виставка-панорама «Зорять із граніту вічні солдати, болями їхніми память жива», історичний екскурс «Кривава ціна миру в Європі 1945-го та сьогодні». В бібліотеці оформлено стенд «Вони захищали Батьківщину».

Історія кожного народу має свій соціальний символ, який вважається ознакою нації. Для України таким символом є козаччина. Розкриттю цієї теми присвячені розважальний конкурс «Козацькі забави», відео-урок «Нащадки козацької слави», історична година «Свято мужності й відваги».

У практиці роботи з формування громадянина-патріота Ковельської центральної районної бібліотеки часто використовуються зустрічі з майстрами красного письменства, політиками та видавцями. Чималий резонанс викликали презентації збірки нарисів військових журналістів «Вклоняємось доземно українському солдату», книг Андрія Куркова «Щоденник Майдану», Євгена Положія «Іловайськ», Олега Романчука «Перезаснування України», Юрія Костенка «Історія ядерного роззброєння України», Миколи Мартиненка «Під мурами твердині», збірки поезій Олени Мокроусової «Моя колиска – батьківський мій дім». Презентацією нових книг з історії України XX століття означилась зустріч з письменником та книговидавцем Романом Ковалем «Прочитаймо тую славу. Плекаймо незбориму націю».

Із метою популяризації знань про видатних діячів української історії  виступав перед молоддю на тему «Імена твої, Україно» письменник Іван Корсак. Під час зустрічі з письменником Володимиром Гануличем «Волинськими дорогами Шевченка» відбулась прем’єра книги «Земля і Слово». «Я українець і пишаюсь цим», – так позицінував себе на зустрічі письменник та книговидавець, директор видавництва «Український пріоритет» Володимир Шовкошитний.

13-19 жовтня 2015 року в рамках всеукраїнського проекту «Скарби родоводу України» в Ковельській ЦРБ діяла виставка старовинного одягу Слобожанщини «Евакуйована колекція», яка засвідчила спільну українську традицію. Цікавою була зустріч з її організатором Миколою Павлюченком – бійцем добровольчого батальйону «Айдар». Виставка була присвячена Дню захисника України та 73-й річниці УПА

В березні 2015 року працівнии Володимир-Волинської ЦРБ провели для студентів груп К-11 та Е-21 ВПУ презентацію книги «Вклоняємось доземно українському солдату». Ведуча заходу, провідний бібліотекар ЦРБ, Тетяна Гричук гортаючи сторінки книги, розповіла про захисників України, героїв, які самовіддано захищають і люблять свою Батьківщину, служать прикладом, на якому будуть виховуватися нові покоління українців – відважних, гордих, сміливих, вільних та щасливих. Хвилиною мовчання присутні вшанували героїв, які віддали найдорожче – своє життя за майбутнє України. Ніхто з присутніх не залишився байдужим, дякуючи за презентацію книги.

5 червня 2015 року у Шацькій центральній районній бібліотеці відбувся методичний день для бібліотечних працівників району на тему «Національно-патріотичне виховання користувачів». Присутні прослухали консультацію зав. відділу обслуговування ЦРБ Л. І. Мохнюк, яка означила основні завдання книгозбірень у цьому напрямку, форми їх виконання. Зокрема, було розглянуто як традиційні, так і інноваційні форми роботи з користувачами. Бібліотекарі взяли участь у бліц-обміні з власного досвіду роботи, особливо про організацію підтримки воїнів, учасників АТО, проведення зустрічей юнаків та дівчат з ними.

З нагоди Дня Гідності та Свободи 20 листопада 2015 року в актовому залі Шацького лісового коледжу відбувся захід «Вільні творять майбутнє!». Бібліотекарі ЦРБ підготували до цього заходу ілюстровану книжково-газетну експозицію «Навіки слава Україні, героям слава на віки!».

Турійська центральна бібліотека для дорослих, як і інші ЦРБ, щорічно проводить заходи, приурочені Дню Соборності України. У 2015 році відбулася година державності «України ми не прагнем десь – на Вкраїні прагнем України». Цей захід розпочався хвилиною мовчання. Ведучі заходу перегорнули перед присутніми сторінки історичних подій 1918-1919 років, провели паралелі з сучаснілстю. Було наголошено, що сьогодні ми, українці, маємо подолати всі бар'єри, бо у нас єдина держава і ми – єдиний народ! У 2016 році до цієї дати проведено годину пізнання історії держави «Соборність України – соборність наших душ».

В Луківській бібліотеці-філії Турійської РЦБС відбувся вечір пам’яті «З Україною в серці». Учаників заходу було ознайомлено з трагічними сторінками іловайськоі трагедії. Присутні вшанували память героя-луківчанина Посполітака Андрія, який служив і загинув в зоні АТО та посмертно нагододжений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а також віддали данину пам'яті всім полеглим воїнам.

Іваничівська центральна бібліотека для дорослих до Дня Гідності та Свободи провела резонансний захід «Майдан – це стан душі і поклик серця».

«Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі. І за цю боротьбу, за нашу вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну: своє життя віддали найкращі», – цими словами розпочала урок гідності бібліотекар Лілія Оліфір.

На заході були присутні заступник голови районної державної адміністрації Людмила Войтович, учасник Революції Гідності, демобілізований учасник АТО Віктор Вілентко, командир I-ої Волинської сотні Майдану Олег Любеля, воїн АТО Петро Нагайовський, митрофорний протоієрей настоятель Свято-Покровського храму селища Іваничі отець Андрій, родина Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського, учні, громадськість селища. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та тих, хто ціною власного життя заплатив за незалежність та територіальну цілісність України. Від учасників заходу до пам’ятної дошки Героїв Небесної Сотні та стели пам’яті Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського та військовослужбовців Іваничівщини, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України, були покладені вінки та квіти. Отець Андрій закликав усіх присутніх помолитися за упокій душ убієнних та за мир в Україні. Учасники Революції Гідності ділилися спогадами та про ті буремні події листопада 2013 – лютого 2014 року. Завершився захід музичною композицією «Заспіваймо пісню за Україну» у виконанні дитячої вокальної НВК «ЗОШ I-III ст. №1- гімназія смт Іваничі».

З нагоди Дня Героїв Небесної Сотнів у Луцькій центральній міській бібліотеці для дорослих відбулася година пам’яті «Заради майбутнього». Учні 9-10 класів ЗОШ №17 почули з перших вуст про події осені 2013 - весни 2014 року, що відбулися в Україні та переглянули документальний фільм «Небесна сотня». Своїми спогадами поділилися учасники Майдану: Олександр Нечипорук, який у складі 35-ї Сотні «Волинської Січі» Самооборони Майдану брав участь у трагічних подіях 20 лютого 2014 року, був поранений та тривалий час перебував на лікуванні та Володимир Бут-Гусаїм – активіст луцького євромайдану, громадський діяч, волонтер.

Учасники Майдану закликали молоде покоління не бути байдужим, а завжди відстоювати своє право жити у вільній країні і любити її.

Ведуча, провідний бібліотекар Надія Шатрова, ознайомила з виставкою літератури про Майдан «З Україною в серці». На завершення заходу присутні  хвилиною мовчання вшанували всіх невинно убієнних на Майдані.

На годині пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні «Героями не народжуються, героями робить саме життя», яку провела Володимир-Волинська міська бібліотека для дорослих, всіх бажаючих запросили ознайомитись з новинками патріотичної літератури про Євромайдан.

З цієї нагоди у приміщенні Любомльської районної бібліотеки для дорослих зібралися керівники підвідомчих установ та організацій, учасники Революції Свободи (Помаранчевої) та Революції Гідності (Евромайдан), учасники АТО. Під час заходу вони переглянули фільм про події, які відбувалися на Майдані у Києві, прозвучали спогади учасників революцій: Сушика М. М., Сачук Г. В., Дем’янчука А., Духницького С. А. Учасники мали змогу ознайомитись з матеріалами книжково-ілюстрованої виставки та з експонатами місцевого краєзнавчого музею, які були подаровані учасниками цих подій.

У травні 2015 року виповнилась річниця трагічної події, коли в результаті нападу на блокпост української армії біля Волновахи, що на Донеччині, загинуло 18 військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України, з них десятеро – волиняни. Вшанування пам’яті волинян, які загинули в АТО на Сході України, пройшло у приміщенні Любомльської центральної районної бібліотеки для дорослих. Відбулася зустріч з родинами загиблих героїв (Гіля Юрія, Киричука Сергія, Кушніра Сергія, Штанського Миколи), демобілізованими воїнами (Біднюк М. С., Клекоцюк І. В.) та представниками органів влади, а саме: головою Любомльської районної ради Сушиком М., заступником голови Любомльської районної ради Сачук Г., представниками соціального захисту, пенсійного фонду, центром зайнятості населення, центром соціального захисту в справах сім’ї молоді та дітей, обласного управління освіти та науки а також Дем’янчуком А., представником волонтерської організації. Засідання круглого столу відкрила директор бібліотеки Овдієвич С. А. Присутні обговорили теперішній стан речей, поділилися проблемами та способами їх вирішення. Представники органів влади запропонували свою допомогу. На закінчення вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання та помолилися за упокій душ загиблих краян, котрі ціною власного життя забезпечили нам сьогодення.

24 серпня 2015 року у приміщенні Любомльської ЦРБ було проведено вшанування пам’яті бійців, полеглих під Іловайськом. Під час заходу героїв вшанували хвилиною мовчання, зі своїм баченням трагедії виступили голова Любомльської районної ради Сушик Микола та мер міста Любомль Роман Ющук. Було продемонстровано фільм про Іловайську трагедію, де показано її причини, коментарі бійців, хроніка тих подій. Під час тих боїв загинув наш земляк Сацюк Олександр Миколайович. Він зустрів смерть 29 серпня у «зеленому коридорі», коли разом із добровольчими батальйонами та військовими колоною покидав місце кривавої битви.

В березні 2016 року делегація працівників культури з Любомля взяли участь у святкуванні Дня бібліотек в Яблоню, Парчевського повіту, республіки Польща. Тут вони ознайомилися з роботою бібліотеки, познайомилися з представниками органів влади Парчевського повіту, домовились про взаємну співпрацю та обмін досвідом. Також відвідали музей Августа Замовського, відомого польського скульптора. Директор Любомльської центральної районної бібліотеки С. А. Оадієвич висловила щиру подяку за можливість взяти участь у святкуванні та поділилася досвідом роботи бібліотек Любомльщини.

В лютому 2016 року у Горохівській центральній районні бібліотеці відбулася відбулася зустріч з письменником, режисером, фотографом, актором зі Львова Євгеном Козаком. Вона приурочена до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Дух книг, чин письма і аромат вишуканого слова, витав цього дня у переповненій залі бібліотеки. Під час заходу митець демонстрував фільми «Українські січові стрільці», «Чорна сорочка», «Крути», «Батько отаман», «Чорний ворон», «Степовий вітер», «Лицарі честі» відеостудії імені Івана Миколайчука. Останнім часом Євген Козак займається тим, що випускає невеличкі книжки – історичні нариси про Україну та її величні постаті, а також знімає про них короткометражні фільми. Більше години проходила творча зустріч письменника з поціновувачами його творчості. Він читав вірші, розповідав про себе, свою роботу, погляди на життя, перегорнув сторінки історії разом зі своїми книжковими героями. Завдяки роботам Євгена Козака відновлюється історична пам’ять про героїчне минуле українського народу, його твори розповідають про те, як жили і вмирали за незалежність України герої без почестей і відзнак. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять про Героїв Небесної Сотні та усіх тих, хто загинув, захищаючи українську землю від російської агресії.

Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, 17 лютого, Ківерцівська районна бібліотека для дорослих спільно з районним краєзнавчим музеєм, районним ВО «Свобода» провели годину пам’яті «Герої не вмирають… Просто йдуть…».

У заході взяли участь перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик, голова Ківерцівської районної організації ВО «Свобода» Анатолій Пушкін, батько Героя України, Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка Микола Тарасюк, родина Героя Небесної Сотні, Героя України Василя Мойсея – брат Роман, мати Єлизавета, батько Михайло Мойсей, учасник Революції Гідності, поранений на Майдані, Тимур Мустафаєв, волонтери Сергій Гетьманчук і Сергій Чухрій, учасники Революції Гідності Василь Озоровський, Ігор Козар та Андрій Куралесов.

Демонстрація кліпу «Памяті полеглим героям», світлин про героїчно-трагічні події та вірші Надії Корнійчук, Ігора Павлюка, присвячені Героям Небесної Сотні, у виконанні завідувача клубу с. Гайове Надії Бичок і учнів (Шевченко Д., Клипін П., Карпук О., Поліщук А., Мартинюк С.) створили атмосферу безкінечної невимовної скорботи. Діти запалили свічки памяті. Свої авторські твори виконав Валерій Маренич. Спогадами про рідних, які загинули від куль снайпера під час Революції Гідності, поділилися батько Івана Тарасюка – Микола Тарасюк та брат Василя Мойсея – Роман, який подарував книгу «Герої Небесної Сотні». Присутні мали можливість оглянути книжкову виставку «Ми сотнею пішли у небеса».

З метою формування в молоді патріотичних почуттів до своєї країни у Ківерцівській ЦРБ відбулась зустріч з учасниками АТО А. Є. Завальним, М. Я. Коренчуком, С. Мерчуком та волонтером С. А. Гетьманчуком «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!». На зустрічі були присутні студенти Ківерцівського медичного коледжу. Вони слухали розповіді бійців-учасників АТО про військові будні, солдатський побут, мали змогу побачити знімки з місць бойових дій, усвідомити важливість волонтерської допомоги. Ця зустріч пройшла в теплій, невимушеній атмосфері і нікого не залишила байдужим. Запрошені відповіли на численні запитання присутніх. На завершення заходу Олександр Гарбуза прочитав поезію своєї мами, Зінаїди Мартинової та подарував учасникам АТО її збірку «Українська рать».

Не приховуючи хвилювання, начальник відділу культури Слатініна Галина Семенівна від імені всіх присутніх висловила бійцям глибоку вдячність за мужність, відвагу і побажала їм мирного неба над головою. Бібліотекарі підготували до заходу тематичну виставку «Назавжди воїни і патріоти» та оформили виставку дитячих малюнків «Вони плекали національний дух» аматорів сцени будинків культури сіл Озеро, Муравище та клубу с. Гайове, присвячених учасникам АТО.

16 лютого у Рожищенській бібліотеці для дорослих зібралися воїни-афганці та боєць АТО аби вшанувати пам’ять своїх загиблих побратимів, тих, хто поліг на чужій землі, та тих, хто віддав своє життя за рідну землю на Сході України. Серед запрошених заходу під назвою «Два покоління – дві війни» – голова районної спілки ветеранів Афганістану Анатолій Шульгач, воїн-афганець В’ячеслав Данчук, боєць АТО Олександр Наумик, відомий бард, автор багатьох книжок про війну, Олексій Будчик. Активними учасниками та уважними слухачами були учні ЗОШ №1.

Ведуча заходу, провідний бібліотекар відділу обслуговування Любов Плохотюк запросила присутніх хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблих. Вона зазначила: «15 лютого, дата виведення радянських військ з Афганістану, стала Днем вшанування усіх учасників бойових дій на території інших держав. Масштабною та трагічною була війна в Республіці Афганістан. Не оминула вона і нашу Рожищенську землю. Чотири юнаки не повернулися додому: капітан Микола Карпець (с. Топільне), рядовий мінометник Іван Левчук (с. Незвір), старший сержант Юрій Троцюк (с. Доросині) та рядовий, механік-водій Володимир Тананайко (с. Літогоща). Вони були зовсім молодими і не хотіли помирати, але життя розпорядилося по-іншому. Їхні імена навічно закарбовані в наших серцях і душах».

Розповідь продовжили люди, які не з книжок знають, як це втратити свого побратима, засинати та прокидатися під музику куль… Стільки років минуло з часу виведення військ з Афганістану, а події в цій країні залишаються живим болем для Анатолія Шульгача та В’ячеслава Данчука. В їх кожному слові відчувалоя, що біль афганської війни досі кровоточить в їхніх серцях… На екрані поставала кадри з подій у Афганістані, і очі «афганців» щедро зрошувалися сльозами…

Війна… Як прикро, що сумні сторінки історії повторюються і сьогодні. Блакитне, мирне небо України накрила чорна хмара військового протистояння. Враженням про війну зі ще нещодавно «братнім» народом поділився з присутніми молодий хлопчина, а вже воїн, Олександр Наумик.

Як сповідь про війну прозвучали вірші у майстерному виконанні Вікторії Янішевської та Олександри Данильченко. Затамувавши подих слухали присутні пісняра-поета Олексія Будчика, якому тема війни є надзвичайно болючою. Кожен із його творів – це спроба глянути на нелегкі українські реалії оком поета. Також він представив свою нову шосту збірку поетичних творів «Україна. Революція. Війна», один примірник якої подарував бібліотеці. Важливим елементом заходу стала презентація виставки-панорами «Мужність, приречена на безсмертя».

В травні минулого року в читальному залі Любешівської ЦРБ для учнів Любешівського НВК була проведена година пам’яті на тему «Вклонімося доземно всім Героям», присвячена Дню вшанування пам’яті волинян, які загинули під час антитерористичної операції на Сході України. На захід запросили учасника АТО Ю. Фесика та голову координаційного центру волонтерського руху любешівщини М. Савчука. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих в АТО любешівців Ю. Трохимука та І. Пасевича. Сльзи навертались на очі, коли Яна Бурдак читала вірш «Ти чуєш, мамо» та Н. Горщар співала пісню «Мамо, не плач,  я повернусь весною».

В стінах Камінь-Каширської центральної районної бібліотеки була проведена презентація серії книг «Бібліотека газети «День». З 2000 року газета «День» започаткувала видання серії книг, які дають можливість нам і наступним поколінням вивчати історію України, її сторінки. Автор ідеї – Лариса Олексіївна Івшина, волинянка, уродженка селища Локачі. У житті кожного народу є цінності або події, які у вирі життя не зникають, але з часом можуть витіснитись на другий план повсякденності. Та ці події – важливі віхи нашої історії, вони творять її і в основі цих подій реальні люди, їх вчинки, обличчя. І все це необхідно пам’ятати, вони мають вкарбовуватися у пам’ять. І ми маємо проносити ці обличчя «творців історії» через віки.

Вперше творча команда газети «День» підготувала і представила на Форумі видавців у місті Львів публіцистичну трилогію з новітньої історії України. «Котел», або Справа без терміну давності», упорядковану Іваном Капсамуном, «Я – свідок!» авторства Валентина Торби і «Катастрофа і Тріумф. Iсторії українських героїв» Марії Семенченко. Всі вони різні, але міцно пов’язані між собою логікою історії. Захід відбувся за участі представників влади, громадських організацій, власного кореспондента газети «День» Наталії Малімон та відвідувачів бібліотеки.

110-й річниці від дня народження Ніла Хасевича був присвячений вечір історичного портрету «Ніл Хасевич – український митець і патріот», проведений центральною районною бібліотекою спільно з бібліотекою Камінь-Каширського ВПУ. Завідувач бібліотеки В. Є. Малимон наголосила учням: «Він міг бути успішним художником і жити богемним життям, виставлятися у закордонних салонах. Натомість він став митцем-повстанцем, обравши криївку з примітивним друкарським верстатом. Слава знайшла його вже після смерті – саме він створив більшість візуальних матеріалів Української Повстанської Армії. Його твори несли світові правду про змагання підпілля ОУН-УПА за незалежну українську державу у кривавій боротьбі з переважаючими силами окупантів України. Митець-воїн, який воював олівцем, різцем на папері та дереві. І хоч не очолював збройних формувань, не керував бойовими групами й операціями, Ніл Хасевич зробив так само багато, як найкращий полководець. І не зміліє памяті криниця. Його імя – символ самовідданого служіння Україні, символ боротьби за її незалежність».

Залучення ширшої аудиторії користувачів, спілкування з ними, просування книги і читання є основними в діяльності Камінь-Каширської ЦРБ, що формує її позитивний імідж серед жителів громади. На початку квітня 2016 року вулична акція «Бібліотека під відкритим небом» презентувала нові надходження до ЦРБ через книжково-ілюстративну виставку «Будь сучасним. Читай українське». Бібліотекарям вдалося створити вільний, позитивний, комфортний простір для пересічних громадян, зацікавити новинками сучасних українських видань і допомогти їм у виборі необхідної книги... (http://kkcrb.blogspot.ru/2016/04/blog-post.html)

Працівники Ковельської, Локачинської, Луцької, Маневицької ЦРБ та Нововолинської ЦМБ іллюстрували розповідь про власний досвід роботи презентаціями.

 

 

 

 

Слухачі семінару отримали роздаткові матеріали: розробки сценаріїв заходів та бібліографічні видання в електронному вигляді, відеоресурси. За результатими роботи учасники семінару прийняли РЕКОМЕНДАЦІЇ (додаються).

Працівникам бібліотек варто продовжувати відстежувати події, що відбуваються нині в державі, виховувати молодого громадянина-патріота, здатного брати участь у розбудові суверенної України, захисті та піднесенні її міжнародного авторитету. Акцентувати увагу варто на тому, що той, хто захищає свою землю – завжди перемагає. 

Додаткова інформація