Мовознавство

1. Військова термінологія в творчості Є. Маланюка : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 06.04.2016. – 20 н.

2. Граматика дієслівних транспозицій в сучасній українській мові (на матеріалі поетичних та прозових творів В. Слапчука) : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 08.04.2015. – 50 н.

3. Державна мова - мова професійного спілкування : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 4.11.2013. – 13 н.

4. Диференціація односкладних речень у сучасній українській мові (П. Тичина "Сонячні кларнети") : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 03.03.2016. – 20 н.

5. Додаток як залежний другорядний член речення (за творчістю В. Симоненка) : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 03.03.2016. – 20 н.

6. Епітет в сучасній українській мові : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 12.02.1014. – 17 н.

7. Засоби експлікації семантичного відмінка локатив : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 02.12.2015. – 16 н.

8. Звуковий склад мови - феномен національної культури : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 1.12.2014. – 13 н.

9. Історія становлення української військової термінології : бібліогр. довідка / упоряд. Н. А. Ількевич. – 26.03.2014. – 36 н.

10.Кольорони у творчості Віктора Лазарука : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 24.03.2016. – 25 н.

11.Корпоративна стилістика : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 21.09.2016. – 8 н.

12.Лексико-граматичні параметри конкордансу "Лісової пісні" Лесі Українки : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 02.04.2014. – 10 н.

13.Мовний етикет та його структура : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 05.12.2013. – 10 н.

14.Національні мови і культури в їх специфіці і взаємодії : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 04.02.2016. – 10 н.

15.Образні засоби у рекламному тексті : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 08.04.2013. – 24 н.

16.Особливості перекладу епітетів англійською мовою на матеріалах поетичних творів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.10.2014. – 49 н.

17.Особливості польського комп’ютерного сленгу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 08.04.2013. – 21 н.

18.Перехід самостійних і службових частин мови у сполучник : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 04.04.2016. – 20 н. 

19.Поняття про застарілі слова, історизми, неологізми, діалектизми та їх роль у мовотворчості письменників : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 27.10.2016. – 30 н. 

20.Походження імені та прізвища : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 14.05.2014. – 15 н.

21.Препозитивація в сучасній українській мові : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.03.2016. – 28 н. 

22.Проблеми перекладу американського сленгу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 17.02.2017. – 15 н.

23.Проблеми теорії і практики перекладу польської мови : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.08.2013. – 17 н.

24.Психолінгвістичні маркери етнічної толерантності/інтолерантності у підлітковому віці : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 10.03.2016. – 14 н.

25.Розвиток українського мовлення в різних видах діяльності дошкільника : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 27.04.2017. – 20 н. 

26.Семантико-синтаксичні і формально-синтаксичні функції давального відмінка : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 17.02.2017. – 10 н.

27.Семантичні та структурні особливості фразеологічних зворотів : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 23.05.2016. – 26 н. 

28.Стилістичні функції фразеологізмів у збірці Ліни Костенко "300 поезій" : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 07.04.2016. – 20 н.

29.Типологія підмета в сучасній українській мові : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 19.05.2016. – 17 н. 

30.Типологія та функції дієслівних зв’язків : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 03.02.2015. – 11 н.

31.Флористична лексика у творчості В. Гея : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 31.03.2016. – 18 н.

32.Формування синтаксичної та пунктуаційної компетентностей майбутніх учителів початкових класів засобами складного речення : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 30.11.2017. – 50 н. 

33.Фразеологізми в польській мові та їх відповідники в українській мові : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 08.04.2013. – 24 н.

34.Фразеологічні одиниці та їх переклад : бібліогр. довідка / ред. Н. А. Ількевич. – 09.06.2015. – 58 н.

35.Функції лексичних запозичень у творах українських постмодерністів : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Романюк. – 06.04.2015. – 8 н.

36.Функційні параметри локативних синтаксем в сучасній українській мові (на матеріалі П. Загребельного) : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 19.03.2015. – 18 н.

37.Функционирование просторечных слов в художественной речи (на примере В. Высоцкого) : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 15.05.2015. – 16 н. 

38.Функційне навантаження часток у сучасній українській мові (на матеріалі текстів українських футуристів) : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 09.03.2016. – 21 н. 

 

 

Додаткова інформація