Йов Кондзелевич

Йов Кондзелевич (бл. 1667р.між 1740-1748 рр.) – український іконописець, церковний і громадський діяч 

Йов Кондзелевич народився у галицькому місті Жовква. Патронімічність прізвища вказує на його міщанське походження. У 19 років Кондзелевич став монахом Хрестовоздвиженського Білостоцького монастиря на Волині (Йов – чернече ім’я, мирське ім’я невідоме). У 1687 році в записі на Ірмологіоні, придбаному у Турійську (Державна публічна бібліотека ім. Салтикова-Щедріна, м. Санкт-Петербург), засвідчив себе як ієромонах. Майже весь творчий шлях Йова Кондзелевича пов’язаний з Волинню, яка відіграла визначальну роль у формуванні самобутнього талан­ту іконописця. В його особі поєднався майстер європейського рівня і скромний чернець –«недостойний ієромонах», як він підписав себе на одній з ікон. Йов Кондзелевич очолив іконописну майстерню, яка працювала над розписом іконостасів і написанням окремих ікон не тільки на Волині, а й за її меж­ами. У 1696 році він виконав малярські композиції для вівтаря Загорівського Різдво-Богородичного монастиря на замовлення ігумена Феодосія Волинця, залишивши свій підпис «...ієромо­нах Йов Кондзелевич. 1696 р.». Тим самим роком датовані фраг­менти іконостасу – одвірки царських і дияконських врат, ікона «Христос Вседержитель» – зі Свято-Троїцької церкви с. Городи­ще, авторства Кондзелевича (Музей волинської ікони). Верши­ною творчості майстра є монументальний іконостас, виконаний ним з групою помічників у 1698-1705 рр. для Хрестовоздвиженської церкви монастиря Скит Манявський на Прикарпатті (Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького). Одно­часно з роботою над іконостасом Йов Кондзелевич виконав на Прикарпатті ще декілька іконописних робіт, зокрема намісну ікону «Христос Вседержитель» у Покровській церкві с. Вільшаниця. Великою роботою майстра є датований 1722 роком іконостас для Загорівського монастиря на замовлення волинських шлях­тичів Чацького та Загоровського (Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького). Ім’ям Кондзелевича підписана ікона «Розп’яття» 1737 року, яку він виконав для Преображенської Черн- чицької церкви поблизу Луцька. До цього ж періоду належать намісні ікони «Христос Вседержитель» та «Богородиця Одигітрія» у Свято-Георгіївській церкві м. Дубно та вівтар до ікони Богородиці у церкві Св. Косьми і Даміана в с. Махнівці поблизу Золочева.

У документах 1710 і 1713 років Йов Кондзелевич згадується як ігумен Луцького Хрестовоздвиженського братського монастиря. У 1710 році він бере участь в обранні Кирила Шумлянського в сан Луцького і Острозького єпископа, про що свідчить його підпис серед учасників виборів. У вересні 1713 року повторно його обира­ють ігуменом Хрестовоздвиженського монастиря.

Про довге творче життя Йова Кондзелевича свідчить лист 73-літнього майстра до єпархіального начальства з проханням визначити учня для навчання іконопису. Останньою згадкою про Кондзелевича є інвентар монастиря в м. Дубно, датований 24 травня 1748 року про намісні ікони «руки небіжчика Йова». Можна припустити, що він помер між 1740 і 1748 роками.

Йов Кондзелевич – найяскравіша постать в історії україн­ського живопису на зламі ХVІІ-ХVІІІ ст. Він зумів органічно по­єднати здобутки українського іконопису та західного малярства, створюючи геніальні за композиціями і технікою виконання ікони. У Музеї волинської ікони творчості Йова Кондзелевича та іконописців, які з ним працювали, присвячена експозиція окре­мої зали. Ікони «Христос Вседержитель», «Святий Георгій», «Оплаку­вання Христа», «Благовіщення», «Пророки» та інші зачаровують віртуозним малюванням, одухотвореністю і теплотою образів, досконалою красою ликів, багатством та насиченістю колориту. Всі вони демонструють найвищий рівень професійного маляр­ства Волині, складаючи золотий фонд мистецтва України.

              Література

Бубенщикова О. Те, що донедавна було таємницею, розкрила поїздка до Свято-Онуфрієвської церкви / О. Бубенщикова // Волин. газ. – 2013. – № 20. – С. 11.

Бурковська Л. Волинська ікона "Богородиця з Еммануїлом" (1677) особливості іконографії та образності / Л. Бурковська // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХХІV міжнар. наук. конф., присвяч. 350-річчю від дня народж. Йова Кондзелевича, м. Луцьк, 19-20 жовт. 2017 р. : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадмін. департамент культури Луцьк. міськради, Музей Волинської ікони ; [редкол.: А. Силюк, Є. Ковальчук, Т. Єлісєєва та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 24. – С. 74–80.

Вербич В. Український Рафаель – із Волині / В. Вербич // Сім’я і дім. – 2007. – 9 –15 серп. – С. 2.

Волинія. Terra : книга-фантазія, книга-спогад / ідея О. Дишка. – Луцьк : Куля, 2012. – 89 с.

Гайдай Л. І. Історія України: персоналії, терміни, назви і по­няття (1648-1917) : навч. посіб.-комент. : у 2 т. / Л. І. Гайдай. – Луцьк : Вежа, 2008. – T. 1 (А-Н). – 507 с.

Гелитович М. Давньоукраїнське мистецтво / М. Гелитович // Арт-клас. – 2005. – № 4. – С. 54–105.

Гелитович М. Храмова ікона "Успіння Пресвятої Богородиці" та ікони апостольського ряду з іконостаса церкви Білостоцького монастиря / М. Гелитович // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХХІV міжнар. наук. конф., присвяч. 350-річчю від дня народж. Йова Кондзелевича, м. Луцьк, 19-20 жовт. 2017 р. : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадмін. департамент культури Луцьк. міськради, Музей Волинської ікони ; [редкол.: А. Силюк, Є. Ковальчук, Т. Єлісєєва та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 24. – С. 32–35.

Гуменюк Н. Повернення "Волинського Рафаеля" : [Кондзелевич Йов] / Н. Гуменюк // Волин. єпарх. відом. – 2017. – № 2. – С.4–5.

Єлісєєва Т. Життя і творчість іконописця Іова (Кондзелевича) / Т. Єлісєєва // Волин. єпарх. відом. – 2017. – № 1. – С.4.

Єлісєєва Т. 17 серпня 340 років від дня народження Йова Кон­дзелевича (1667-бл. 1740) – українського іконописця / Т. Єлісєєва // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2007 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин­ська ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2006. – С. 102-103.

Єфіменко Л. Рентгенографічні дослідження фрагментів іконостасу с. Городище. До питання авторства Йова Кондзелевича / Л. Єфіменко // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХХІV міжнар. наук. конф., присвяч. 350-річчю від дня народж. Йова Кондзелевича, м. Луцьк, 19-20 жовт. 2017 р. : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадмін. департамент культури Луцьк. міськради, Музей Волинської ікони ; [редкол.: А. Силюк, Є. Ковальчук, Т. Єлісєєва та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 24. – С. 36–45.

Йов Кондзелевич : митець українського бароко // Шк. світ. – 2016. – № 24. – С. 12–13.

Ковпаненко Н. Г. Кондзелевич Йов / Н. Г. Ковпаненко // Енци­клопедія історії України. - Київ, 2008. - Т. 5. - С. 17-18.

Козак О. Дослідження хімічного складу матеріальних складових живопису ікон із спадщини Йова Кондзелевича / О. Козак // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХХІV міжнар. наук. конф., присвяч. 350-річчю від дня народж. Йова Кондзелевича, м. Луцьк, 19-20 жовт. 2017 р. : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадмін. департамент культури Луцьк. міськради, Музей Волинської ікони ; [редкол.: А. Силюк, Є. Ковальчук, Т. Єлісєєва та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 24. – С. 46–50.

Культурно-освітня діяльність та літературна спадщина Луць­кого братства / Л. С. Семенюк // Література волинського краю (XIX-XVIIIcт. ). –Луцьк, 2013. – С. 122-145.

Луцьке Хрестовоздвиженське братство та його діячі : сценарій іст. години до 390-річчя від написання "Статуту шкільного" Луц. Хрестовоздвижен. братства / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. І. Г. Горлінська]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 11 с. – Із тексту : Галшка Гулевичівна ; Данило Братковський ; Йов Кондзелевич.

Мах П. Воскресіння Йова Кондзелевича / П. Мах // Гордоплесо : пастелі / П.П.Мах. – Луцьк, 2011. – С. 33.

Оборонці українського православ'я на Волині : сценарій іст. години до 400-річчя Луц. Хрестовоздвижен. братства / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. І. Г. Горлінська]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 10 с.

Обухович Л. Автопортрет на іконах Йова Кондзелевича / Л. Обухович // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХХІV міжнар. наук. конф., присвяч. 350-річчю від дня народж. Йова Кондзелевича, м. Луцьк, 19-20 жовт. 2017 р. : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадмін. департамент культури Луцьк. міськради, Музей Волинської ікони ; [редкол.: А. Силюк, Є. Ковальчук, Т. Єлісєєва та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 24. – C. 16–20.

Обухович Л. Ікона "Святі Яким та Анна"з села Новосілки Турійського району Волинської області в контексті творчості Йова Кондзелевича / Л. Обухович // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХХІV міжнар. наук. конф., присвяч. 350-річчю від дня народж. Йова Кондзелевича, м. Луцьк, 19-20 жовт. 2017 р. : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадмін. департамент культури Луцьк. міськради, Музей Волинської ікони ; [редкол.: А. Силюк, Є. Ковальчук, Т. Єлісєєва та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 24. – C. 21–31.

Обухович Л. [Волинські ікони] / Л. Обухович // Волин. єпарх. відом. – 2011. – № 4 (квіт.). – С. 4.

Обухович Л. Волинські ікони / Л. Обухович // Волин. єпарх. відом. – 2011. – № 3 (берез.). – С. 4.

Овсійчук В. А. Майстри українського бароко : Жовківський художній осередок / В. А. Овсійчук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 400 с. – ISBN 5-12-000725-2.

Олейнюк Н. Декоративна різьба по дереву / Н. Олейнюк // Арт-клас. – 2015. – № 3. – С. 518–537.

Олешко П. Луцька Хрестовоздвиженська церква: історія та сьогодення / П. Олешко // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. присвяч. укр. іст. наук. шк. та 125-річчю з дня народж. І. П. Крип’якевича / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцьк. ін-т розвитку людини Ун-ту "Україна", Каф. гуманітар. дисциплін ; [редкол.: Карпюк Р. П. (голова) та ін.]. – Луцьк, 2011. – [Вип. 6]. – С. 40–44.

Откович Т. Вивчення іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скиту Манявського (Богородчанський іконостас) та творчості Йова Кондзелевича в кінці XIX - першій половині XX ст. / Т. Откович // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали Х1Х міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. : наук. зб. / [відп. за вип. : А. Силюк, В. Сікачова]. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 102–112.

Откович Т. Іконостас із Загорівського монастиря (Вощатинський іконостас) 1722 р. авторства Йова Кондзелевича / Т. Откович // Волинська ікона: дослідження та реставрація : матеріали ХVІІІ міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 27-28 жовт. 2011 р. : наук. зб. – Луцьк, 2011. – С. 71–84.

Откович Т. Вивчення іконостаса з церкви Воздвижения Чес­ного Хреста монастиря Скиту манявського (Богородчанський іконостас) та творчості Йова Кондзелевича в кінці XIX – першій половині XX ст. / О. Откович // Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб.: матеріали XIX міжнародної наук. конф. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 102-112.

Павличко Я. Ікони цокольного та пророчого рядів Загорівського іконостасу Йова Кондзелевича / Я. Павличко // Волинська ікона: дослідження та реставрація: наук. зб.: матеріали XIV між­народної наук. конф. – Луцьк, 2007. –Вип. 14. – С. 65-72.

Пясецький В. Луцьк : іст.-краєзнав. нариси. Кн. 1 : Старе місто / В. Пясецький ; Волин. регіон. центр іст. дослідж. – Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – 336 с. : іл. – ISBN 978-966-2780-25-3.

Ричук Ю. Щодень з українським Рафаелем / Ю. Ричук // Сім'я і дім. – 2016. – № 42. – С.5.

Ричук Ю. Щодень з українськими Рафаелем: у Луцьку до дру­ку готують унікальний календар з роботами Йова Кондзелевича / Ю. Ричук // Сім’я і дім. – 2016. – 20 жовт. – С. 5.

Сидор О. Іконостас церкви Чесного Хреста з монастиря Скит Манявський / О. Сидор // Образотв. мистец. – 2009. – № 2. – С.86–90.

Струцюк Й. Білий стік / Й. Струцюк // Події - в анфас, а постаті - в профіль : ессеї, статті, рецензії, кіносценарії, радіоп’єси / Й.Г.Струцюк. – Луцьк, 2011. – С. 94–102.

Струцюк Й. Вічності достойний / Й. Струцюк // Події - в анфас, а постаті – в профіль : ессеї, статті, рецензії, кіносценарії, радіоп’єси / Й.Г.Струцюк. – Луцьк, 2011. – С. 102–106.

Таємниця майстра українського сакрального бароко Йова Кондзелевича : сценарій мистец. години до 450-річчя від року народж. / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. І. Г. Горлінська]. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 7 с.

Харів О. Йов Кондзелевич - унікальний волинський іконописець / О. Харів // Луц. замок. – 2017. – № 14. – С. 7.

Штинько В. С. Білий стік, що пливе у вічність: Святомихайлівська церква у селі Білосток Луцького району / В. С. Штинько, Є. І. Ковальчук // Штинько В. С. Волинь: храми і люди: крає знав. Нарис / В. С. Штинько, Є. І. Ковальчук. – Луцьк, 2010. – С. 130-137.

Додаткова інформація