Військово-патріотичне виховання

Інформаційний бібліографічний список

 

1. Абель М.Військово-патріотичне виховання на козацьких традиціях / М. Абель // Управління школою. – 2013. – №16/17/18. – С. 86–90.

2. Бєлоглазова Н. Патріотичне виховання дітей учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу / Н. Бєлоглазова // Позашкілля. – 2015. – № 5. –  С. 14–18.

3. Боярчук О.Організація та проведення виховних заходів, уроків мужності у навчальних закладах / О. Боярчук, Л. Микитюк // Виховні заходи : нац.-патріот. виховання / [упоряд. Н. Чиренко]. – Київ : Шк. світ, 2015. – С. 19–25. – (Бібліотека "Шкільного світу").     

4.  Буц І. Досвід патріотичного виховання / І. Буц // Початкова освіта. – 2015. – № 6. –  С. 4–7.

5. Гай А. Чи один у полі воїн? / А. Гай // Літературна Україна. – 2015. – № 15. – С. 10.

6.  Галкіна Л. Будьте здорові духом і тілом! : система військово-патріотичного виховання учнівської молоді / Л. Галкіна // Завуч. – 2014. – № 19. – С. 29–31.

7. Гарнійчук В. Патріотичне виховання в сучасній загальноосвітній школі України : дидакт. матеріали / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2014. – № 8/9. – С. 33–42. 

8. Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції / В. Гарнійчук // Історія в школі. – 2014. – № 3. – С. 28–30.

9.  Гарнійчук В. Школа виживання : програма патріот. клубу "Юні патріоти" / В. Гарнійчук // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 7. – С. 13–14.

10."Джура" йде до школи : від гри до нової форми самоврядування // Завуч. – 2016. – № 14. – С. 1–24. – вкл.

11. Дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Джура". Таборовий правильник // Позакласний час. – 2017. – № 7. – С. 5–38. 

12.Калюжна О. Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини / О. Калюжна // Позашкілля. – 2015. – № 11. – С. 6–7.

13.Кузнецов Ю. Ігри патріотів : [про військ-патріот. виховання у навч. закл. України та ігри "Сокол" та "Джура"] / Ю. Кузнецов, Ю. Соломатіна // Військо України. – 2015. – № 9. – С. 50–53.

14.Курида В. Основу системи національно-патріотичного виховання має становити ідея української державності / В. Курида // Рідна школа. – 2014. – № 4/5. – С. 8–9.

15.Курс лекцій із загальновійськових дисциплін на етапі первинної військово-професійної підготовки. [Електронний ресурс] : [навч. посіб.] / [за заг. ред.  О. С. Автушенка, В. К. Шваба]. – Київ : ВІКНУ, 2008. – 165 с. – ПБД "Пошук" : Книги.

16.Лелеко М. Як виховати патріота? / М. Лелеко // Педагогічна майстерня. – 2014. – № 10. – С. 2–7.

17.Матящук В. П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В. П. Матящук. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 384 с. 

18.Мудрик В. Військово-фізична підготовка допризовників у сучасних умовах / В. Мудрик // Фізичне виховання в рідній школі. – 2014. – № 3. – С. 36–40.

19.Мудрик В. На чому базується військово-патріотичне виховання : складові формування підготовленості старшокласників до військової служби / В. Мудрик // Шкільний світ. – 2014. – № 19. – С. 5–7.

20.  Немежанська О.Військово-патріотичне виховання молоді у рамках проекту "Зростаємо патріотами" / О. Немежанська // Позашкілля. – 2015. – № 9. – С. 43–51.

21.Ничипорук В. Комплексна система військово-патріотичного виховання / В. Ничипорук // Директор школи. – 2015. – № 23/24. – С. 19–28.

22.Ніколаєнко Л.   Школа мужності / Л. Ніколаєнко // Сучасна школа України. – 2015. – № 7. – С. 31–42.

23.Патріотичне виховання задля мирного майбутнього // Директор школи. – 2015. – № 7/8. – С. 4–8.

24.Патріотичне виховання: між пострадянським і європейським // Сучасна школа України. – 2015. – № 7. – С. 48–49.

25.Пустовіт Г. Патріотичне виховання дітей і молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретико-прикладні конструкти / Г. Пустовіт // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 16–21.

26.Радзієвський В. Патріотичне виховання української молоді у творчому контексті / В. Радзієвський // Історія в школі. – 2015. – № 7/8. – С. 23.

27.Смолюк І. Система освіти України й патріотичне виховання молоді / І. Смолюк, В. Смолюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк, 2013. – № 8. – С. 78–82.

28.Татаринов М. Україна – єдина країна : інформ.-метод. та дидактичні матеріали / М. Татаринов // Історія та правознавство. – 2014. – № 22/23. – С. 11–14.

29.Тимчак Я. Військова обрядовість у сфері військово-фізичної підготовки / Я. Тимчак // Орієнтири. – Львів, 1999. – С. 51–54.

30.Чайка О. Усе подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна : урок мужності для учнів 7-8 кл. / О. Чайка // Методичні діалоги. – 2014. – № 10. – С. 6.3.

31.Шаповалова Н. Ознайомлення з подіями Великої вітчизняної війни (напрям роботи з патріотичного виховання молодших школярів) / Н. Шаповалова // Початкове навчання та виховання. – 2014. – № 10/11. – С. 33–39.

32.Шевчук В. Роздуми вчителя предмета "Захист Вітчизни" / В. Шевчук // Виховна робота в школі. – 2016. – № 1. – С. 14–18.

33.Шереметьєва В.Євген Коновалець про військовий вишкіл молоді / В. Шереметьєва // Слово Просвіти. – 2016. – № 24. – С. 4.

34.  Шкляренк, Л. Г. Справжніми патріотами не народжуються, ними стають / Л. Г. Шкляренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2016. – №3. – С. 2–4.

35.Школяр В. Козацька педагогіка: військово-патріотичне виховання учнівської молоді / В. Школяр // Директор школи. – 2017. – № 1/2. – С. 50–57.

 

Підготовлено 11.09.2017 за фондами Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. 

Підготувала Р. П. Тимощук

Додаткова інформація