Психологія

Психолого-педагогічна корекціята фізична терапія дітей з особливими потребами: теорія і практика

Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія окремих груп дітей з особливими потребами

Дружба

Кохання

Молоді про сім’ю

Сценарії про сім’ю

Як захиститися від стресу

Бібліотерапевтичні рецепти : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; уклад.: Н. А. Ількевич, М. Ю. Ледньова. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 16 с. – (Інформаційний простір освіти). 

Психологічна адаптація дитини до навчання в початковій школі [Текст] : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. –  4 с. – (Інформаційний простір освіти).

 

Додаткова інформація