Науково-методичний відділ

Напрями діяльності відділу:

 

- вивчає, аналізує стан бібліотечного обслуговування юнацтва в області під час тематичних виїздів, експертно-діагностичних обстежень діяльності, підготовки проблемних питань на розгляд колегії управління культури облдержадміністрації;

- надає методичну і практичну допомогу бібліотекам всіх систем і відомств шляхом проведення семінарів, курсів, навчань-практикумів, тренінгів. Тісно співпрацює з обласними бібліотеками, Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, установами освіти;

     - включається у виконання державних та обласних програм, концепцій, зокрема: Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена на засіданні колегії Міністерства освіти і науки від 27 березня 2015 року), Концепції літературної освіти (Наказ МО і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 р. №58), Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МО і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243) тощо. Координує роботу з управліннями освіти та науки, у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації та управлінням освіти Луцької міської ради, обласними центром з профілактики СНІДу, філією міжнародної організації "Жіноча громада", навчальними закладами міста тощо;

- проводить соціологічні дослідження з вивчення запитів користувачів та картини читання, проблем в молодіжному середовищі. Впроваджує активні та інтерактивні форми роботи з молоддю;

- забезпечує рекламу бібліотеки та її послуг;

- вивчає та нагромаджує матеріали з питань розвитку культури, бібліотечної справи, надає методико-консультативну та іншу інформацію користувачам. До їх послуг сформований довідковий та книжковий фонд відділу, добірки сценаріїв різноманітної тематики в папках (конвалютах), фахові періодичні видання і видання на допомогу навчанню та вихованню. Бере участь у створенні та поповненні електронної ББД "Художніх творів, сценаріїв, пісень";

- здійснює віртуальну презентацію діяльності публічних бібліотек області по роботі з юнацтвом (огляди-конкурси, навчання тощо);

- обслуговує до 1000 користувачів – працівників культури,  учнів, студентів та освітян області.

 

Відділ видає:

- аналіз діяльності роботи юнацьких структурних підрозділів області (щорічно);

- методико-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотечним працівникам галузей культури та освіти;

- сценарії масових заходів на допомогу навчально-виховному процесу. Їх тематика різноманітна: народознавчі та краєзнавчі, портрети політичних, історичних, літературних постатей та діячів мистецтва тощо;

- організовує діяльність бібліотеки в рамках різноманітних проектів, розрахованих на користувачів бібліотеки, громаду міста, особливо молодь, освітян, волонтерів та представників громадських організацій; 

- координує роботу школи правових знань "Уроки права - уроки життя", що діє на базі ЗОШ №17. Її заняття проводяться спільно з державними, громадськими організаціями, зокрема обласною філією міжнародної організації "Жіноча громада".

Додаткова інформація