Відділ читальних залів

Відділ читальних залів є одним із провідних відділів бібліотеки, центром підтримки розвитку членів громади і безкоштовного забезпечення інформаційних потреб усіх, без винятку, соціальних верств суспільства. Основні завдання: популяризація книги, створення привабливого інформаційного середовища, організація комфортних умов для саморозвитку, самореалізації, творчості та змістовного дозвілля. Робота спрямована на забезпечення сучасного рівня обслуговування користувачів, вільного доступу до всіх інформаційних джерел, на оперативне, якісне, оптимальне забезпечення новою інформацією, чому сприяє автоматизація всіх бібліотечних процесів.

Сьогодні бібліотечний фонд відділу нараховує більше 24 тисяч книг з різних галузей знань. Велику  його частину складає навчальна, методична, довідкова література. Добре укомплектований відділ літературою останніх років видання, що допомагає максимально задовольняти запити користувачів. Формування фонду здійснюється на основі співпраці з навчальними закладами, яка побудована на взаємній зацікавленості сторін у поширенні серед молоді нових знань як основи підготовки кваліфікованих фахівців.

Фонд залу періодичних видань містить журнали суспільно-політичного, економічного та гуманітарного профілю, науково-популярні та академічні видання. Щорічно надходить понад 160 назв журналів та газет рідною та іноземною мовами. Крім періодики поточного року, у відділі зберігаються підшивки газет та журналів попередніх років.

Щорічно послугами відділу користуються 9500 юнаків і дівчат міста та області. Основні категорії: учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, вчителі, викладачі, підприємці. Обслуговування зосереджується на виявленні і максимально повному задоволенні їх інформаційних запитів, що спонукає до пошуку і впровадження нових інноваційних форм бібліотечно-інформаційної діяльності. Щорічна видача документів у відділі становить понад 235 тисяч примірників.

У залах відділу оформляються актуальні книжкові виставки: тематичні, персональні, літературні, що містять книжкові, періодичні видання та вебліографічні списки відповідної тематики. Обов’язковим в оформленні наочності є використання ілюстративних матеріалів та цитатних супроводів. З віртуальними книжковими виставками відділу можна ознайомитись на сайті бібліотеки. Блог відділу: «Територія читання: книги, журнали, спілкування» знайомить з новинками літератури та періодики. Завдяки цьому цікаві видання якнайшвидше знаходять свого читача. 

Популяризація книги та організація змістовного дозвілля молоді проводиться різними формами бібліотечної роботи, яка сприяє національно-патріотичному розвитку особистості, утвердженню самосвідомості, поширенню правових знань, допомагає профорієнтації, пропаганді здорового способу життя, вихованню толерантності, екологічної освіти. Важливим напрямом діяльності є відзначення ювілейних дат в історії України, творчих особистостей, письменників-ювілярів тощо. Працівники відділу підтримують контакти та координують спільні плани роботи з навчальними закладами міста, громадськими та волонтерськими організаціями. Традиційним є проведення літературно-музичних, тематичних вечорів, презентацій книг, зустрічей, діалогів з читачами та інших заходів з використанням мультимедіаресурсів. Створення слайд-фільмів, презентацій, використання фрагментів відео, кадрів документальної хроніки покращує ефективність заходів, сприяє засвоєнню інформації та розвиває пізнавальні інтереси користувачів. Їх участь у проведенні заходів дає можливість розкрити свої творчі та акторські здібності.

У 2013 році у відділі читальних залів було відкрито Пункт вільного доступу до мережі інтернет. Користувачі бібліотеки мають можливість безкоштовно пройти курси комп’ютерної грамотності, надсилати і отримувати електронну пошту, спілкуватися у програмі «Skype», користуватися веб-ресурсами для пошуку інформації. Бібліотека сприяє технологічній грамотності громади міста, ліквідації цифрової нерівності, робота зорієнтована на ефективне використання інформаційних ресурсів і комунікаційних технологій.

В рамках роботи пункту діє програма «Дружній бібліотечний простір» для учнів Луцького навчально-реабілітаційного центру, яка розрахована на дітей середнього та старшого шкільного віку і передбачає індивідуальний підхід до навчання і оволодіння комп’ютерною технікою. 

З 2016 року у відділі працює Пункт європейської інформації, який забезпечує доступ громадян до пізнання історії, культури та цінностей країн Європейського Союзу, який відкритий завдяки перемозі у конкурсі Української бібліотечної асоціації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в Пунктах європейської інформації в бібліотеках» за підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан Моне)»

Бібліотека в рамках цього проекту отримала і має можливість безкоштовно надати в користування своїм відвідувачам Електронну читанку, за допомогою якої можна прочитати твори українських класиків та сучасних авторів зарубіжної літератури, праці з історії України, ознайомитись з довідковими та краєзнавчими виданнями, матеріалами про Європу та Європейський Союз.

До послуг користувачів бібліотеки комфортні, просторі, затишні читальні зали із зеленими зонами, які розраховані на 100 посадочних місць, сцена та великий екран, мультимедійна техніка для переглядів відоматеріалів. Відділ читальних залів – це простір для спілкування, спільної діяльності та апробації технологічних новинок, творчості, підтримки молодіжних ініціатив, місце для позитивних емоцій і настрою. 

 

 

Додаткова інформація