24 серпня Україна відзначатиме найбільше державне свято – 30-річчя Незалежності

Гасло цьогорічного свята:

“Ти умене єдина”

10 фактів про тисячолітній спадок державності

й етапи українського державотворення

(за інформаційними матеріалами до Дня незалежності України

Українського інституту національної пам’яті)

 

1. Україна успадкувала від попередніх епох традиції державотворення.

Від Русі: цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства у 988 році; тризуб, родовий знак Рюриковичів, що став державний гербом сучасної України; Київ – столицю, політичний і культурний центр українських земель упродовж понад тисячу років; гривню – назву грошової одиниці; назву Україна, що вперше згадується в Київському літописі.

Від Галицько-Волинської держави: синьо-жовті барви національного прапора, що походять від кольорової гами герба Галицько-Волинського князівства; утвердження європейського вектора розвитку.

Від Великого Князівства Литовського: європейську традицію місцевого самоврядування – Магдебурзьке право; Пересопницьке Євангеліє – видатну рукописну пам’ятку, на якій складають присягу президенти України.

Від козацької доби: республіканські традиції народовладдя; військові традиції, які лягли в основу збройних сил Української Народної Республіки та українського визвольного руху.

Від української державності початку ХХ століття (УНР, ЗУНР, Українська Держава на чолі із гетьманом Павлом Скоропадським): демократичні засади державного будівництва; державні символи: герб, гімн “Ще не вмерла Україна”, прапор; соборність – об’єднання українських земель в єдиній незалежній державі; Українську Академію Наук.

2. Русь – перша українська держава. Утворення цієї держави було наслідком утвердження влади роду Рюриковичів. Перед- і ранньодержавні  слов’янські племінні об’єднання на великих просторах східної Європи були сконсолідовані довкола Києва.Він став центром політичного тяжіння такультурного піднесення.Це об’єднання розпочалося у ІХ столітті. У наступні віки Русь сталаважливим суб’єктом європейського політичного простору.

 

3. Галицько-Волинське князівство як продовження традиції української державності. В умовах монгольського загарбання і розпаду державних структур у Подніпров’ї галицько-волинські князі у ХІІІ–ХІVстоліттях вберегли і розвинули державність на значній частині українських земель.Тоді вдалося не лише зберегти, а й посилити європейський векторрозвитку, стати частиною спільних зусиль у боротьбі із монгольським нашестям.

4. Велике Князівство Литовське як держава, що стала фактичним продовжувачем традицій Русі. Воно включило українські землі в серединіXIV століття. Князівство династії литовських Гедиміновичів було однією знайбільших держав тогочасної Європи. Економічно і культурно руські землібули значно більш розвинені за литовські.

5. Запорозьке козацтво як новий соціально-політичний феномен, створений українством у XVI столітті. Виникло козацтво завдяки комплексу економічних, політичних, релігійних, соціальних чинників. Передусім, це – природне прагнення до самозбереження, самоствердження і самореалізації. Як окремий соціальний стан козацтво на давньоруських військових і європейських лицарських традиціях створило військово-політичну організацію – Запорозьку Січ. Вони мали свої унікальні звичаї, самоврядування та самобутню військову традицію, а також дипломатичні зносини з іншими державами.

6. На деякий час козакам навіть вдавалося створити власну ранньомодерну державу під назвою Гетьманщина. Вона постала як наслідок національно-визвольної революції середини XVII століття на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Гетьманщина була життєздатним політичним організмом: малатериторію, державну владу, місцеву адміністрацію, військо, фінансову, податкову та нормативно-правову системи тощо. Вершиною політико-правової думки Гетьманщини стало укладання Пилипом Орликом 1710 року договору, який називають Конституцією Пилипа Орлика.

7. Переусвідомлення себе як нації під владою чужих імперій. За короткий період кінця XVIII століття на українських землях відбулися грандіозні перетворення: ліквідація козацької автономії, анексія Кримського ханства, поділ Речі Посполитої.У ХІХ столітті українці, як ібільшість європейських націй, пройшли шлях від романтичного захопленняминулим до політичного самоусвідомлення. Сформувалося поняття українськоїнації з її етнічними кордонами, мовою та культурою.

8. У ході Української революції 1917-1921 років вперше у ХХ сторіччі українці створили незалежну національну державу, яка мала кілька форм. Від моменту створення у березні 1917 року Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвалини державного будівництва: затвердила принципи судової системи, закон про вибори, сформувала уряд, розпочала формування війська тощо. Ці принципи були реалізовані в Українській Народній Республіці. 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради відбулося проголошення незалежності та суверенності Української Народної Республіки (УНР). За часів УНР у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб – знак Володимира Великого. Тоді ж пісню Павла Чубинського “Щене вмерла Україна” на музику Михайла Вербицького почали виконувати як національний гімн. Державним прапором став синьо-жовтий стяг. Окремим законом було запроваджено гривню як грошову одиницю.

9. Із жовтня 1938 року розпочався процес українського державотворення на Закарпатті, що на той момент входило до складу Чехословаччини. Підсумком цих зусиль стало проголошення 15 березня 1939 року незалежності Карпатської України – республіки на чолі з президентом. Державні атрибути вона перейняла від УНР. Зокрема, державною мовою проголошено українську, затверджено національний синьо-жовтий прапор, гімн – пісню “Ще не вмерла Україна”. Українці на Закарпатті стали першими у передвоєнній Європі, хто незмирився із анексією та зі зброєю в руках виступив на захист свободи.

 10. В умовах Другої світової війни 30 червня 1941 року у Львові під час засідання Національних зборів було прийнято Акт відновлення української держави, створено уряд. Акт спирався на традиції УНР і ЗУНР. Слідом за Львовом проголошення Акта відбулося у багатьох містах західної тацентральної України.Ініціатором цього руху була Організація українських націоналістів (ОУН). Її лідери розуміли, що успіх акції залежить від доброї волі німецьких окупантів, в тилу яких все і відбувалося. У липні 1944 року підпільна конференція під захистом відділів УПА створила Українську головну визвольну раду (УГВР). Таким чином збройна частина українського визвольного руху отримала політичне представництво – зародок державної влади незалежної країни. Діяльність УГВР засвідчила прагнення визвольного руху дотримуватися принципів демократії навіть у найважчих умовах підпільно-партизанської боротьби.

Додаткова інформація