«Інноваційні зміни у бібліотеках для юнацтва та молоді»: онлайн-навчання працівників бібліотеки

 

З 10 по 19 березня 2021 р. на платформі ZOOM Державна бібліотека України для юнацтва спільно з Центром неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв проводили навчання для провідних фахівців відділів обслуговування обласних бібліотек для юнацтва, молоді України. У навчанні за темою «Інноваційні зміни у бібліотеках для юнацтва та молоді» взяли участь провідна бібліотекарка відділу краєзнавства Ірена Горлінська та завідувачка відділу читальних залів Тетяна Швай. Заняття блискуче модерувала заступниця директора з науково-методичної роботи ДБУ для юнацтва Т. Сопова.

Теми «Інноваційні зміни у бібліотеках на основі проєктного менеджменту та ініціативної діяльності працівників бібліотек» та «Лідерство та командний підхід в кадровому менеджменті як основа інноваційних змін у бібліотеці» детально висвітлила Я. Хіміч, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ.

Кандидатка історичних наук, доцентка КПІ ім. Ігоря Сікорського Я. Сочинська розповіла про дизайн мислення, докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри НАКККіМ О. Копієвська – про креативні культурні індустрії та можливості для інноваційного розвитку бібліотек.

На ключових змінах в новій редакції українського правопису зосередила увагу кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри НАКККіМ О. Бугайова.

Слухачів зацікавили лекції кандидатки психологічних наук, доцентки Київського університету ім. Бориса Грінченка Т. Грубі «Профілактика перфекціонізму працівників культури і мистецтв» та «Профілактика стресу та професійного вигорання». «Чому і навіщо ми читаємо в епоху digital» допомогла осягнути кандидатка філологічних наук, дослідниця психології читання, перекладачка Ю. Джугастрянська.

Про популяризацію воєнної літератури про російсько-українську війну за допомогою соцмереж розмірковували кандидатка філологічних наук, асистентка кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка М. Рябченко та блогерша Г. Скоріна.

Інформативними були консультації колег: молодшої наукової співробітниці Інституту бібліотекознавства НБУ ім. В. Вернадського І. Соколова «Інформаційне забезпечення впровадження стандартів у діяльність українських бібліотек», головної бібліотекарки Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого М. Адаменко «Незручні» маргіналізовані відвідувачі в бібліотеці: чи готові ми до комунікації?», завідувачки відділу ДБУ для юнацтва Т. Шалоплут «Читальні зали: послуги та можливості».

Працівниці Волинської обласної бібліотеки для юнацтва поділились власним досвідом роботи з обслуговування юнацтва, тими цікавими напрацюваннями, які практично застосовуються в роботі під час заключної печі-кучі «Змістовні та технологічні інновації в бібліотеках для юнацтва і молоді: орієнтація на кращі практики» з колегами-бібліотекарями з усієї України.

Додаткова інформація