Олексій Ошуркевич – український фольклорист, етнограф, музейник, краєзнавець

Народився 1 квітня 1933 р. у м. Берестечку Волинської області. Фах філолога здобував у Львівському державному університеті імені Івана Франка, який закінчив 1957 р. Після роботи в кількох районних газетах, у 1961 р. він був прийнятий до Волинського краєзнавчого музею завідувачем відділу фондів. Того ж року переведений на посаду старшого наукового співробітника –«інспектора по охороні пам’ятників». З 1964 р. займався профспілковою культурно-освітньою роботою. У 1966 р. зарахований на посаду методиста з фольклору Обласного будинку народної творчості. Після реорганізації установи в Обласний науково-методичний центр народної творчості й культурно-освітньої роботи (1979 р.), переведений завідувачем фольклорним відділом. До Волинського краєзнавчого музею О. Ошуркевич повернувся на початку 1984 р. Спершу молодшим, а з 1987 р. – старшим науковим співробітником відділу методико-масової роботи. З його ініціативи у січні 1989 р. був створений відділ етнографії, фольклору та народних промислів, який він і очолив. Через п ять років перейшов на посаду провідного наукового співробітника цього ж відділу, у якому працював до вересня 2002 р.

Впродовж усієї трудової діяльності дослідник вів активну роботу з виявлення, вивчення, збереження й популяризації культурної спадщини. В період з 1961 по 1964 рр. О. Ошуркевич займався збиранням матеріалів про відомих діячів: письменницю Г. Жежко, лауреата Шевченківської премії Є. Шабліовського, художника А. Лазарчука, письменницю й актрису Г. Запольську, письменника Ю. Крашевського та ін. Він піклувався про збереження пам’ятних місць, пов’язаних з визначними особистостями краю. Висвітлював ці питання в періодичній пресі того часу. Чимало цікавих фактів, що стосуються життя і діяльності членів родини Косачів, їх оточення висвітлено дослідником в друкованих виданнях, наукових збірниках.

Уболівав О. Ошуркевич за збереження історичних пам’яток Волині. У 1960-1970-х рр. дослідник підготував ряд публікацій під рубриками «Пам’ятки минулого – скарби народні», «По історичних місцях Волині».

Досить активно О. Ошуркевич займався музейним будівництвом у 1980-х роках. Докладав чимало зусиль, щоб на Волині діяли музеї та музейні кімнати різного профілю. Він став одним з перших дослідників, який звернувся до вивчення історії Волинського краєзнавчого музею, висвітлював діяльність першого директора установи О. Прусевича, питання етнографії, що піднімалися у музеї в міжвоєнний період. Науковець виступив співавтором дослідження «Волинський краєзнавчий музей: доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї». Його розвідки дали поштовх іншим науковцям до активного вивчення музейної справи Волинської області.

Роботі у Волинському краєзнавчому музеї Олексій Федорович присвятив понад 20 років. За цей час він повсякчас розшукував народні скарби, поповнював фондову збірку унікальними пам’ятками, поширював народні надбання через виставки, екскурсії, лекції, численні наукові публікації, видання тощо. О. Ошуркевич був серед ініціаторів та організаторів проведення у Волинському краєзнавчому музеї обласних конкурсів різдвяно-новорічної атрибутики, писанкарства, завдяки чому громадськість краю була долучена до важливого процесу відродження та розвитку народного мистецтва, традиційних календарних звичаїв та обрядів, а фондова збірка поповнились численними музейними предметами з цієї тематики.

Високо оцінило діяльність О. Ошуркевича Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. У 1990 р. він став другим лауреатом премії імені П. Чубинського, у номінації за збереження пам’яток фольклору, етнографії та мистецтва. Йому також присуджені обласна премія імені М. Куделі (1999 р.) й звання «Заслужений працівник культури України» (2006 р.). За збереження нематеріальної культурної спадщини у 2010 р. О. Ошуркевич удостоєний Всеукраїнської премії імені В. Гнатюка, запровадженої Міністерством культури України.

Низка матеріалів про життєвий шлях і наукову спадщину дослідника увійшли до збірників науково-етнографічних конференцій «Минуле і сучасне Волині та Полісся» (2003, 2013 рр.), що проходили у Волинському краєзнавчому музеї. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка у 2016 р. підготувала видання «Етномузика: Збірка статей та матеріалів пам’яті Олекси Ошуркевича». Того ж року у Луцьку, де багато років проживав й плідно працював О. Ошуркевич, з’явилася вулиця його імені.

 

Література

 

Берестецька Голгофа : антол. укр. поезії про Берестецьку битву 1651 р. / упоряд. О. Ошуркевич. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 196 с.

Джулінська Л. [Спогади про Олексу Ошуркевича] / Л. Джулінська, В. Джулінський // Олекса Ошуркевич: з антеїв Волинської землі : 80-річчю від дня народження присвячується / О.Кондратович. – Луцьк, 2013. – С. 94–96.

З фольклорної криниці Франкового села : нар. пісні, перекази, спогади / записи, впорядкув. і приміт. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин, обл. друк., 2006. –168 с.

Карп’юк Л. Громадянин і лицар честі / Л. Карп’юк // Олекса Ошуркевич: з антеїв Волинської землі : 80-річчю від дня народження присвячується / О.Кондратович. – Луцьк, 2013. – С. 110–113.

Клімчук Л. Кожен Божий день працював для свого етносу. / Л. Клімчук. – С. 13.

Клімчук Л. Кожна його книга - струмок із народного джерела / Л. Клімчук // Луцьк. замок. – 2008. – № 13. – С. 13.

Кондратович О. Дорогами Тараса. Дослідження Олексою Ошуркевичем пісенної скарбниці Шевченкового краю / О. Кондратович // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження О. Ошуркевича, 16-17 квіт. 2013 р., м. Луцьк : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадміністрації [та ін.]. – Луцьк, 2013. – Вип. 44. – С. 13–14.

Кондратович О. Житель Берестечка понад 30 років досліджував Тарасову творчість / О. Кондратович // Вісник & К. – 2014. – № 10. – С. 13.

Кондратович О. П. Олекса Ошуркевич: з антеїв Волинської землі / О. П. Кондратович. – Луцьк : Волин. обл. ДРУК., 2013. – 120 с.

Левицька Т. З історії формування і вивчення мистецьких колекцій Волинського краєзнавчого музею / Т. Левицька // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження О. Ошуркевича, 16-17 квіт. 2013 р., м. Луцьк : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадміністрації [та ін.]. – Луцьк, 2013. – Вип. 44. – С. 34–36.

Мелодії червоної калини : укр. нар. пісні нац.-визвол. боротьби / запис., впоряд. О. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 208 с.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження О. Ошуркевича, 16-17 квіт. 2013 р., м. Луцьк : наук. зб. Вип. 44 / Упр. культури Волин. облдержадміністрації [та ін.]. – Луцьк : Волин. старожитності, 2013. – 352 с.

Мірошниченко-Гусак Л. 1 квітня 80 років від дня народження О. Ф. Ошуркевича (1933-2010) – українського фольклориста, етнографа, краєзнавця, заслуженого працівника культури України / Л. Мірошниченко-Гусак // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Панагайба] ; Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк, 2012. – С. 43–47.

Мірошниченко-Гусак Л. Джерела пізнання : збірка листів, адресованих Олексію Ошуркевичу / Л. Мірошниченко-Гусак // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження О. Ошуркевича, 16-17 квіт. 2013 р., м. Луцьк : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадміністрації [та ін.]. – Луцьк, 2013. – Вип. 44. – С. 15–17.

Оповіді Шевченкового краю / записи, впорядкув. і примітки О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 132 с.

Ошуркевич О. З легендарного овиду Пляшеви : (Клим Поліщук і Волинь) / О. Ошуркевич // Волинь у житті та творчості письменників. – Луцьк, 2007. – С. 76-79.

Ошуркевич О. З любов’ю до рідного міста / О. Ошуркевич // У творчому горінні: Мирослав Стефанишин : портрет митця у ст., рец., відгуках, інтерв'ю, спогадах, листах і фотоматеріалах. – Луцьк, 2010. – С. 88-89

Ошуркевич О. Затрубили труби: з історії народних музичних інструментів / О. Ошуркевич. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 22 с.

Ошуркевич О. І знову Львів нагадує давнішнє : фрагменти спогадів про студентські роки / О. Ошуркевич // Лазарук В. А. Твори : спогади, ст., рец., есеї, нариси, інтерв'ю, хронік, повідомл., урив, з публ. виступів на різних письмен, форумах, витяги зі щоденників, листування з владою, вивчення творч. у шк., біогр. / В. А. Лазарук. – Луцьк, 2010. – Т. 7 : Серед поодиноких друзів і щирих недругів. – С. 19-31.

Ошуркевич О. Ф. До джерел : народознавчі ст., розвідки, тексти / О. Ф. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 351 с.

Ошуркевич О. Ф. Там, під Берестечком : ст., нариси / О. Ф. Ошуркевич. –Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 144 с

Під зорями новорічними : традиційні щедрівки, рядження / фольклор.-етнограф. записи Олекси Ошуркевича. –Луцьк : Твердиня, 2009. – 100 с.

Пісні села Підлісся / записи Олекси Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 176 с.

Пісні Шевченкового краю / записи, впорядкув. і приміт. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 484 с.

Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – 2-е вид. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. – 64 с.: іл.

Семенюк Л. "Бережу у своїй пам’яті" / Л. Семенюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-етнограф. конф., присвяченої 80-річчю від дня народження О. Ошуркевича, 16-17 квіт. 2013 р., м. Луцьк : наук. зб. / Упр. культури Волин. облдержадміністрації [та ін.]. – Луцьк, 2013. – Вип. 44. – С. 24–27.

Стефанишин М. Був справжнім українцем / М. Стефанишин // Олекса Ошуркевич: з антеїв Волинської землі : 80-річчю від дня народження присвячується / О. Кондратович. – Луцьк, 2013. – С. 89–91.

Хомчик В. [Спогади про Олексу Ошуркевича] / В. Хомчик // Олекса Ошуркевич: з антеїв Волинської землі : 80-річчю від дня народження присвячується / О.Кондратович. – Луцьк, 2013. – С. 97–99.

Штинько В. Козацькі й чумацькі шляхи Олекси Ошуркевича / В. Штинько // Волинь. – 2008. – № 36. – С. 7.

Додаткова інформація