Стельмащук Галина Григорівна

Галина Григорівна Стельмащук – український учений, педагог, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України.

Г. Г. Стельмащук народилася 10 травня 1943 року у с. Городині Торчинського, тепер Рожищенського району. Коли Галині було п’ять років родина зазнала репресій. У 1952 році Г. Г. Стельмащук потрапила у дитячий розподільник у м. Луцьк. У тому ж 1952 році з розподільника була направлена у дитячий будинок с. Крупа Луцького району, де у 1960 році закінчила середню школу, а у 1971 році – Львівський державний іститут прикладного та декоративного мистецтва. У 1976-1989 роках працювала у Львівському відділенні Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, де займалася науковою та експедиційною роботою.

З 1989 року й донині працює у Львівській національній академії мистецтв. Коло наукових інтересів Г. Г. Стельмащук покриває досить багато напрямів, серед них: історія та теорія образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва, мистецтвознавча критика, етнологія.

Основний напрям наукових студій Г. Г. Стельмащук – вивчення українського строю. Особливу увагу дослідниця звертає на такий малодосліджений його елемент як головний убір. Варто зазначити, що у своїх працях, окрім опису зовнішнього вигляду головного убору, науковець вказує на його зв’язок зі звичаями і обрядами, на атрибути-знаки весільних головних уборів.

Іншим важливим напрямом наукових досліджень Г. Г. Стельмащук є дослідження творчості українських митців у світі. Дослідниця у своїх працях відновлює для широкого загалу імена визначних митців українського походження, які покинули батьківщину в міжвоєнний період. Завдяки науковій роботі Г. Г. Стельмащук та організації нею виставок стають відомими для українців роботи Олександра Архипенка, Петра Андрусіва, Петра Мегика, Роберта Лісовського, Богдана Певного тощо.

У науковому доробку Г. Г. Стельмащук – понад 400 праць, серед яких варто виокремити «Український народний одяг XVII-початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського» (1988, співавтор Д. Крвавич), «Традиційні головні убори українців» (1993), «Український стрій» (2000, співав. М. Білан), «У XXI століття - з мистецтвом: довідник» (2000), «Екслібриси родини Опанащуків» (2007), «Творчий портрет Миколи Опанащука. Графіка. Малярство» (2007) та ін. Розділи в колективних монографіях: «Материальная культура. Полесье» (1988), «Лемківщина» (1999), «Історія Гуцульщини. Т. 6» (2001), «Історія української культури» (т. 2, 2001; т. 4, кн. 1, 2008), «Українське народознавство» (1994, 2004), «Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва» (1995), «Українське народознавство: підручник» (2004), «Україна козацька держава» (2004). Г. Г. Стельмащук є автором низки наукових видань, зокрема, «Українське народне вбрання» (2013), «Українські народні головні убори» (2013), «Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва XX ст.» (2013).

У 2006 році у м. Луцьку Г. Г. Стельмащук презентувала монографію «Давнє вбрання на Волині: етнографічно-мистецтвознавче дослідження». Книга присвячена вбранню рідного краю авторки – Волині.

У 2016 році Г. Г. Стельмащук здобула премію Президента України «Українська книжка року». За вагомий внесок у розвиток українознавства було відзначено автора видання «Українські народні головні убори» Г. Г. Стельмащук та «Видавництво «Апріорі», яке видало книгу. У книзі подано ґрунтовну текстову частину, що доповнюється багатим ілюстративним матеріалом.

Вдало поєднує Г. Г. Стельмащук науку з педагогічною роботою. Серед її учнів – відомі художники, учасники багатьох виставок, наукові співробітники, педагоги, мистецтвознавці. Під її керівництвом успішно захистилися 19 кандидатів мистецтвознавства.

Г. Г. Стельмащук є членом двох Спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у Львівській національній академії мистецтв та Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ), членом експертної Ради ДАК України (2009-2013). З 2014 року вона – голова спеціалізованої Докторської вченої Ради у Львівській національній академії мистецтв.

 

Література:

 

Стельмащук Г. Г. Давнє вбрання на Волині / Г. Г. Стельмащук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 280 с. : іл. 

Стельмащук Г. Мистецький автограф. / Г. Стельмащук // Віче. – 2010. – № 9. – С. 66–68.

Стельмащук Г. Традиційне вбрання українців / Г. Стельмащук // Нар. мистецтво. – 2010. – № 3-4. – с.46–54.

Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців / Г. Г. Стельмащук. – Київ : Наук. думка, 1993. – 240 с. : іл.

Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Г. Г. Стельмащук. – Львів : Апріорі, 2013. – 256 с.

Стельмащук Г. Художній метал Олега Гаркуса : традиції та новації / Г. Стельмащук // Образотв. мистец. – 2012. – № 3/4. – с.22–23.

***

Мірошниченко-Гусак Л. 10 травня 70 років від дня народження Г. Г. Стельмащук (1943) – етнолога, доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України, члена національної спілки художників України / Л. Мірошниченко-Гусак // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Панагайба] ; Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк, 2012. – С. 60–62.

Додаткова інформація