Педагогіка

1.Авторитет та особистий приклад батьків : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 28.04.2014. – 30 н.

2.Адаптація першокласників до навчального процесу в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 29.04.2014. – 60 н.

3.Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 22.04.2013. – 15 н.

4.Взаємодія соціуму, школи сім'ї та громадськості у вихованні особистості школяра : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 09.04.2014. – 27 н.

5.Взаємодія школи і сім’ї у вихованні молоді : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.09.2013. – 22 н.

6.Взаємозв'язок уяви і розвитку творчих здібностей дошкільників : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 29.05.2017. – 15 н.

7.Вивчення історії архітектури у школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 18.09.2014. – 20 н.

8.Вивчення сезонних змін у живій природі в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 26.11.2015. – 40 н.

9.Використання бесід і анкетування батьків для дослідження творчих здібностей дитини : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.05.2917. – 15 н.

10.   Використання декоративного розпису на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 08.02.2016. – 11 н.

11.   Використання екскурсій на уроках екології : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.05.2013. – 13 н.

12.   Використання елементів геометрії у вивченні арифметичного матеріалу учнями початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 25.03.2016. – 25 н.

13.   Використання елементів поліграфії на заняттях гуртків інформаційно-технічного напрямку : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 04.02.2016. – 29 н.

14.   Використання засобів народної педагогіки в навчально-виховному процесі початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 25.02.2014. – 10 н.

15.   Використання ігрових технологій на уроках музичного мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.10.2014. – 25 н.

16.   Використання ІКТ в навчально-виховному процесі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 18.04.2014. – 15 н.

17.   Використання інтерактивних технологій як умова ефективного навчання української мови в сучасній початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.10.2015. – 55 н.

18.   Використання історичних народних пісень, дум, легенд на уроках історії України : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 01.04.2014. – 25 н.

19.   Використання методів та прийомів навчання старших дошкільників у процесі формування кількісних уявлень : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 20.04.2017. – 30 н. 

20.   Використання мовленнєвих ігор на уроках української мови у початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 24.12.2014 р. – 30 н.

21.   Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 1.12.2014. – 13 н.

22.   Використання нестандартних уроків математики як засіб розвитку пізнавального інтересу молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 07.12.2014. – 60 н.

23.   Використання принципу доступності навчання на уроках української мови в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 23.03.2014. – 15 н.

24.   Використання проектних технологій на уроках хімії : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 23.04.2013. – 15 н.

25.   Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі екології : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 14.05.2013. – 10 н.

26.   Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі екології : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 26.11.2015. – 15 н.

27.   Використання сучасних технологій на уроках розвитку мовлення у другому класі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 12.10.2016. – 31 н.

28.   Використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови : бібліогр. довідка / підгот. Н. А. Ількевич. – 17.11.2017. – 16 н.

29.   Виховання громадянина України в позаурочний час : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.10.2013. – 17 н.

30.   Виховання особистості на засадах християнської етики : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.04.2013. – 15 н.

31.   Виховання патріотизму учнів початкової школи у позаурочній роботі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.11.2015. – 70 н.

32.   Виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 21.02.2017. – 20 н. 

33.   Виховання у молодших школярів соціокультурної компетентності з використанням ономастичних регіональних матеріалів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 05.11.2014. – 36 н.

34.   Виховання учнів в процесі трудового навчання : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 01.02.2015. – 16 н.

35.   Виховна робота в загальноосвітній школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 02.02.2015. – 80 н.

36.   Відеоматеріали на уроках історії : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 26.12.2013. – 10 н.

37.   Відродження козацтва у контексті виховання національно-патріотичної свідомості учнівської молоді : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 29.01.2015. – 20 н.

38.   Відсутність моральності в поведінці підлітка: наслідки несформованості етичних мотивів особистості : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 03.02.2015. – 15 н.

39.   Військово-патріотичне виховання важлива складова виховної системи в школах і позашкільних навчальних закладах : бібліог. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 20.02.2013. – 15 н.

40.   Вплив занять гігієнічною гімнастикою впродовж навчального дня на фізичний розвиток молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 03.05.2016. – 31 н.

41.   Вплив особистісної готовності до школи на успішність школярів молодшого шкільного, підліткового, раннього юнацького віку : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 13.11.2014. – 30 н.

42.   Впровадження педагогіки Монтессорі і Штайнера в практику в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 08.05.2015. – 19 н.

43.   Всебічний розвиток творчої особистості дитини через мистецтво танцю : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 28.01.2015. – 42 н.

44.   Галактика і квазари. Вивчення в школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.05.2015. – 12 н.

45.   Гра як метод виховання молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 21.06.2016. – 11 н.

46.   Групова навчальна діяльність на уроках фізики : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.04.2013. – 18 н.

47.   Гурткова робота як джерело творчості : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 14.03.2014. – 12 н.

48.   Декоративно-прикладне мистецтво – складова частина народної культури України : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 09.10.2014. – 13 н.

49.   Дидактичні ігри на уроках музики : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.12.2011. – 21 н.

50.   Дидактичні умови організації домашньої роботи в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 20.11.2014. – 25 н.

51.   Дидактично-методичні особливості проведення інтегрованих уроків в умовах сучасної початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.02.2017. – 31 н. 

52.   Дистанційне навчання учнів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 05.10.2017. – 66 н.

53.   Дитяче створення та неоралізми як продукти стихійної творчої вербальної активності дітей : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 31.05.2017. – 10 н.

54.   Дитячі громадські організації : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.12.2011. – 21 н.

55.   Діагностика в роботі вихователя ЗНЗ. Педагогічна діагностика : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 22.10.2013. – 15 н.

56.   Дієві форми організації позакласної роботи з школярами : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 21.10.2014. – 10 н.

57.   Діяльність соціального педагога щодо попередження конфліктності серед підлітків : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.05.2013. – 57 н.

58.   Діяльність соціального педагога щодо профілактики суїциду серед підлітків : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.05.2013. – 57 н.

59.   Дошкільне дитинство як сензитивний період розвитку творчих здібностей особистості : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 16.05.2017. – 10 н.

60.   Духовно-моральне становлення школяра : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 24.04.2014. – 14 н.

61.   Екологічна культура через народні традиції у вихованні молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 04.02.2016. – 17 н.

62.   Екологічне виховання засобами народознавства : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 20.05.2013. – 13 н.

63.   Екологічне виховання молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 02.10.2013. – 15 н.

64.   Екологічне виховання молодших школярів у процесі навчання : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 13.03.2014. – 20 н.

65.   Еколого-краєзнавча робота в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.01.2014. – 47 н.

66.   Еколого-патріотичне виховання на уроках природознавства : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 17.02.2016. – 26 н.

67.   Емоційне ставлення до школи учнів 1-го класу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 17.12.2015. – 30 н.

68.   Естетичне виховання засобами музики в позакласній роботі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.12.2011. – 20 н.

69.   Естетичне виховання молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 02.12.2015. – 30 н.

70.   Естетичне виховання на уроках художньої культури : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 06.02.2014. – 15 н.

71.   Естетичне виховання учнів на духовних вартостях українського народу : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 04.03.2013. – 17 н.

72.   Естетичне виховання учнівської молоді : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 24.04.2014. – 15 н.

73.   Естетичне виховання школярів засобами образотворчого мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 18.03.2015. – 12 н.

74.   Естетичне виховання школярів на уроках музичного мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 27.04.2015. – 13 н.

75.   Етико-правове виховання молодших школярів на уроках природничого циклу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.01.2017 р. – 28 н.

76.   Заохочення як засіб активізації навчання : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 26.02.2013. – 17 н.

77.   Застосування практичних методів навчання на уроках природознавства : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 14.05.2013. – 12 н.

78.   Здоров’язберігаюче навчання і виховання учнів : бібліогр. довідка / уклад. Т. Тимощук. – 16.09.2013. – 12 н.

79.   Ігрові методи в процесі викладання природознавства в 5-6 кл. : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.05.2013. – 19 н.

80.   Ігрові методи ознайомлення дошкільників з природою : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.03.2017. – 24 н. 

81.   Ігрові технології як активізація творчості учнів на уроках музичного мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 01.04.2015. – 15 н.

82.   Імідж сучасного педагога : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.09.2016. – 25 н.

83.   Індивідуальний підхід до учнів в процесі навчання ігри на інструменті : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 19.02.2015. – 30 н.

84.   Інклюзивна освіта : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 123 н.

85.   Інноваційні технології навчання молодших школярів української мови : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 17.10.2016. – 30 н.

86.   Інноваційно-педагогічна діяльність еколого-натуралістичних центрів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.11.2013. – 9 н.

87.   Інтегроване навчання на уроках природознавства у 5 кл. : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.05.2015. – 22 н.

88.   Інтерактивні технології навчання на уроках української мови і літератури : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.01.2012. – 10 н.

89.   Інтерактивні форми виховної роботи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 05.02.2014. – 14 н.

90.   Ключові компетентності в системі пвдвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 27.11.2017. – 9 н.

91.   Комунікативний розвиток першокласників під час опрацювання різних видів мовленнєвої діяльності : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 17.01.2017. – 60 н.

92.   Конспекти роботи у групі продовженого дня : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 08.12.2017. – 40 н.

93.   Коучинг як метод навчання / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.03.2017. – 6 н. 

94.   Краєзнавча робота на уроках природознавства у 5-6 кл. : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 25.12.2012. – 16 н.

95.   Креативні здібності як передумова успішності школярів молодшого шкільного, підліткового, раннього юнацького віку : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 13.11.2014. – 30 н.

96.   Креативність у мовній освіті молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 03.12.2015. – 40 н.

97.   Культура мовлення вчителя-словесника : бібліогр. довідка / уклад. М. Малиновська. – 04.11.2014. – 15 н.

98.   Культура нового часу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 16.05.2014. – 14 н.

99.   Лінгводидактичні основи формування мовно-мовленнєвих компетентностей молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.05.2017. – 57 н.

100.  Логічна виразність мовлення молодших школярів як засіб формування пунктуаційних навичок : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 28.10.2014. – 42 н.

101.  Людина в системі органічного світу та її вивчення у початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 13.10.2014. – 52 н.

102.  Малі жанри усної народної творчості в навчально-виховному процесі молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 11.10.2012. – 27 н.

103.  Методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні природознавства : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.05.2015. – 18 н.

104.  Методи та засоби навчання математики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н . А. Ількевич. – 18.10.2017. – 26 н.

105.  Методи формування в учнів початкових класів умінь самоперевірки і редагування власних письмових висловлювань : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 13.11.2013. – 28 н.

106.  Методика вивчення алгебраїчного матеріалу в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 12.12.2017. – 20 н.

107.  Методика вивчення арифметичних дій в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 20.11.1017. – 17 н.

108.  Методика вивчення величин у початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 15.12.2016. – 10 н.

109.  Методика вивчення віршів на уроках читання в початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 11.05.2015. – 34 н.

110.  Методика вивчення додавання і віднімання в початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 14.11.2017. – 11 н.

111.  Методика вивчення частин і дробів у початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.11.2017. – 15 н.

112.  Методика викладання плавання у школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 16.01.2012. – 25 н.

113.  Методика викладання теми "Історія українського війська" в курсі початкової військової підготовки : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.09. 2012. – 13 н.

114.  Методика викладання хореографії : біблоігр. довідка / уклад. Л. В. Фрадинська ; ред. Н. А. Ількевич. – 21.02.2017. – 55 н.

115.  Методика викладання художньої культури в школі : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 03.06.2014. – 13 н.

116.  Методика використання ігрових прийомів на уроках природознавства з різними дидактичними цілями : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.11.2014. – 51 н.

117.  Методика виховної роботи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 01.02.2015. – 16 н.

118.  Методика організації слухання музики в початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 14.11.2014. – 15 н.

119.  Методика слухання музики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 17.01.2012. – 19 н.

120.  Методика формування ботанічної компетенції в учнів початкових класів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 06.11.2017. – 27 н.

121.  Методика формування морфологічних знань в учнів початкових класів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 07.10.2014. – 70 н.

122.  Методика художнього читання і розповідання дітям : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 17.10.2016. – 30 н.

123.  Міжпредметні зв’язки математики і фізики під час навчання в дев‘ятирічній школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 23.12.2014. – 19 н.

124.  Місце самостійних робіт у підвищенні пізнавальної активності молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 15.12.2014. – 20 н.

125.  Моральне виховання учнів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 03.12.2013. – 17 н.

126.  Моральне виховання учнівської молоді : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.04.2014. – 14 н.

127.  Морально-етичне виховання учнівської молоді : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 06.04.2017. – 35 н.

128.  Мотивація навчальної діяльності молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 25.11.2014. – 15 н.

129.  Музика як засіб формування національної свідомості підростаючого покоління : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 11.01.2017. – 18 н.

130.  Музично-естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 10.02.2015. – 15 н.

131.  Навчання дітей молодшого шкільного віку основам комп’ютерної грамотності : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 05.02.2014. – 20 н.

132.  Навчання техніки в'язання туристичних вузлів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.03.2013. – 14 н.

133.  Наступність у навчанні математики в початковій школі і ДНЗ : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 02.02.2016. – 61 н.

134.  Національне виховання в навчальному закладі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 06.10.2014. – 24 н.

135.  .Національне виховання у роботі педагога-організатора : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.06.2015. – 14 н.

136.  Національне виховання учнівської молоді як основа розвитку активної особистості : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 08.02.2016. – 14 н.

137.  Національне виховання учнівської молоді як основа розвитку активної особистості : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.03.2013. – 19 н.

138.  Національно-патріотичне виховання : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 18.03.2015. – 15 н.

139.  Національно-патріотичне виховання школярів – пріоритетний напрям діяльності навчального закладу : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 16.12.2015. – 20 н.

140.  Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрямок роботи сучасної школи : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 13.04.2016. – 14 н.

141.  Нестандартні форми і методи навчання образотворчому мистецтву в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 28.03.2014. – 24 н.

142.  Нетрадиційні уроки в системі навчання української мови (початкова школа) : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 02.12.2015. – 77 н.

143.  Образотворча діяльність як засіб збагачення словника першокласників : бібліогр. довідка / підгот. Н. А. Ількевич. – 09.11.2014. – 31 н.

144.  Олімпіади у початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 29.03.2013. – 10 н.

145.  Оптимальні умови національно-патріотичного виховання молодших школярів : бібліогр. довіда / уклад. Н. А. Ількевич. – 08.10.2014. – 55 н.

146.  Організаційні особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 27.10.2014. – 70 н.

147.  Організаційні стратегії управління людськими ресурсами в освітніх закладах : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 11.05.2014. – 96 н.

148.  Організаційно-педагогічні умови підготовки дитини до школи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.10.2016. – 62 н.

149.  Організація дозвілля школярів як розвиток соціальної активності і творчого потенціалу особистості : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 05.01.2016. – 25 н.

150.  Організація позакласної роботи з української мови в початкових класах : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 21.02.2017. – 40 н.

151.  Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 12.12.2016. – 30 н.

152.  Організація та проведення нетрадиційних уроків з екології : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 20.05.2013. – 13 н.

153.  Організація туристсько-краєзнавчої роботи в навчальному закладі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.10.2014. – 26 н.

154.  Основи дизайну – в позашкільному закладі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.09.2014. – 20 н.

155.  Основні шляхи формування національної свідомості майбутніх учителів початкової школи засобами художнього слова : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 16.07.2017. – 45 н. 

156.  Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови і літератури : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 08.05.12 2012. – 15 н.

157.  Особистісно орієнтоване виховання : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.03.2016. – 43 н.

158.  Особливості викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 20. 02. 2012. – 17 н.

159.  Особливості викладання музичного мистецтва та художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 08.02.2016. – 16 н.

160.  Особливості навчання письму ліворуких дітей у початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 06.05.2015. – 50 н.

161.  Особливості організації рухового режиму старших дошкільників засобами народної фізичної культури : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 12.03.2015. – 24 н.

162.  Особливості організації та проведення уроків, спрямованих на розвиток монологічного мовлення молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.10.2016. – 32 н.

163.  Особливості педагогічного керівництва творчими іграми дітей старшого дошкільного віку : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 16.11.2016. – 32 н.

164.  Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 04.11.2014. – 57 н.

165.  Партнерська взаємодія школи та сім’ї : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 14.05.2014. – 15 н.

166.  Патріотичне виховання в школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 18.03.2015. – 14 н.

167.  Патріотичне виховання учнів початкової школи у навчальному процесі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 23.03.2017. – 46 н.

168.  Патріотичне виховання учнівської молоді : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 31.03.2014. – 14 н.

169.  Педагогічні основи проведення екскурсій з учнями початкових класів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.11.2015. – 77 н.

170.  Педагогічні підходи до використання комп’ютерних технологій при вивченні природознавства в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 16.05.2014. – 31 н.

171.  Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього учителя початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 28.11.2016. – 50 н.

172.  Педагогічні умови реалізації принципу наочності в процесі навчання математики молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 20.01.2015. – 50 н.

173.  Педагогічні умови розвитку літературних здібностей молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 10.10.2016. – 27 н.

174.  Педагогічні умови формування цілісних знань про людину як біологічну та біосоціальну систему : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 07.11.2014. – 52 н.

175.  Підготовка вчителя до сучасного уроку за програмою "Людина і світ" : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 25.12.2013. – 16 н.

176.  Підготовка майбутніх учителів до розвитку пізнавальної активності засобами інтерактивних технологій : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 29.11.2017. – 40 н.

177.  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учня : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 129.01.2017. – 60 н. 

178.  Підлітковий алкоголізм як одна з форм девіантної поведінки та його профілактика : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 20.10.2016. – 37 н.

179.  Пізнавальна активність на уроках фізики за допомогою методів проектів : бібліогр. довідка / Р. П. Тимощук. – 23.12.2014. – 15 н.

180.  Позакласна робота з історії як засіб формування активної громадянської позиції учнівської молоді : бібліогр. довідка / уклад. Н. В. Жиліна. – 25.12.2014. – 19 н.

181.  Позакласне читання як важлива складова формування всебічного розвитку молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.10.2015. – 30 н.

182.  Портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури у старших класах : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 16.09.2014. – 15 н.

183.  Похідна та її застосування : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 20.05.2015. – 13 н.

184.  Правове виховання старшокласників : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 07.04.2014. – 22 н.

185.  Проектні технології в роботі гуртків декоративно-ужиткового напряму : бібліогр. довідка / уклад. Т. Тимощук. – 26.02.2013. – 15 н.

186.  Професійна підготовка соціальних працівників до ролі аніматора : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 09.11. 2016. – 20 н.

187.  Професійний розвиток сучасного педагога : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 11.01.2017. – 24 н.

188.  Профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 06.02.2012. – 15 н.

189.  Профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 29.11.2016. – 61 н.

190.  Профілактика ВІЛ/СНІДУ – одна із основних ланок превентивного виховання : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 24.06.2014. – 13 н.

191.  Профорієнтація старшокласників : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 29.10.2014. – 30 н.

192.  Психологічні та методичні аспекти виховної роботи з молодшими школярами : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 29.01.2014. – 32 н.

193.  Работа над лексической базой учащихся на уроках русского языка в начальных классах : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 11.12.2015 р. – 22 н.

194.  Реалізація принципу наступності в процесі викладання математики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 02.11.2017. – 27 н. 

195.  Риторика в дошкільному закладі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 14.01.2013. – 34 н.

196.  Робота гуртка випилювання лобзиком : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 10.09.2015. – 18 н.

197.  Робота класного керівника щодо пропаганди здорового способу життя особистості : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 18.09.2014. – 24 н.

198.  Робота над лексикою в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 04.04.2014. – 20 н.

199.  Робота педагога-організатора в оздоровчих таборах : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 20.10.14. – 13 н.

200.  Робота соціального педагога в дошкільному закладі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 23.12.2016. – 51 н.

201.  Робота соціального педагога з педагогічно занедбаними дітьми у загальноосвітній школі / уклад. Н. А. Ількевич. – 20.10.2014. – 20 н.

202.  Родинне виховання як один з факторів формування особистості : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.10.2013. – 21 н.

203.  Розвиток громадянських компетентностей засобами правознавства : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 23.03.2012. – 15 н.

204.  Розвиток естетичних почуттів на уроках української мови в учнів 4-го класу (на основі творчості К. Білокур) : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 28.04.2014. – 52 н.

205.  Розвиток індивідуальності в колективній творчій діяльності : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 17.01.2014. – 15 н.

206.  Розвиток індивідуальності у виховній роботі засобами учнівського самоврядування : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 17.01.2014. – 15 н.

207.  Розвиток комунікативних компетенцій молодших школярів та формування класного колективу у початковій школі через позакласні виховні заходи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.04.2013. – 15 н.

208.  Розвиток креативного мислення молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 29.10.2013. – 30 н.

209.  Розвиток метеорологічних знань в учнів початкових класів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.11.2016. – 56 н.

210.  Розвиток нетрадиційних форм організації навчання і виховання в загальноосвітній школі : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 20.11.2014. – 30 н.

211.  Розвиток педагогічно-професійних компетентностей у формуванні уявлень про дроби в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 28.03.2016. – 20 н.

212.  Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів засобами дитячої періодики (на матеріалах журналу "Пізнайко") : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 27.10.2014. – 40 н.

213.  Розвиток пізнавальних інтересів на уроках читання у початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 10.11.2015. – 60 н.

214.  Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів за допомогою новітніх інформаційних технологій : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.11.2015. – 45 н.

215.  Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках світової літератури : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 15.01.2015. – 15 н.

216.  Розвиток пізнавальної активності школярів на уроках біології : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 08.11.2012. – 10 н.

217.  Розвиток пізнавальної активності шляхом впровадження інтерактивних технологій : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.04.2016. – 37 н.

218.  Розвиток правової держави на уроках правознавства : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 24.04.2013. – 15 н.

219.  Розвиток творчих здібностей дітей в умовах сучасного позашкільного навчального закладу : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 12.03.2014. – 15 н.

220.  Розвиток творчих здібностей засобами мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 18.03.2015. – 15 н.

221.  Розвиток творчих здібностей на уроках образотворчого мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 01.04.2013. – 10 н.

222.  Розвиток творчих здібностей на уроках художньої культури : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 25.04.2013. – 49 н.

223.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.10.2013. – 19 н.

224.  Розвиток творчих здібностей як компонент соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.12.2014. – 13 н.

225.  Розвиток творчого потенціалу учасників дитячих громадських організацій : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 10.02.2014. – 15 н.

226.  Розвиток творчої активності школярів на уроках образотворчого мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.04.2012. – 23 н.

227.  Розвиток творчої уяви дітей засобами театру : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 25.04.2017. – 15 н.

228.  Розвиток творчої особистості учнів початкових класів як головне завдання сучасної школи : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 21.11.2017. – 20 н.

229.  Розвиток традиційного мистецтва лозоплетіння в школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 01.04.2013. – 10 н.

230.  Розробка нестандартних уроків з математики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 22.12.2016. – 60 н.

231.  Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: крок за кроком : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 02.10.2017. – 20 н.

232.  Роль дидактичних ігор в курсі математики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 13.12.2017. – 20 н.

233.  Роль дитячих організацій в становленні та розвитку особистості : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 10.02.2014. – 15 н.

234.  Роль дитячої організації в становленні та розвитку особистості учнів : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 10.02.2014. – 15 н.

235.  Роль завдань з логічним навантаженням у розумовому виховання молодших школярів : бібліогр. довідка / Р. П. Тимощук. – 19.05.2016. – 32 н.

236.  Роль казки у вихованні та навчанні дітей : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 02.04.2013. – 15 н.

237.  Роль колективу у формуванні особистості : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 25.12.2012. – 27 н.

238.  Роль організації змістовного дозвілля школярів у формуванні громадянина-патріота : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 01.03.2016. – 15 н.

239.  Роль сім’ї та школи у формуванні особистості школяра : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 23.04.2014. – 26 н.

240.  Роль сім'ї у формуванні пізнавальних інтересів і допитливості дитини дошкільного віку : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.10.2017. – 39 н.

241.  Роль фольклору у формуванні мовленнєвої творчості майбутніх вчителів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 29.03.2016. – 13 н.

242.  Роль школи та сім’ї у вихованні підростаючого покоління : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 11.03.2014. – 15 н.

243.  Самоврядування в школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 16.01.2013. – 26 н.

244.  Самопідготовка у групі продовженого дня : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 28.10.2011. – 9 н.

245.  Свято нас єднає : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 27.01.2014. – 70 н.

246.  Система інтегрованих уроків як засіб розумового розвитку молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 12.12.2016. – 50 н.

247.  Система принципів навчання на уроках української мови в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 01.04.2015. – 22 н.

248.  Система роботи школи щодо виховання дитини як творчої, високоморальної та здібної особистості : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 25.02.2016. – 11 н.

249.  Система формування вокально-хорових навиків : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 10.11.2014. – 14 н.

250.  Сімейне виховання в особистістному розвитку дитини : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 8.06.2012. – 16 н.

251.  Смисловий вимір ставлення людини до дерева : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 21 н.

252.  Соломоплетіння в навчальному закладі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 2.10.2013. – 12 н.

253.  Соціальна адаптація дітей до умов ДНЗ : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 04.11.2016. – 62 н.

254.  Соціальна робота з дітьми трудових мігрантів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.02.2017. – 50 н. 

255.  Соціальна робота з підлітками схильними до девіантної поведінки : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.11.2016. – 50 н.

256.  Соціально-педагогічна підтримка дітей в умовах сучасного ПНЗ : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 10.02.2014. – 15 н.

257.  Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 16.05.2016. – 46 н.

258.  Спортивно-оздоровчий туризм Волинської області : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.02.2013. – 14 н.

259.  Спостереження як основний метод ознайомлення дошкільників з природою : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 28.03.2017. – 20 н. 

260.  Створення якісного освітнього середовища для розвитку комплементарності особистості в умовах спеціалізованої школи : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 10.11.2014. – 20 н.

261.  Текстоцентричний підхід до вивчення української мови : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 15.01.2014. – 10 н.

262.  Теоретико-методичні засади формування культури фахового спілкування вчителів початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 02.11.2016. – 30 н.

263.  Теоретико-методологічні основи викладання історії в школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.11.2015. – 19 н.

264.  Технології формування загального уміння учнів розв'язувати прості задачі у 1 класі (на прикладі технології С. О. Скворцової) : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 07.12.2016. – 36 н.

265.  Технологія розвитку мовленнєвої творчості молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 04.10.2016. – 45 н.

266.  Технологія формування креативної особистості під час реалізації програми "Я – людина, патріот, громадянин, у майбутньому – сім'янин" : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.10.2016. – 18 н.

267.  Топографія – один з елементів військово-патріотичного виховання учнівської молоді у грі "Зірниця" : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 20.02.2013. – 17 н.

268.  Трудове виховання в ПНЗ еколого-натуралістичного спрямування : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 16.10.2014. – 13 н.

269.  Управління виховним процесом з формування громадянської компетентності учнів ЗНЗ : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 04.09.2014. – 60 н.

270.  Усна народна творчість як ефективний засіб формування національної свідомості молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 14.12.2015. – 33 н.

271.  Фахова підготовка вчителя початкових класів до формування комунікативної компетенції школярів : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 27.11.2014. – 70 н.

272.  Фенологічні спостереження - засіб виховання екологічної культури вихованців гуртків : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 04.02.2016. – 15 н.

273.  Форми і методи перевірки знань, умінь і навичок з математики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 01.04.2015. – 29 н.

274.  Форми і методи роботи з обдарованими дітьми у позашкільному закладі еколого-натуралістичного напряму : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 06.02.2014. – 15 н.

275.  Форми і методи роботи на уроках образотворчого мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 11.02.2016. – 23 н.

276.  Форми організації туристсько-краєзнавчої роботи в позашкільному навчальному закладі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 20.02.2013. – 20 н.

277.  Формування високодуховної особистості на основі родинних традицій та виховання християнських чеснот : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.01.2013. – 21 н.

278.  Формування готовності до навчання засобами розвиваючих ігор (дошкільна педагогіка) : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.02.2016. – 24 н.

279.  Формування духовності засобами християнської етики : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.02.2016. – 14 н.

280.  Формування духовності молодших школярів засобами рідної мови : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 02.12.2015. – 52 н.

281.  Формування екологічного світогляду в позакласні роботі у школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 27.11.2013. – 15 н.

282.  Формування екологічної культури учнів у системі виховної роботи навчального закладу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 03.02.2015. – 15 н.

283.  Формування екологічної культури школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.05.2014. – 20 н.

284.  Формування емоційного інтелекту на уроках української мови і літератури : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 28.10.2013. – 15 н.

285.  Формування естетичної культури особистості в процесі навчання : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.12.2011. – 27 н.

286.  Формування здорового способу життя засобами туризму : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 04.03.2014. – 14 н.

287.  Формування здорового способу життя засобами туризму : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 21.05.2013. – 10 н.

288.  Формування здорового способу особистості дитини в умовах ПНЗ : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 10.02.2014. – 15 н.

289.  Формування і розвиток самооцінки школярів та її вплив на успішність : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.11.2013. – 11 н.

290.  Формування інтересу до занять фізичною культурою дівчат старшокласниць засобами історико-побутових танців : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 07.05.2014. – 48 н.

291.  Формування інформаційної безпеки молодших школярів в процесі навчальної діяльності : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 03.10.2016. – 43 н.

292.  Формування комунікативної культури молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 23.03.2015. – 24 н.

293.  Формування критичного мислення на уроках екології : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 14.05.2013. – 10 н.

294.  Формування культури мовлення майбутніх вчителів початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 01.12.2014. – 40 н.

295.  Формування лідерських якостей учнівської молоді у ЗОШ : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 28.10.2014. – 25 н.

296.  Формування логічного мислення на уроках математики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 30.10.2017. – 15 н.

297.  Формування навичок моральної поведінки учнів початкових класів : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 10.04.2017. – 60 н. 

298.  Формування навичок професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 31.10.2016. – 50 н.

299.  Формування навичок самоосвіти і самореалізації в пізнавальній діяльності молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 07.10.2014. – 59 н.

300.  Формування наукового мислення молодших школярів : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.05.2014. – 45 н.

301.  Формування національної свідомості в дітей, молоді : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 08.11.2016. – 39 н.

302.  Формування національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 10.02.2016. – 19 н.

303.  Формування обчислювальних умінь учнів на уроках математики в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 29.11.2016. – 11 н.

304.  Формування основ економічної культури учнів початкової школи у навчальному процесі : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 25.11.2016. – 54 н.

305.  Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 05.12.2014. – 30 н.

306.  Формування патріотичних якостей дошкільника у взаємодії сім’ї і школи : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 17.02.2017. – 21 н.

307.  Формування пізнавальних інтересів в учнів початкових класів на уроках математики : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.10.2016. – 63 н.

308.  Формування пізнавальних інтересів молодших школярів засобами інтерактивних технологій : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 02.03.2015. – 50 н.

309.  Формування пізнавальної активності молодших школярів на уроках читання : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 26.12.2014. – 14 н.

310.  Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у підлітків : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.01.2013. – 19 н.

311.  Формування полікультурної компетентності учнів через використання інноваційних технологій в музичному мистецтві : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 04.04.2016. – 22 н.

312.  Формування понять про число у дітей дошкільного віку : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 01.12.2016. – 28 н.

313.  Формування професійної готовності вчителя до творчої діяльності : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 18.10.2017. – 45 н.

314.  Формування професійної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 04.01.2017. – 46 н. 

315.  Формування професійної компетентності майбутнього викладача : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 15.11.2016 – 16 н.

316.  Формування самостійності учнів початкової школи на уроках природознавства : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.10.2013. – 40 н.

317.  Формування статевої культури в учнівської молоді: проблеми та шляхи реалізації : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 18.06.2014. – 13 н.

318.  276.Формування творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Романюк. – 06.04.2015. – 10 н.

319.  Формування творчої особистості учнів початкової школи / уклад. Р. П. Тимощук. – 20.10.2017. – 25 н.

320.  Формування творчої особистості молодшого школяра в умовах сучасної національної школи : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 29.09.2016. – 52 н.

321.  Формування творчої особистості молодшого школяра шляхом стимулювання пізнавального інтересу на уроках природознавства : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 16.05.2014. – 58 н.

322.  Формування творчої особистості школяра в процесі навчально-пізнавальної діяльності : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 30.10.2014. – 30 н.

323.  Формування трудових вмінь і навичок учнів на уроках трудового навчання : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 21.10.2013. – 15 н.

324.  Формування у дітей понять про здоровий спосіб життя під час вивчення валеології : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 08.12.2014. – 40 н.

325.  Формування у молодших школярів орфографічних умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи української мови : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 20.11.2014. – 40 н.

326.  Формування у школярів активної громадянської позиції : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 23.04.2014. – 17 н.

327.  Формування фонетичних знань та умінь на уроках української мови в початковій школі : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 13.11.2014. – 30 н.

328.  Формування художніх компетентностей засобами образотворчого мистецтва : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.12.2011. – 19 н.

329.  Формування ціннісних орієнтацій на збереження здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 15.01.2015. – 30 н.

330.  Формування цінностей на уроках християнської етики : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 23.04.2013. – 15 н.

331.  Формування читацьких інтересів учнів початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 27.03.2013. – 71 н.

332.  Хореографія - історія, методика викладання : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.01.2016. – 177 н.

333.  Художня література як засіб естетичного виховання четверокласників : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 20.11.2014. – 40 н.

334.  Цінності як основа системи виховання учня : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.06.2016. – 13 н.

335.  Шкільна бібліотека як інформаційний центр навчально-виховного процесу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 13.03.2014. – 20 н.

336.  Шляхи та методи підвищення педагогічної культури батьків : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 30.10.2014. – 30 н.

337.  Шляхи удосконалення мовленнєвих навичок школярів засобами поетичної творчості Т. Шевченка : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 19.11.2014. – 21 н. 

338.  Шляхи удосконалення оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 14.04.2016. – 41 н.

339.  Шляхи формування взаємовідносин в учнівському колективі : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Романюк. – 21.11.2017. – 21 н.

 

 

 

Додаткова інформація