Бібліотечна справа

Бібліотека Нової української школи : інформ. метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, Р. П. Тимощук, Н. С. Романюк]. – Луцьк : [б. в.], 2019. –  30 с. – (Інформаційний простір освіти).

Веб-сайт – віртуальний простір бібліотеки: метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 25 с. – (Інформаційний простір освіти).

Здоров’я  

Шкільна бібліотека – центр духовно-морального становлення особистості: бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, Н. С. Романюк]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 25 с. – (Інформаційний простір освіти).

Бібліотерапевтичні рецепти : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; уклад.: Н. А. Ількевич, М. Ю. Ледньова. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 16 с. – (Інформаційний простір освіти). 

Додаткова інформація