Бібліографічні покажчики і списки

 Українські народні музичні інструменти : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 30 с. – (Відкриваймо Україну:  події, факти, документи).

Шкільні музеї – осередки національно-патріотичного виховання дітей та молоді : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. Н. А. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 10 с. – (Інформаційний простір освіти).

Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія окремих груп дітей з особливими потребами: теорія і практика: рек. бібліогр. посіб. / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; [уклад.: Н. А. Ількевич,   М. Ю. Ледньова]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 22с. – (Інформаційний простір освіти).

Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія дітей з особливими потребами: теорія і практика: рек. бібліогр. посіб. / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; [уклад.: Н. А. Ількевич,   М. Ю. Ледньова]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 14 с. – (Інформаційний простір освіти).

День Державного герба України : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд.: Н. А. Ількевич, Ю. В. Луцюк]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 13  с. – (Відкриваймо Україну:  події, факти, документи).

Крути. Подвиг української молоді : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд.: Н. А. Ількевич, В. Л. Новосад]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 23  с. – (Відкриваймо Україну:  події, факти, документи).

Робота педагога з дитячими і молодіжними організаціями : інформ. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. Н. А. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2017. – с. – (Інформаційний простір освіти).

Побутові відходи – загроза чи ресурс? : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. Н. А. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 10 с. – (Топ-теми України).

Бібліотерапевтичні рецепти : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; уклад.: Н. А. Ількевич, М. Ю. Ледньова. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 16 с. – (Інформаційний простір освіти). 

Генрік Сенкевич : [бібліогр. довідка] / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. Н. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 11 с. – (Територія читання).

Як пережити День святого Валентина? : бібл.-бібліогр. довідка / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. О. Кобзар]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 16 с. – (Топ-теми України) (Покоління NEXT)

Війна на Сході України : рек. бібліогр. покажчик / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 47 с. – (Топ-теми України) (Відкриваймо Україну:  події, факти, документи).

Вальдорфська школа – педагогіка сучасності [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад.  Н. Ількевич]. – Луцьк :   [б. в.], 2015. – 10 с. – (Інформаційний простір освіти).

Порівняння різних систем літочислення : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд. О. Романюк. – Луцьк : [б. в.], 2015. –  8 с. – (Відкриваймо Україну: події, факти, документи). 

Вшанування хліба в обрядах України : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд. Н. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 12с. – (Відкриваймо Україну: події, факти, документи).

Вшанування батька в обрядах України : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд. Р. Тимощук. – Луцьк : [б. в.], 2015. –  8 с. – (Відкриваймо Україну: події, факти, документи).

Майдан: революція Гідності і Свободи [Текст] : анот. рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк :    [б. в.], 2014. – 17 с.

Неурядові організації світу : бібліогр. посіб. : в 2 ч. Ч. І / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд.  Л. Малиновська. – Луцьк : [б. в.], 2014. –20 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Неурядові організації світу : бібліогр. посіб. : в 2 ч. Ч. ІІ / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд.  Л. Малиновська. – Луцьк : [б. в.], 2014. – 10 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

Кон’юнктура міжнародних фінансових і товарних ринків [Текст] : реком. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – (За сторінками підручника ХХІ століття). 

Розвиток компетентностей педагогів як передумова формування виховного простору [Текст] : реком. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк :    [б. в.], 2014. –     21 с.

Соціальна адаптація дітей з особливими потребами : реком. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; уклад.: Н. Ількевич, М. Ледньова. – Луцьк : [б. в.], 2014. –8 с. – (Інформаційний простір освіти).

Агния Львовна Барто [Текст] : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества ; сост. Л. Малиновская. – Луцк : [ б. и.], 2013. – 16 с. – (Территория чтения).

Позашкільний навчальний заклад – освітньо-виховна система [Текст] : рек. бібліогр. список  / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. :   Н. Ількевич, І.  Никитюк]. – 2 вид., переробл. і допов. – Луцьк : [б. в. ], 2013. – 18 с. – (Інформаційний простір освіти).

Шкільне самоврядування в системі державно-громадського управління [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва,  Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. :    Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк :  [б. в.], 2013. – 15 с.

Етнічні традиції зарубіжних країн у діловому спілкуванні [Текст] : бібліогр. покажчик / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд. Л. Малиновська. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 23 с. – ( За сторінками підручника ХХІ століття).

Школа сприяння здоров’ю [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 19 с. – (Інформаційний простір освіти).

Виктор Юзефович Драгунский [Текст] : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества ; сост. Н. Илькевич. – Луцк : [ б. и.], 2013. – 23 с. – (Территория чтения).

Самуил Яковлевич Маршак [Текст] : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества; сост. Н. Илькевич. – Луцк : [ б. и.], 2013. – 17 с. – (Территория чтения).

Николай Николаевич Носов [Текст] : рек. список / Волын. обл. б-ка для юношества; сост. Н. Илькевич. – Луцк : [ б. и.], 2013. – 13 с. – (Территория чтения).

Стоп насильству! [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для    юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк :  [б. в.], 2013. – 11 с. – (Інформаційний простір освіти).

«Я вірую в невмирущість крові. Я вірую в свій народ» : (до 75-річчя від дня народж. В. М. Чорновола): бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; упоряд. Н. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 10 с.- (Відкриваймо Україну: події, факти, документи).

Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу до виховання школяра [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін.-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.  Н. Ількевич]. – Луцьк. : [б. в.], 2011. –   9 с. – (Інформаційний простір освіти).

Психологічна адаптація дитини до навчання в початковій школі [Текст] : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. –  4 с. – (Інформаційний простір освіти).

Формування економічних компетентностей школярів [Текст] : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. :  Н. Ількевич,  Т. Гребенюк]. – Луцьк : [б. в.], 2012. –  13 с. - (Інформаційний простір освіти).

 

 

Додаткова інформація