Держава і право

1. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.04.2015. – 58 н.

2. Види злочинів і система покарань на Волині в період 1917–1921 рр. : бібліогр. довідка / уклад. В. М. Кумановська. – 16.10.2014. – 12 н.

3. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 11.12.2013. – 70 н.

4. Держава, суспільство і право: від тоталітаризму до демократії : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.06.2013. – 25 н.

5. Державна служба як публічно-правовий інститут : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 22.04.2013. – 70 н.

6. Державні гарантії забезпечення виконання зобов’язань як інститут господарського права : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 19.12.2014. – 30 н.

7. Державно-правовий розвиток на Волині (березень 1917 – квітень1918) : бібліогр. довідка / уклад. В. М. Кумановська. – 12.01.2017. – 32 н.

8. Договір купівлі-продажу земельної ділянки : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 23.04.2015. – 20 н.

9. Договір як юридичний факт у цивільному праві : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.02.2016. – 18 н.

10. Додаткові умови трудового договору : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 11.12.2014. – 39 н.

11. Документально-інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування в Україні: досвід Луцької районної ради : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 21.10.2013. – 72 н.

12. Дрібний побутовий правочин та його ознаки : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 05.02.2016. – 20 н.

13. Європейське судочинство : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.03.2014. – 17 н.

14. Законодавчі акти в системі нормативно-правових актів України : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 24.05.2013. – 20 н.

15. Засади та принципи формування санкцій кримінально-правових норм : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 26.11.2013. – 68 н.

16. Захист прав біженців: міжнародно-правовий аспект : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 26.11.2014. – 30 н.

17. Злочин і покарання як атрибут культурно-цивілізаційного процесу : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 10.09.2013. – 17 н.

18. Інтелектуальна власність : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.03.2014. – 15 н.

19. Інформаційне забезпечення виборчих процесів: практика 2012 року : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 21.10.2013. – 40 н.

20. Історико-правові погляди на проблему місцевого самоврядування : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 06.01.2015. – 25 н.

21. Кадрове діловодство : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 29.05.2017. – 84 н.

22. Конституційна правосуб’єктність суддів : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 11.11.2013. – 31 н.

23. Конституційна юстиція: історичні та політико-правові аспекти : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 19.11.2013. – 50 н.

24. Кримінальне право Речі Посполитої : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Романюк. – 05.01.2015. – 18 н.

25. Кримінологічна характеристика та запобігання вживанню наркотичних засобів неповнолітніх : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 14.01.2015. – 40 н.

26. Митна служба України: призначення та основні завдання : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 27.03.2013. – 43 н.

27. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 19.05.2014. – 25 н.

28. Міжнародно-правове та національне регулювання боротьби з порушеннями митних правил в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 16.02.2015. – 37 н.

29. Напрямки адаптації вітчизняного законодавства до загальних принципів права ЄС : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 05.01.2015. – 42 н.

30. Нерухоме майно як об’єкт цивільних правовідносин : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 05.02.2016. – 15 н. 

31. Обіг земель в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.11.2014. – 81 н.

32. Оренда водних об’єктів в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Н. Ількевич. – 19.12.2014. – 39 н.

33. Особливості немайнових прав юридичної особи : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 04.02.2016. – 15 н.

34. Особливості реформ адміністративно-територіального поділу в країнах Європи : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 31.03.2015. – 40 н.

35. Оцінка якості надання медичних послуг середнім медичним персоналом в умовах приватного та державного закладу : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 22.03.2017. – 20 н. 

36. Порівняльна характеристика регулювання трудових відносин у Франції, Італії, Португалії : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 09.06.2015. – 20 н.

37. Порушення митних правил в Україні як адміністративний делікт: національне та міжнародне закріплення : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 25.12.2014. – 28 н.

38. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів комерційного призначення із застосуванням митної декларації : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 05.12.2014. – 26 н.

39. Права людей похилого віку : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 03.01.2014. – 17 н.

40. Правова держава та правова культура: взаємодія і співвідношення : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 19.06.2013. – 25 н.

41. Правове регулювання порядку проведення випробування та стажування : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 22.04.2013. – 40 н.

42. Правові засади буття особистості у сучасному суспільстві : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 01.11.2016. – 31 н.

43. Правові засади здійснення господарської діяльності в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 11.06.2015. – 90 н.

44. Причини та умови злочинів, вчинених натовпом в сучасній Україні : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 23.12.2014. – 30 н.

45. Проблеми ефективності інституту помилування в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 03.12.2014. – 19 н.

46. Проблеми застосування міжнародних договорів у національному законодавстві України щодо виконання іноземних судових рішень : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 18.12.2014. – 36 н.

47. Прогресивні нововведення в сімейному праві у ХХ столітті. Еволюція правового становища жінки : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 09.12.2013. – 10 н.

48. Процесуальний статус юридичної особи як потерпілого в кримінальному провадженні : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 19.06.2015. – 20 н.

49. Реалізація норм трудового права : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 26.12.2014. – 30 н.

50. Самозахист цивільних прав та інтересів та його реалізація : бібліогр. довідка / уклад. О. Л. Кобзар. – 13.04.2016. – 25 н. 

51. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 14.11.2014. – 10 н.

52. Свобода договору як принцип цивільного законодавства : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 26.12.2014. – 35 н.

53. Свобода праці як принцип сучасного трудового права : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 12.12.2013. – 26 н.

54. Соціальна значущість трудового договору в ринкових відносинах : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 14.05.2014. – 25 н.

55. Соціальний захист учасників антитерористичної операції в Україні : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 54 н.

56. Текстуальне тлумачення норм права : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 01.11.2013. – 20 н.

57. Теоретичні основи судових експертиз : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 17.03.2014. – 16 н.

58. Трудове право : бібліогр. довідка / уклад. Р. П. Тимощук. – 24.05.2013. – 24 н.

59. Форми безпосереднього народовладдя та їх вплив на соціальні та політичні процеси світу : бібліогр. довідка / уклад. Л. В. Малиновська. – 13.06.2013. – 15 н.

60. Характеристика суб’єктів конституційного права : бібліогр. довідка / уклад. Р. Тимощук. – 23.04.2015. – 10 н.

61. Цивільно-правова характеристика договору розпорядження майновими правами інтелектуальної діяльності : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 27.10.2014. – 36 н.

62. Юридична природа договору купівлі-продажу та оренди земельної ділянки (теоретичні питання) : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 06.05.2015. – 10 н. 

63. Юридичне значення рецидиву злочину : бібліогр. довідка / уклад. Н. А. Ількевич. – 03.02.2016. – 20 н.

 

 

Додаткова інформація