Держава і право

10 грудня – День захисту прав людини

Інтернет-ресурси з академічної доброчесності

Інтернет-ресурси для вчителів правознавства

Я маю право! [Текст] : вебліогр. проект / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в. ], 2018. – 28 с. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

День Державного герба України : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [упоряд.: Н. А. Ількевич, Ю. В. Луцюк]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 13  с. – (Відкриваймо Україну:  події, факти, документи).

Як я розумію свої права [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Л. Малиновська].– Вид. 2-ге переробл. і допов. – Луцьк : [б. в.], 2011. – (За сторінками підручника ХХІ століття).

 

Додаткова інформація