Ковальчук

Олеся Ковальчук – заслужений вчитель України, громадський діяч

Олеся Григорівна Ковальчук – володарка ордена Княгині Ольги третього ступеня (2012 р.), лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського та премії імені Бориса Грінченка Всеукраїнського товариства «Просвіта». Народилася 17 червня у с. Томахів Гощанського району Рів­ненської області. У 1962-1966 роках навчалася на історико-філологічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. У студентські роки була не лише лідером молодіжного наукового товариства, а й долучилася до руху опору дисидентів-шістдесятників. У вирі національно-визвольної боротьби за незалежність України загинули і були репресовані чи не всі молоді чоловіки родини Олесі Григорівни. Ці трагіч­ні реалії значним чином посприяли визначенню з майбутньою професією. Проте дочці загиблого борця за Україну також не­легко довелося виборювати місце під українським небом.

Під час брежнєвських політичних репресій проти української інтелігенції ще студенткою зазнала переслідувань і принижень, була виключена з комсомолу.

У 1966-1977 роках працювала учителем української мови і літератури Ворокомлівської СШ Камінь-Каширського району, продовжила освітню діяльність у ЗОШІ-ІІІ ступеня с. Жидичин Ківерцівського району (1977-2012 p.p.). Упродовж 25 років, аж до набуття нашою державою незалежності, зазнавала морального тиску і нагляду як «неблагонадійна». Попри постійне шантажу­вання при схилянні до співробітництва з органами КДБ не по­ступилася обраною позицією, хоча це й перекреслило шлях на­укової і творчої кар’єри.

Усупереч непростим обставинам вона стала помітною особис­тістю в українському освітянському просторі. Її інтелектуальна потуга, широка обізнаність і проникливий розум прислужилися і національній школі, і нашому громадянству загалом. Як педагог-новатор, з 1968 року Олеся Григорівна співпрацює з науково-методичним виданням Міністерства освіти і науки «Дивослово», є постійним членом редколегії видання, в якому видрукувала десятки науково-методичних статей. Її фахові дослідження, по­сібники для вчителів стали взірцем професіоналізму для вчителів-словесників. Важливою справою стало й написання розділу «Знамено честі українства», уміщеного в книзі «Національний пантеон «Козацькі могили» (2003).

У 1968-2016 роках вела курс лекцій при Волинському інсти­туті післядипломної освіти як позаштатний лектор-методист. Вагому педагогічну результативність з року в рік засвідчувала в роботі з обдарованими дітьми при Волинській обласній Малій академії наук. За її експертною оцінкою зверталися відомі на­уковці, автори шкільних підручників.

І хоча вже певний час не числиться в офіційних освітянських структурах, у громадській роботі присутність О. Г. Ковальчук є важливою. Значний резонанс викликають її публікації роздумів патрі­отичного та морально-етичного спрямування в обласній газеті «Волинь-нова», за що 2014 року О. Г. Ковальчук удостоєна звання лауреата обласної журналістської премії імені Полікарпа Шафети. Свідок непересічного літературного та­ланту – її поетична збірка «Барвінок у снігу» (2008 р.), вірші з якої стали відлунням духовної неволі і боротьби українців за своє визволення, свідченням гідності і честі людини, готової до самопожертви заради найсвятішого: свого народу, його високих ідеалів.

На матеріалі біографії ювілярки у 2006 році Волинською дер­жавною телекомпанією створено документальний фільм «На по­клик ідеалу», що посів призове місце у Всеукраїнському конкур­сі документальних фільмів.

 

Література:

Ковальчук О. Г. Барвінок у снігу : поезія / О. Г. Ковальчук. – Луцьк : Терен, 2008. – 100 с.

 

Перлини педагогічної мудрості / уклад. Н. М. Кот. – Луцьк : Волин. ін.-т після диплом, пед. освіти, 2007. –108 с.

Бубенщикова О. Вона не вчила бути «стукачами» / О. Бубенщикова // Волинська газета. – 2006. – 5 жовт. – С. 12.

Лис В. Правдиве слово Лесі Ковальчук / В. Лис // Волинь-нова. – 2008. – 21 черв. – С. 7.

Михальчук О. «Доля вибрала Вас моїм ангелом-охоронцем» / О. Михальчук // Волинь-нова. – 2016. – 24 берез. - С. 14.

Не зречуся коренів своїх // Волинь-нова. – 2010. – 24 лип.

 

Павленко Л. Як проводилося судилище над Олесею Коваль­чук / Л. Павленко // Волинь-нова. – 2012. – 5 лип. – С. 7.

Додаткова інформація