Консультації

Консультації

Нові стандарти професії бібліотекаря у формуванні юнацького читання
Методика формування баз даних та їх дистанційного використання для задоволення інформаційних запитів користувачів
Краєзнавча діяльність бібліотеки: актуальні та результативні форми роботи з молоддю
Морально-правова культура молоді та її формування за допомогою активних та інтерактивних форм і методів бібліотечної роботи
Робота бібліотеки на допомогу профорієнтації та соціальній  адаптації молоді
Впровадження  інноваційних форм  обслуговування молоді в сучасних умовах
Використання мультимедійних засобів при проведенні соціокультурної діяльності

Додаткова інформація