Якубек Карел – заслужений художник України

Карел Михайлович Якубек – яскрава постать українського мистецтва другої половини XX століття. Він народився в Ужгороді. Зростав під опікою батька Михала Якубека, словака за походженням, висококваліфікованого інженера-будівельника, який здобув освіту в престижному Віденському уні­верситеті. Заможна, шанована людина на Закарпатті, Михал Якубек був ре­пресований і розстріляний у застінках НКВС опісля звільнення радянськими військами Ужгорода. Саме батько заохочував і сприяв Карелу Якубеку в його творчих починаннях. Не шкодуючи коштів, фінансував пізнавальні подорожі до Відня, Праги, Будапешта, мандрівки кращими музеями Європи, а також студіювання живопису в провідних художників того часу.

Після приватних уроків у Михайла Розенберга і за порадою цього моло­дого, талановитого професора Карел Якубек на початку 1940-х років вступає до Будапештської академії мистецтв. Однак вже на перших курсах навчання усвідомлює, що його рівень підготовки значно перевищує вимоги академіч­ної програми. Отож, прислухавшись до слів Іштвана Сйоньї – вже знаного тоді мистця, він від'їжджає до румунського містечка Бая-Маре і вступає до Вільної академії мистецтв. В 1944 році перерива­ється його навчання. Як і інші студенти академії, він демобілізований у робіт­ничий батальйон. Певний час перебуває в Німеччині. Стає свідком страшного бомбардування Дрездена. Потім потрапляє в полон. Опиняється в Парижі. Однак у грудні 1945-го турбота про матір спонукає повернутися до Ужгорода.

У повоєнні роки разом із близькими людьми Карел Якубек поступово при­стосовується до нових порядків. Життєві перспективи за риторикою радян­ської влади виглядали дуже звабливо. Однак все було зовсім інакшим, навіть чужим тому ідеалу майбутнього, який вимріяв собі тоді в Бая-Маре. Так, ла­маючи власне «Я», Карел Якубек знову розпочав свій творчий шлях, але вже в умовах нових реалій. Необхідність в отриманні офіційних документів про освіту спонукала його вступити у 1946 році на останній курс новоствореного Ужгородського художнього училища, в якому викладали Е. Ерделі, Й. Бокшай, О. Грабовський. Носій блискучих традицій баямарської школи, Карел Якубек вже тоді був для цих знаних мистців радше колегою, аніж студентом. Закінчивши у цьому ж 1946 році училище, художник влаштовується на робо­ту в ужгородський Художній фонд УРСР. У 1960 році він стає членом Спілки художників УРСР. У1964 році разом із дружиною Євою Ібрагімівною Срохіною Карел Якубек прибуває до Луцька. Тут йому та колезі по ужгородському Художньому фонду Григорію Чорнокнижному керівництво Спілки художників УРСР доручило зор­ганізувати Волинську секцію СХУ. В 1964-1968 роках Карел Якубек очолює цю організацію, поєднуючи роботу з обов'язками головного художника Луцька. У цій справі йому прислуговується власний мистецького досвід. У Луцьку він намагається запровадити окремі традиції Баямарської школи. Жвава вистав­кова діяльність, професійні обговорення творів, суворі кваліфікаційні вимоги художньої ради, запровадження традиції відчинених дверей творчих майсте­рень (не рідше одного разу в місяць), обов'язкове вдосконалення професійної майстерності під час вечірніх студій – ці та інші ініціативи Карела Якубека по­зитивно вплинули тоді на художній клімат міста.

Карелу Якубеку, як і багатьом його сучасникам, довелось балансувати поміж естетичними ідеалами вільної твор­чості й стилістичними догмами тоталітарного соцреалізму. Спадщина худож­ника сьогодні – це сотні одиниць станкового малярства, авторська графіка, ескізи, фотоматеріали. Все загалом – значний внесок до скарбниці вітчизняної культури, художнє відображення складної, суперечливої доби – XX століття.

Значною подією в житті художника став вихід альбому його творів із на­уковою статтею Олега Сидора (2006).

18 грудня 2008 року Карел Михайлович Якубек залишив цей світ. музею. На вшанування пам'яті про Карела Якубека у Художньому музеї м. Луцька була розгорнута об'ємна виставка його творів «Творчість як зміст життя» (2009).

 

Література

***

 

В "Арт-кафедрі" - виставка картин Карела Якубека // Віче. – 2014. – № 51. – С. 3.

Навроцька З. 10 грудня 90 років від дня народження К. М. Якубека (1923-2008) – заслуженого художника України / З. Навроцька // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Панагайба] ; Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк, 2012. – С. 156–159.

Супрунюк Н. Карел Якубек - жива легенда малярства / Н. Супрунюк // Ініціатива. – 2007. – № лютий-березень. – С. 7.

Устимчук Р. Загадка Карела Якубека / Р. Устимчук // Волин. газ. – 2013. – № 36. – С. 13.

Якубек К. Твори з приватних збірок та музеїв : альбом-каталог / К. Якубек ; [упоряд. О. Сидор]. – Київ : [б. в.], 2006. – 160 с. : іл.

Додаткова інформація