Дишко Олександр – український художник

Народився 22 листопада 1953 року в місті Луцьку Волинської області. У 1963-1967 роках відвідував Луцьку дитячу ху­дожню школу, навчаючись під керівництвом Петра Костянтиновича Сензюка. У 1974 році Олександр Дишко продовжив навчання у Львівському державно­му інституті декоративно-прикладного мистецтва (відділ художньої кераміки). Провідними викладачами з фаху тут у нього були: М. Гладкий, В. Лозинський. Після закінчення інституту (1980 р.) Олександр Дишко повернувся до Луцька. Свою творчу діяльність він розпочав як художник монументального і станко­вого малярства. Певний час працював у царині авторської та друкованої гра­фіки. У 1989 році Олександр Дишко стає членом Спілки художників УРСР.

Творчий шлях Олександра Артемовича Дишка плідний та різноманітний. Він – учасник численних міжнародних, республіканських, регіональних, об­ласних виставок, пленерів. (Всесоюзна виставка плаката ЦДХ (Москва, Росія, 1985), XII міжнародна виставка, бієнале графіки та плакату (Брно, Чехія, 1986), попленерова виставка «Звержинец 91» (Замосць, Польща, 1991), міжнародне бієнале «Львів 91» (Львів, 1991), міжнародна вистав­ка «І Київських художній ярмарок» (Український дім, Київ, 1994), виставка українських художників «Україна 95» (Мюнхен, Німеччина, 1995), міжна­родна виставка «Високий замок 2000» (Львів, 2000), III виставка модер­ного мистецтва (Тернопіль, 2002), попленерна виставка «Угер 04» (Угер, Польща, 2004), II Всекраїнська попленерна виставка живопису «Хортиця крізь віки» (Запоріжжя, 2004), попленерна виставка «Дворек 05» (Польща, 2005), попленерна виставка «Угер 05» (Угер, Польща, 2005), III Всеукра­їнська попленерна виставка живопису «Хортиця крізь віки» (Запоріжжя, 2005), виставка в БХ «Хортиця крізь віки» (Київ, 2005).

Перша персональна виставка Олександра Дишка відбулася у виставко­вому залі Волинської організації Національної спілки художників України – «Плакат О. Дишка» (Луцьк, 1989), (Львів, 1989). У 1994 році відбулося персо­нальна виставки «Малярство О. Дишка» в Українському домі в Києві.

Олександр Дишко – відома постать в мистецтві Волині кінця XX - по­чатку XXI століття. Твори художника зберігаються у президентському Марі­йському палаці м. Києва, Дирекції художніх виставок України, Державному історико-культурному заповіднику міста Луцька, у фондах художнього му­зею м. Луцька (відділ Волинського краєзнавчого музею), в музеях міста Хел­ма, галереї мистецтв міста Замосць (Польща), театрах України та Росії, при­ватних колекціях України та й за її межами. Провідними полотнами мистця є «Коронація Данила, князя Волинського та Галицького» (1990), «Святий Мико­лай – патрон Волині» (1992), «Відлуння Берестечка» (2001), «Хортиця. Перше враження» (2006), «З глибини дніпровських порогів» (2006) та ін.

У 2004 році Олександра Артемовича Дишка удостоєно звання лауреата обласної мистецької премії імені Йова Кондзелевича.

Сьогодні художник Олександр Дишко є автором численних художньо-науково-історичних реконструкцій старого міста Луцька, ілюстратором історич­них книг та інших художніх, рекламних, публіцистичних, науково-інформа­ційних видань на тему історії старого Луцька та Волині. Ним створено низку творів для експозиції музею «Луцького Братства».

 

Література

***

Ворон В. Куди цілить "Куля"? / В. Ворон // Віче. – 2015. – № 7. – С. 4.

Дишко Олександр. – Луцьк : Ініціал, 2006. – 33 с.

 Зінько Д. 22 листопада 60 років від дня народження О. А. Дишка (1953) - українського художника / Д. Зінько // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / [ред.-упоряд. Є. І. Ковальчук, А. А. Панагайба] ; Упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. О. Пчілки. – Луцьк, 2012. – С. 151–153.

Додаткова інформація