Культурна спадщина. Минуле і сучасне

  

Більчук О. Луцьк. Культурна спадщина. Минуле і сучасне = Lutsk. Kultural heredity. History and nowadays : мист. дослідж. / О. Більчук, О. Дишко. – Луцьк : Куля, 2016. – 81 с. : фот. – Текст: укр., англ.

 

 Неформальне мистецьке об'єднання Куля, учасниками якого є ав­тори цього альбому, проводило виставки, акції, симпозіуми, семінари на тему історії міста і краю.

Вашій увазі представлені реконструкції Луцька-Лучеська-Лоуцка-Луцеорії від IX до XVI століття, яким його бачить художник Олек­сандр Дишко, протягом 25-ти років співпрацюючи з Луцьким історико-культурним заповідником. Він є ілюстратором багатьох видань на теми минулого нашого міста, автором живописних полотен, настінних роз­писів, плакатів, графічних серій історичної тематики.

Художня фотографія Олександра Більчука розкриває бачення сучасником історичної спадщини в архітектурі, живописних руїнах, деталях побуту, що дійшли до нас. Кожна світлина нагадує, наголошує і попереджає: «Це наш Луцьк, наше місто, яке ми можемо втратити». То ж будьмо пильні та гідні культурного надбання минулих віків...

В руських літописах Луцьк вперше згадується 1085 р., але місто було засноване набагато раніше цієї дати. Воно згадується в працях арабських, візантійських, угорських, чеських, польських, німецьких авторів із IX ст. Із фрагментів праць Аль-Масуді, Костянтина Багрянородного, Олександра Гваньїні, Яна Длугоша ми робимо висновок про іс­нування нашого міста в часи Великоморавської держави, куди входило об'єднання «червенських міст» - першого державотворення західних слов'ян. Це припущення висловлював дослідник Волині Олександр Цинкаловський, продовжили цю версію історичних пошуків наші сучас­ники: І. Мицько, Ю. Диба, Б. Возницький. Підтвердженням припущення щодо давності заснування міста, так і більш ніж тисячолітності надбужанської культури й цивілізації Надстир'я та всього південного Полісся є результати археологічних розкопок. Вивчення історичних матеріалів інспірувало авторів на створення візуалізації середньовічної доби нашого міста. Це вилилося мистецьким проектом, частину якого ми вже презентували в серпні 2015 р. виставкою і каталогом «Луцьк-930» у художньому музеї за підтримки міського управління культури.

Додаткова інформація