Поштарук

Данило Поштарук – театрознавець, директор-художній керівник Волинського академічного обласного театру ляльок, заслужений діяч мистецтв України.

Народився селі Коршовець Луцького району. У 1953 році закінчив місцеву школу, деякий час працював у колгоспній бухгалтерії. Згодом навчався на курсах керівників художньої самодіяльності в Луцьку, за направленням працював завідувачем клубу у с. Рокині Луцького району. Невдо­взі отримав запрошення до акторської студії при Волинському обласному драматичному театрі і незабаром його зарахували до основного складу.

Дебют на професійній сцені відбувся 24 квітня 1955 року у ви­ставі «Марія Тюдор» за Віктором Гюго. Загалом у театрі Дани­ло Поштарук зіграв понад 40 ролей, серед них: Дон Хуан у п’єсі Кальдерона «З коханням не жартують», Іван у п’єсі М. Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю», Андрій у п’єсі Л. Юхвіда «Весілля в Малинівці», Панасик у спектаклі М. Старицького «Циганка Аза», Вадим у п’єсі Г. Делендика «Інга повинна жити» та багато інших.

Із 1961 по 1967 рік навчався у Київському державному інсти­туті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого на театроз­навчому факультеті. Після здобуття вищої професійної освіти деякий час працював на адміністративній роботі – у 1967 році був призначений завідувачем новоутвореного Луцького місь­кого відділу культури, з 1971 року – заступником начальника управління культури облвиконкому.

У 1975 році Д. Поштарук організував Волинський обласний театр ляльок і з того часу є його незмінним директором і худож­нім керівником. За понад 40 років діяльності театр посів про­відне місце серед кращих театрів України, з 2008 р. має статус академічного.

У репертуарі театру представлені кращі здобутки української та світової драматургії. Протягом останніх років створено ряд нових постановок, серед них: «Тарас» Б. Стельмаха, «Думи Коб­заря» за творами Т. Шевченка, «Котигорошко, або Хлопчик з зеленого стручка» Г. Усача, «Як горобець розуму шукав» за каз­кою Лесі Українки «Біда навчить» та вистави для дорослих – «Ка­мінний господар», «Лісова пісня» Лесі Українки, «Фауст, або лиш той життя і волі гідний...» А. Юрченка та П. Босого (сучасний український парафраз безсмертної трагедії «Фауст» Й. В. Гете).

Д. А. Поштарук є режисером-постановником понад двадцяти вистав у Волинському театрі ляльок та трьох постановок вистав у Варшавському театрі «Фрашка» (Польща). Також займався режисурою концертних програм – здійснив біля 50 концертів, присвячених урочистим датам.

Виступив організатором фестивального руху в Україні. Пер­ший Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок відбувся з його ініціативи в Луцьку у 1983 році і тривав десять днів. Окрім те­атрів, сюди з’їхалися заступники начальників обласних управ­лінь культури, керівні працівники Міністерства культури Укра­їни на чолі із заступником міністра, драматурги, композитори, театральні критики, журналісти. Другий (1986 р.) і третій (1989 р.) фестивалі вийшли за рамки України і Луцьк вже приймав теа­три 12 республік.

У 1989 році на фестивалі у м. Каунасі (Литва) Данило Пош­тарук зустрівся з Президентом УНІМА професором Хенріком Юрковським (Польща). Ця зустріч поклала початок багатолітній дружбі і появі довготривалому проекту - Міжнародного фести­валю «Різдвяна містерія», наукового симпозіуму на тему: «Тра­диції різдвяної драми в театрі ляльок». Один раз у два роки в пе­ріод святкування Різдва Христового з 1993 по 2006 рік у Луцьку збиралися практики і теоретики театрів ляльок з 16 країн Захід­ної і Східної Європи, Північної Африки та Південної Америки. Було переглянуто близько 60 вистав, заслухано понад 40 науко­вих доповідей провідних вчених Європи. Українським ученим пощастило знайти найдавніші документальні відомості про іс­нування Вертепу, датовані 1562 роком, на Волині. До цього часу вважалося, що Вертеп в Україну занесений із сусідніх країн. Це наукове відкриття вписало нову сторінку в історію українського і європейського театрознавства, оскільки було доведено, що Вер­теп – українське явище!

Данило Поштарук упорядкував і видав двомовну (українська і англійська) книгу матеріалів наукового симпозіуму (2013 р.), рекомендовану до друку Вченою радою Національного Центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса.

Після анексії Криму Росією у 2014 році за його пропозицією Луцьк став місцем проведення заключного етапу щорічного Все­українського конкурсу професійних читців імені Лесі Україн­ки, започаткованого Національною спілкою театральних діячів України до 125-річчя від дня її народження.

Поштаруку Д. А. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» (1992 p.). Нагороджений Орденом «За заслу­ги» III ступеня (2012 p.). За підсумками Року культури в Украї­ні Міністерством культури України визнаний «Кращим дирек­тором обласного театру України» (2003 p.). Є лауреатом премій імені Миколи Садовського (1997 р.) та імені Панаса Саксаганського (2015 р.) Національної спілки театральних діячів України, «Галицька Мельпомена» – Львівського міжобласного відділення Спілки.

Данило Андрійович також має нагороди іноземних держав: «Заслужений діяч культури Польщі», кавалер Срібного Хреста Заслуг перед Республікою Польща – найвищої нагороди за ви­датні заслуги у справі зміцнення міжнародного співробітництва та розвитку взаємин між народами. Європейський центр Між­народного проекту професійно-культурних обмінів нагородив його почесною відзнакою «За утвердження позитивного образу України у світі» (2016р.).

 

Література:

Волинь / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; Ін-т біогр. дослідж.; Укр. наук, т-во геральдики і вексикології. – Київ : Поліграфкнига, 2006. – 318 с. – (Новітня історія України).

Про Д. А. Поштарука – с. 244.

Денисюк В. Будівничий храму казки / В. Денисюк // Денисюк В.     Творці дива : нариси з історії Волин. театру ляльок і Міжнар. фестивалів «Різдвяна містерія» / В. Денисюк. – Луцьк, 2002. – С. 80–96.

Богдашевський Ю. Дивувати дітей / Ю. Богдашевський // Український театр. – 1983. – № 5. – С. 20–22.

Богдашевський Ю. Не ховаючись за ширму / Ю. Богдашев­ський // Український театр. – 1986. – № 4. – С. 17–20.

Бондар Л. За лаштунками лялькового світу / Л. Бондар // Сім’я і дім. – 2015. – 5 лют. – С. 8.

Велимчаниця О. Розмаїтий вертеп / О. Велимчаниця // Кіно-Театр. – 2015. – № 4. – С. 42.

Клімчук Л. Майже шість десятиліть щедро засіває мистецьку ниву / Л. Клімчук // Луцький замок. – 2012. – 12 квіт. – С. 9.

Тимощук Я. Дім, де живуть казки / Я. Тимощук // Волинь-нова. – 2015. – 21 берез. – С. 12.

 

Ланшина Л. 15 квітня 75 років від дня народження Д. А. Поштарука (1937) – директора Волинського обласного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України / Л. Ланшина // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: В. В. Бабій, Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк, 2012. – С. 63–66.

Додаткова інформація