Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя!

Інформаційний список літератури

 

1. Боговін Н.   До здорового способу життя через юнацькі бібліотеки : [огляд діяльн. обл. б-к для юнацтва України] / Н. Боговін // Бібліосвіт. – 2012. – № 4. – С. 24–28.

2.  Воронцовська І.   Через знання – до здорового способу життя / І. Воронцовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 33.

3.  Захарова А.   Быть молодым значит быть здоровым! : [о деятельности б-ки в рамках реализации прогр. "Комплексные меры противодействия злоупортеблению наркотиков"] / А. Захарова // Библиотека. – 2010. – № 12. – С. 67–68.

4.  "Здоров’я не купиш – його розум дарує" [Електронний ресурс] : сторінка радіожурналу // ШБІЦ – бібліотечна робота [Електронний ресурс] : №9. – Київ, 2014. – №9. – Дод. до ст. : Єжова Т. Успішна бібліотека успішної школи.

5.  Злочевська Н. В.   Бібліотерапевтичне спілкування з учнями як спосіб впливу на їх духовне здоров’я та засіб розкриття їх творчого потенціалу : [про особливості моделювання прогр. бібліотерапевт. спілкування з учнями у позакл. роботі "Диво казки" (2-4 кл.) та "Уроки фантазії" (5-6 кл.)] / Н. В. Злочевська // Шкільна бібліотека плюс. – 2014. – № 13/14. –  С. 14–19.

6. Мухамед’яров Н. Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового способу життя / Н. Мухамед’яров // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 6. – С. 18–21.

7.  Мухамедяров Н. Концептуальна модель системи бібліотечно-інформаційного забезпечення здорового способу життя / Н. Мухамедяров // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 17–19.

8. Ніколайченко О. Просвітницька функція шкільних бібліотек у формуванні здорового способу життя / О. Ніколайченко // Шкільна бібліотека плюс. – 2013. – № 5/6. – С. 11–13.

9. Савич Л. Е. О библиотечной педагогике здоровья / Л. Е. Савич // Библиотековедение. – 2011. – № 3. – С. 28–33.

10.Савич Л. Е.   Социальное здоровье в проблемном поле библиотечно-информационной деятельности / Л. Е. Савич // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 28–31.

11.Статут Молодіжного центру здоров'я і краси : (при Кіровоград. ОБЮ ім. О. Бойченка) // Бібліосвіт. – 2013. – № 4. – С. 69–71.

12.Турова И. Учим быть здоровыми : как помочь подросткам адаптироваться в современном мире / И. Турова // Библиотека. – 2011. – № 9. – С. 35–37.

13.Усенко О.   Нове покоління вибирає здоровий спосіб життя : [досвід роботи Харків. ОЮБ] / О. Усенко // Бібліосвіт. – 2010. – № 2. – С. 26–28.

14.Фоменко Т.   Просвітницька функція шкільних бібліотек у формуванні здорового способу життя : [досвід б-ки Докучаїв. ЗОШ № 3] / Т. Фоменко // Шкільна бібліотека плюс. – 2013. – № 5/6. – С. 14–15.

15.Хемчян І.  Просвітницька функція шкільних бібліотек у формуванні здорового способу життя : [про У Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту"] / І. Хемчян // Шкільна бібліотека плюс. – 2013. – № 5/6. – С. 2–3.

16.Чеботарьова Л. Б.  Формування у школярів знань і навичок здорового способу життя засобами слова : [досвід б-ки Костянтинів. ЗОШ № 4 Донец. обл.] / Л. Б. Чеботарьова // Шкільна бібліотека плюс. – 2013. – № 7/8. – С. 6–11. – Із змісту : "Вогонь - друг чи ворог? : брейн ринг ; Усний журнал "Обережно, можна отруїтись".

17.Шабанова М. Робота шкільної бібліотеки з формування здорового способу життя : [досвід б-ки Авдіїв. ЗОШ № 7 Донец. обл.] / М. Шабанова // Шкільна бібліотека плюс. – 2013. – № 7/8. – С. 12–14.

18.Шаповалова Т.  Робота шкільної бібліотеки в напрямку створення ситуації позитивної взаємообумовленості здоров’я і навчання : [досвід б-ки Донец. НВК № 5 ім. М. П. Бойка] / Т. Шаповалова // Шкільна бібліотека плюс. – 2013. – № 7/8. – С. 15–19. – Із змісту : Вредным привычкам скажем - "нет" : (вопр. для дискуссии).

19.Щерба С.  Молоде покоління обирає здоровий спосіб життя : [робота з формування здорового способу життя Вінниц. ОБЮ] / С. Щерба // Бібліосвіт. – 2013. – № 2. – С. 52–54.

 

Підготовлено за фондами Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 21.03.2017 р.                       

Упорядник Н. А. Ількевич

 

 

Додаткова інформація