Відділ каталогізування документів

Основна функція відділу є найбільш повне і оперативне наукове опрацювання документів, відображення їх в інформаційно-пошуковій системі і сприяння  в пошуку інформації. Працівники відділу здійснюють бібліографічний та аналітичний описи нових надходжень, систематизацію документів та технічну обробку літератури. Відділ відповідає за систему каталогів у бібліотеці. Веде абеткові каталоги: генеральний службовий та читацький, а також систематичний каталог. Систематично поповнює та редагує карткові каталоги. Вносить нові терміни, поняття до алфавітно-предметного покажчика, що виконує допоміжну пошукову функцію для задоволення читацького  запиту користувачів бібліотеки.

 

Електронний каталог є найголовнішою базою даних нашої бібліотеки і включає бібліографічні записи на нові надходження та ретрофонд всіх видів документів: книг, брошур, нот, методичних  посібників, електронних ресурсів.

На 1.01.2015 р. обсяг БД ЕК налічує:

 

всього –

записів назв

60 596

 

примірників

96 820

в т. ч.:

книг (назв)

56 761

 

примірників

91 599

 

брошур (назв)

821

 

примірників

1293

 

ноти (назв)

2012

 

примірників

2728

 

ізограф. вид  (назв)

508

 

примірників

662

 

електронних документів (назв)

494

 

примірників

538

Систематичне поповнення та редагування ЕК – один з найважливіших напрямів роботи відділу, який координує процес ретроконверсії, здійснює контроль за якістю бібліографічного запису та формування ключових слів в ЕК.

 

 

 

Додаткова інформація