Стрес

Як захиститися від стресу

 

 

1.     Андрейко А.   Заспокойся, у тебе іспит : заняття для старшокласників / А. Андрейко // Психолог. – 2015. – № 4. – С. 14–16.

2.     Андрєєва О.  Зовнішнє незалежне оцінювання : психол. супровід випускників гімназії та їхніх батьків / О. Андрєєва // Психолог. – 2014. – № 5. – С. 49–54.

3.     Баєва О.   Стрес і трудова діяльність / О. Баєва // Персонал. – 2014. – № 2/3. – С. 88–96.

4.     Баєва О.   Стрес як необхідна умова життєдіяльності організму / О. Баєва // Персонал. – 2014. – № 1. – С. 78–84.

5.     Баришполець О.   Стреси у молоді : в чому їх причини? / О. Баришполець, Б. Лазоренко // Освіта. – 2011. – № 2. – С. 11 ; Папка № 200. - С. 3057.

6.     Бесчастнов П.   В черном цвете / П. Бесчастнов // Здоровье. – 2014. – № 11. – С. 36–39.

7.     Бєгун В. В.   Моделювання чинника стресу / В. В. Бєгун // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 11. – С. 36–40.

8.     Бєлогурова М. Філософія управління стресом / М. Бєлогурова // Психолог. – 2013. – № 5. – С. 48–50.

9.     Васильев В. Н.   Здоровье и стресс / В. Н. Васильев. – М. : Знание, 1991. – 160 с. : ил. 

52.5

В19

10.                       Ващинець Г.   Зовнішнє незалежне оцінювання. Психологічна адаптація випускників / Г. Ващинець // Психолог. – 2012. – № 24. – С. 14–18.

11.                       Все под контролем // Здоровье. – 2011. – № 10. – С. 54–55.

12.                       Галаган Ю.   Ресурси для подолання стресу : стреси у проф. діяльн. вчителя / Ю. Галаган // Психолог. – 2012. – № 4. – С. 29–31.

13.                       Гамзінова О. Аутотренінг : зняття психоемоц. напруження та попередження нервово-психіч. порушень / О. Гамзінова // Психолог. – 2011. – № 3. – С. 15–18.

14.                       Гарнійчук В.   Стрес. Правила допомоги людям / В. Гарнійчук // Шкільний світ. – 2016. – № 6. – С. 32–33.

15.                       Голобокова Е.   Хроники одной усталости / Е. Голобокова // Здоровье. – 2012. – № 3. – С. 94–95.

16.                       Голубенко Л.  Управление стрессом / Л. Голубенко // Секретарь-референт. – 2014. – № 10. – С. 87–91.

17.                       Грахем Д.   Не дай себе засохнуть! / Д. Грахем // Колесо жизни. – 2014. – № 6. – С. 84–86.

18.                       Гройсман А. Л. Самовнушение и психическая саморегуляция / А. Л. Гройсман // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 7. – С. 27–37 ; № 11. – С. 39–48.

19.                       Єргієва Л.   Стрес: причини й ознаки : психол. техніки подолання стрес. стану / Л. Єргієва // Психолог. – 2012. – № 6. – С. 48–50.

20.                       Значков Б.   Синдром брошенного вызова / Б. Значков // Вокруг света. – 2011. – № 10. – С. 202–207.

21.                       Казанцева А.   Хто б міг подумати! : як мозок змушує нас робити дурниці / А. Казанцева ; [пер. з рос. О. О. Гапак]. – Харків : Віват, 2016. – 320 с. : іл. 

88.36

К14

22.                       Калошин В. Ф.   Жертва або хазяїн? : (або як змінити долю) / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 61–67; № 2.

23.                       Кандыба Д. В.   Управляемый медитативный аутотренинг / Д. В. Кандыба, В. М. Кандыба. – Рязань : [б. и.], 1992. – 198 с. : ил.

53.57

К19

24.                       Кобилецька В.   Чи все гаразд у вас із нервами : [тест та психотехн. вправи для аутотренінгу] / В. Кобилецька // Психолог. – 2012. – № 20. – С. 39–41.

25.                       Краснова Д.   Вошел в привычку / Д. Краснова // Женский журнал "Здоровье". – 2013. – № 1. – С. 46–49.

26.                       Кузьміна К. І.   Автоматизована система "комфорт" для психоемоційного розвантаження і м’язової релаксації користувача ПК / К. І. Кузьміна, В. Г. Тюпанський, Т. А. Андон // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 7-8. – С. 47–50.

27.                       Ларіонова О.   Як уникнути стресу : тренінг психол. супроводу випускників ЗНЗ під час ЗНО / О. Ларіонова // Психолог. – 2012. – № 8. – С. 12–25. 

28.                       Легар Ю.   Стрес. Допоможи собі сам : рекомендації, поради / Ю. Легар // Психолог. – 2012. – № 23. – С. 50–53.

29.                       Мешкова Л.   "Формула успеха" : прогр. занятий для старшеклассников / Л. Мешкова // Психолог. – 2014. – № 5. – С. 31–40.

30.                       Мешкова Л.   Психологическая подготовка учащихся 11-х классов в ВНТ : авт. разработки занятий / Л. Мешкова // Психолог. – 2014. – № 5. – С. 41–43.

31.                       Минина Т.   Адреналин и компания / Т. Минина // Здоровье. – 2012. – № 4. – С. 70–71.

32.                       Мухартова Н.   Сохраняя покой / Н. Мухартова // Здоровье. – 2012. – № 5. – С. 89.

33.                       Назаренко К.   Стрес і стресостійка поведінка : психологічні техніки подолання стресового стану / К. Назаренко // Психолог. – 2012. – № 6. – С. 43–47. 

34.                       Назарова А.   Размкнутые объятия / А. Назарова // Здоровье. – 2012. – № 10. – С. 40–41.

35.                       Нетребенко А.   Як допомогти людині у стресовій ситуації / А. Нетребенко, О. Железний // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 7. – С. 38–40.

36.                       Осипова І.   Стреси в нашому житті. Як від них захиститись?  / І. Осипова // Психолог. – 2012. – № 1. – С. 31–32. 

37.                       Подкоритова Л. О.   Навчальний тренінг "Прийоми психологічної самодопомоги" / Л. О. Подкоритова // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 12. – С. 29–43.

38.                       Правілова Н.   Аутотренінг як метод психотерапії : актив. нетрадиц. форми і методи у роботі психолога / Н. Правілова // Психолог. – 2010. – № 45. – С. 9–11.

39.                       Равновесие – это просто. Мудрость, доступная всем // Колесо жизни. – 2011. – № 11. – С. 18–19.

40.                       Рутман Э. М.  Надо ли убегать от стресса? / Э. М. Рутман. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 128 с. : ил.

52.5

Р90

41.                       Саламатов В.   Подолання управлінського стресу / В. Саламатов // Віче. – 2013. – № 11. – С. 26–27.

42.                       Саламатов В.   Стрес... і наше життя / В. Саламатов // Віче. – 2013. – № 9. – С. 20–21.

43.                       Сесисова О.   Скорая стресс-помощь / О. Сесисова // Здоровье. – 2012. – № 12. – С. 122–125.

44.                       Сила цветов доктора Баха // Колесо жизни. – 2010. – № 5. – С. 76–78.

45.                       Смелых Л.   Целебные точки: результат на лицо / Л. Смелых // Колесо жизни. – 2011. – № 3. – С. 83.

46.                       Соловьянович С.   БОС в помощь / С. Соловьянович // Здоровье. – 2011. – № 9. – С. 80–81.

47.                       Способи уникнення та подолання стресових ситуацій // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 10. – С. 7–8.

48.                       107 средств от стресса. – М. : Издат. дом журн. "Здоровье", 2002. – 94 с. : ил. – (Не болей).

53.58

С81

49.                       Стресс : эффективные методы избавления. – М. : Эксмо, 2009. – 64 с. – (Мед-экспресс).

51.204

С84

50.                       Татаренко Н.   Стрес і зовнішнє тестування : заняття для учнів 11-го кл. / Н. Татаренко // Психолог. – 2014. – № 5. – С. 44–48.

51.                       Тема номера: «Адреналин. Победа в чужой игре» // Колесо жизни. – 2014. – № 6. – С. 7–93.

52.                       Тема номера: «Управление ситуацией. Связи и влияние» // Колесо жизни. – 2013. – № 5. – С. 1–85.

53.                       Тема номера: «Шаг в неизвестность. Риски и гаранти» // Колесо жизни. – 2013. – № 9. – С. 10–88.

54.                       Теслюк, П.   Запобігання виникненню стресових ситуацій / П. Теслюк // Психолог. – 2015. – № 6. – С. 16–29.

55.                       Федоров А.   Стресс как инфекция / А. Федоров // Здоровье. – 2012. – № 2. – С. 12.

56.                       Фещенко Н.   Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні : як допомогти дітям підготуватися / Н. Фещенко // Психолог. – 2014. – № 5. – С. 55–57.

57.                       Халдина М.   Мария Халдина: "Почти в 90% случаев выпадение волос у женщин связано со стрессом" : [интервью с канд. мед. наук, трихологом Марией Халдиной] / М. Халдина ; разговор вела Ирина Попкова // Здоровье. – 2013. – № 8. – С. 44–46.

58.                       Халіна О.   Діти у стресових і надзвичайних ситуаціях : рекомендації щодо надання психологічної допомоги : молодший шк. вік / О. Халіна // Психолог. – 2016. – № 23/24. – С. 32–35.

59.                       Циганчук Т. В.   Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ / Т. В. Циганчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 8. – С. 18–30.

60.                       Школа психологічної безпеки // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2013. – Листопад : спецвипуск. – С. 1–40.

61.                       Юхно Н.   Підготовка та проходження ДПА, ЗНО : психол. супровід та підтримка / Н. Юхно // Психолог. – 2014. – № 5. – С. 4–30.

62.                       Юхно Н.   Подолання стресу під час підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад / Н. Юхно // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 12. – С. 4–9.

63.                       Юхно Н.   Подолання стресу під час підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад / Н. Юхно // Позашкільна освіта. – 2015. – № 12. – С. 11–16.

 

 

 

 

Підготовлено за фондами Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 21.03.2017 р.                                                   

Упорядник Н. А. Ількевич

 

 

Додаткова інформація