Педагогічні науки. Освіта

 Академічна доброчесність: стоп плагіат : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2020. – 29 с. – (Інформаційний простір освіти).

Інтернет-ресурси з академічної доброчесності

Покоління Z: нові виклики для освіти : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад.: Н. А. Ількевич, О. В. Богданець, І. В. Федорчук]. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 22 с. – (Інформаційний простір освіти).

WEB-путівник планетою Знань : вебліогр. проєкт / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. П. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2019. –  27 с. – (Інформаційний простір освіти). 

Проєктування виховної системи в умовах Нової української школи : метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти  ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2019. – 42 с. – (Інформаційний простір освіти).

Бібліотека Нової української школи : інформ. метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, Р. П. Тимощук, Н. С. Романюк]. – Луцьк : [б. в.], 2019. –  30 с. – (Інформаційний простір освіти).

Шкільні музеї – осередки національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Нова українська школа: створення освітніх зон початкової освіти

Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія дітей з особливими потребами: теорія і практика

Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія окремих груп дітей з особливими потребами

Педагогіка партнерства

Мотивація вчителя

Нова школа: простір освітніх можливостей

Художньо-естетичне виховання творчої особистості засобами позашкільної освіти

Дистанційне навчання учнів

Естетичне і громадянське виховання

Формування здорового способу життя учнів

Козацька педагогіка

Молоді про сім’ю

Моральне виховання

Профорієнтація

Військово-патріотичне виховання

Шкільна бібліотека – центр духовно-морального становлення особистості: бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, Н. С. Романюк]. – Луцьк : [б. в.], 2018. – 25 с. – (Інформаційний простір освіти).

Організація оздоровчо-виховної діяльності у літньому дитячому таборі : метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти; уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 20 с. – (Інформаційний простір освіти).

Робота педагога з дитячими і молодіжними організаціями : інформ. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; уклад. Н. А. Ількевич. – Луцьк : [б. в.], 2017. – с. – (Інформаційний простір освіти).

Бібліотерапевтичні рецепти : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; уклад.: Н. А. Ількевич, М. Ю. Ледньова. – Луцьк : [б. в.], 2017. – 16 с. – (Інформаційний простір освіти). 

Розвиток професійних компетентностей педагогів як передумова формування освітньо-виховного середовища [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 24 с. – (Інформаційний простір освіти).

Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям цілісної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу  [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2015. –20 с. – (Інформаційний простір освіти).

Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу до виховання школяра [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін.-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.  Н. Ількевич]. – Луцьк. : [б. в.], 2011. –   9 с. – (Інформаційний простір освіти).

Виховна система у контексті життєтворчості особистості [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич,І. Никитюк]. – Луцьк : [б. в.], 2015. –с. – (Інформаційний простір освіти).

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб створення єдиного інформаційного простору  [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. гімназія № 21 ім.М. Кравчука ; [уклад.:  Н. Ількевич, Т. Куса]. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 12 с.

Вальдорфська школа – педагогіка сучасності [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад.  Н. Ількевич]. – Луцьк :   [б. в.], 2015. – 10 с. – (Інформаційний простір освіти).

Розвиток компетентностей педагогів як передумова формування виховного простору [Текст] : реком. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – Луцьк :    [б. в.], 2014. –     21 с. 

Соціальна адаптація дітей з особливими потребами : реком. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Луц. навч.-реабіліт. центр ; уклад.: Н. Ількевич, М. Ледньова. – Луцьк : [б. в.], 2014. –8 с. – (Інформаційний простір освіти).

Позашкільний навчальний заклад – освітньо-виховна система [Текст] : рек. бібліогр. список  / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. :   Н. Ількевич, І.  Никитюк]. – 2 вид., переробл. і допов. – Луцьк : [б. в. ], 2013. – 18 с. – (Інформаційний простір освіти). 

Віртуальний простір позашкілля: вебліогр. список  / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.  Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 6 с. – (Інформаційний простір освіти).

Школа сприяння здоров’ю [Текст] : рек. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2013. – 19 с. – (Інформаційний простір освіти).

Психологічна адаптація дитини до навчання в початковій школі [Текст] : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. –  4 с. – (Інформаційний простір освіти).

Формування економічних компетентностей школярів [Текст] : бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. :  Н. Ількевич,  Т. Гребенюк]. – Луцьк : [б. в.], 2012. –  13 с. - (Інформаційний простір освіти). 

Партнерська взаємодія у створенні превентивного виховного простору [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. : І. Никитюк,  Н. Ількевич]. – Луцьк. : [б. в.], 2012. –  30 с. – (Інформаційний простір освіти).

Формування громадянських цінностей учнівської молоді  у системі загальної середньої освіти [Текст] : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. Н. Ількевич]. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 47 с.  – (Інформаційний простір освіти). 

 

Додаткова інформація