Григорій Гуртовий і Торчинський народний історичний музей

Григорій Гуртовий і Торчинський народний історичний музей його імені

 

Торчинський народний історичний музей імені Григорія Гуртового – це науково-просвітницький та культурно-освітній заклад, який займається зібранням, вивченням, збереженням і популяризацією пам’яток минулого Луцького району.

Цей музейний заклад має насичену історію, початок якої слід шукати у діяльності відомого краєзнавця, музейника-ентузіаста Григорія Олександровича Гуртового (1924-2012). Прибувши сюди з Запоріжжя у 1947 році, він почав працювати в редакції Торчинської районної газети. Збираючи інформацію, здійснив сотні походів довколишніми селами. Зустрічі з людьми й отримані від них історичні пам’ятки зародили цікавість до минулого Волині, а праця в архівах і бібліотеках поглибила переконання про багату історію краю. Незабаром під керівництвом Г. Гуртового утворився цілий гурток шанувальників старовини.

Першу екскурсію Григорій Олександрович проводив 23 березня 1957 року. 3 того часу й почав своє існування вперше створений на теренах Волині громадський музей – Торчинський історичний. Він ще не мав окремого приміщення і містився в одній з кімнат газети, але тут було розкладено кілька сотень оригінальних експонатів. Того березневого дня їх оглядали учні Боратинської (нині Веселівської) школи, а в подальшому – шкіл Торчина, Смолигова та інших. Розпочатий після цього «Реєстр експонатів Торчинського районного музею» засвідчив, що перші музейні предмети – це кремінні знаряддя праці, монетний скарб початку XVI століття, залишки зброї кінця XIX-початку XX століття. Відтепер колекція предметів різних епох поповнювалася також за рахунок власних коштів Григорія Гуртового.

У 1958 році речі були перенесені до музейної кімнати місцевого харчкомбінату. Методичну та практичну допомогу в оформленні експозиції надавали працівники Волинського краєзнавчого музею Римма Кашевська та Тетяна Андреєва. Григорій Олександрович, як збирач і хранитель історичних скарбів, був відповідальним за цю роботу, а, маючи неабиякий художній хист, власноручно виконував малюнки та підписи. Тому, коли 17 вересня 1960 року відбулося офіційне відкриття музею, його призначили директором. У 1967 році заклад отримав звання «народного», адже був створений без затрати державних коштів, турботами таких ентузіастів з народу, як Г. Гуртовий. Після ліквідації Торчинського району (1962 р.) для експозиції відвели приміщення колишнього народного суду з п’ятьма залами, у якому музей перебував до 2004 року.

Тут діяла рада, що складалася з 15 громадських працівників, таких як: учасник художньої самодіяльності Торчина П. Шапов, член Наукового товариства імені Т. Шевченка А. Коновалюк, вчителька історії Торчинської середньої школи А. Омеляшко, ветеран «Просвіти» А. Кревський, учні школи – В. Трофим’юк, В. Сидун, П. Заклекта та інші. Очолював її керівник музею Григорій Гуртовий, спрямовуючи пошукову та просвітницьку роботу.

За ці роки було зібрано декілька тисяч історичних пам’яток, серед них – цікаві палеонтологічні й археологічні предмети (зброя та знаряддя праці від палеоліту до періоду міді-бронзи), колекція книжкових видань XVII – середини XX століття, зразки козацького озброєння (зокрема, оригінальна гармата-мортира), ряд етнографічних речей другої половини XIX – середини XX століття, збірка монет різних історичних епох (зокрема, скарб польсько-литовських півгрошей ранньомодерного часу), унікальна ракета кінця XIX століття та інші. Окремої уваги заслуговують особисті речі відомого польського письменника Юзефа-Ігнація Крашевського, які нині експонуються в музеї.

Фактично з перших днів існування заклад став навчальною базою для Торчинської та інших шкіл. Тут проводилися тематичні уроки, виховні години, зустрічі з ветеранами війни та праці. Започаткована підготовка учнів-екскурсоводів, з яких чимало стали професійними істориками (зокрема, доктор історичних наук С. Гаврилюк, кандидат історичних наук Л. Понідєльник). Цікавою формою співпраці з школярами була діяльність пошукового загону учнів-слідопитів «Орля», який Григорій Олександрович організував, працюючи з першої половини 1960-их – до середини 1990-их рр. учителем історії Торчинської ЗОШ.

Постійно відбувалися процеси перебудови експозиції, наприклад, на початку 1990-их років., зміни і доповнення деяких тематичних частин. На початку 2000-их років стало очевидним, що через брак виставкової площі та стан приміщення музейні предмети необхідно переносити до нового, пошук якого завершився 2003 року. У наступні роки штат зріс до трьох працівників – директор, екскурсовод, доглядач.

До 2007 року Г.О.Гуртовий розпланував і побудував нову експозицію у наданому Луцькою районною радою приміщенні, в якому музей перебуває і нині. Площа її сягає 365 кв.м. Експозиція музею включає 96 тематичних блоків, кожен з яких цікавими пам’ятками оповідає про певний період історії Торчина та Волині. Урочисте відкриття експозиції відбулося 22 серпня 2006 року. На семінарах і конкурсах її оцінювали як одну з кращих за формою подачі історичних фактів. А 2009 року експозицію відзначено удостоєнням першого місця у Всеукраїнському конкурсі на кращий громадський музей (номінація «Історія рідного краю»).

Важкою втратою для розвитку галузі стала смерть Григорія Гуртового 1 вересня 2012 року. Однак його ім’я в музеї живе. 11 липня 2013 року Торчинському народному історичному музеєві присвоєне звання «імені Григорія Олександровича Гуртового».

Сьогодні працівники закладу продовжують розвивати започатковані традиції, налагоджують співпрацю з навчальними закладами Луцького і сусідніх районів. Тут регулярно відбуваються тематичні виставки, заходи, наукові форуми. Музей відвідують мешканці усіх теренів України та з-за кордону.

 

Література:

Гуртовий Г. Торчин – передзвін віків: іст.-краєзн. нариси. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 364 с.

Про Торчинський музей – с. 227–228.

Буланий І. Т. Громадські музеї України : історія, досвід, проблеми / І. Т. Буланий, І. Г. Явтушенко. – Київ : Мистецтво, 1979. – 198 с.

Про Торчинський музей – с. 82–85.

Вернидубов О. Комунальні та громадські музеї Волинської області в 2013 році: порівняльно-довідковий матеріал / О. Вернидубов, Л. Криштапюк // Волинський музейний вісник : наук, зб. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк: Волин. краєзнавчий музей, 2014. – Вип. 6. – С. 330–345.

Гуртовий Г. Музей починається в редакції / Г. Гуртовий // Ми – волинські журналісти. – Луцьк, 1999. – С. 152–156.

Гуртовий Г. Обласний і народний музеї – постійна співпраця. Дещо з досвіду роботи Торчинського народного музею / Г. Гуртовий // Волинський музей: історія і сучасність. – Луцьк, 2009. – Вип. 4: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. Луцьк-Колодяжне, 19 - 20 трав. – Луцьк, 2009. – С. 188 – 190.

Гуртовий Г. Перший на Волині народний музей / Г. Гуртовий // Волинський музей: історія і сучасність. – Луцьк, 1998. – С. 27.

Гуртовий Г. Торчинський народний музей – важливе джерело вивчення історії рідного краю / Г. Гуртовий // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцький район: історія, сучасність, перспективи : матеріали XXII обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. Луцьк-Торчин, 9-10 грудня 2006. – Луцьк, 2007. – Вип. 22. – С. 110–111.

Гуртовий Г. Як народився і діє Торчинський народний музей / Г. Гуртовий // «Роде наш красний...» : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1999. – Т. 3. – С. 550–560.

Маркус І. Кам’яні вироби енеоліту доби бронзи з фондів Торчинського історичного музею / І. Маркус, Г. Охріменко // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : матеріали І Волинських обл. краєзн. читань, присвяч. 90-річчю від дня народження Григорія Гуртового, смт. Торчин, 26 груд. 2014 р.: наук. зб. / відпов. за вип. А. Силюк; ред. О. Трофімчук. – Луцьк, 2014. – С. 301–307.

Мельник О. Ентузіаст музейного краєзнавства Волині : до 90-річчя від дня народж. Г. О. Гуртового / О. Мельник // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині: матеріали Міжнар. наук, іст.-краєзн. конф. «Минуле і сучасне єврейської громади на Волині», 20-21 серп. 2013 року, смт. Маневичі та Міжнар. наук. конф. «Польська культура в контексті волинського тексту», 3-4 квіт. 2014 р„ м. Луцьк : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 283–288.

Мельник О. Музей – пісня всього життя Григорія Гуртового / О. Мельник // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : матеріали І Волинських обл. краєзн. читань, присвяч. 90-річчю від дня народж. Григорія Гуртового, смт. Торчин, 26 груд. 2014 р.: наук. зб. / відпов. за вип. А. Силюк; ред. О. Трофімчук. – Луцьк, 2014. – С. 29–31.

Мельник О. Особисті речі Ю. І. Крашевського у Торчинському музеї / О. Мельник // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь: матеріали ХІІІ Волин. обл. наук, іст.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж., 175-річчю переїзду на Волинь та 125-річчю від дня смерті відомого пол. письменника Юзефа Ігнація Крашевського, 22 листоп. 2012 р„ м. Луцьк. – Луцьк, 2012. – Вип. 43. – С. 103–105.

Малімон Н. Музею у Торчині присвоїли ім’я Григорія Гуртового / Н. Малімон // День. – 2013. – 25 лип. – С. 2. 

Музей Гуртового у Торчині – найкращий в Україні: Торчинський народний історичний музей здобув І місце за номінацією «Історія рідного краю» у Першому всеукраїнському конкурсі на кращий громадський музей // Діалог. – 2010. – 28 січ. – С. 2.

Додаткова інформація