Економіка

Кон’юнктура міжнародних фінансових і товарних ринків [Текст] : реком. бібліогр. список / Волин. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Р. Тимощук]. – Луцьк : [б. в.], 2014. – (За сторінками підручника ХХІ століття). 

Додаткова інформація