Забужко Оксана Стефанівна

Забужко Оксана Стефанівна

 

 Оксана Стефанівна Забужко – українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист. У своїй творчості приділяє багато уваги усвідомленню української ідентичності і при цьому часто користується методологією фемінізму та постколоніалізму. В своїх творах використовує Харківський правопис.

Оксана Забужко народилася 19 вересня 1960 року в місті Луцьк. За словами письменниці, правдиве родове прізвище оригінально було не «Забужко», а «Забузькі». В Луцьку жила до 8 років.

Закінчила філософський факультет (1977-1982) та аспірантуру з естетики (1985) Київського університету імені Тараса Шевченка.

Була членом КПРС. Учасниця революції на граніті 1990 року.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Естетична природа лірики як роду мистецтва». Виключно літераторством трудовий досвід Забужко не обмежується. Довгий час вона працювала викладачем. Причому лекції кандидата філософських наук Забужко пощастило відвідати студентам не тільки Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського, де Забужко читала естетику, а також студентам таких всесвітньо відомих університетів як Гарвардський, Єльський, Колумбійський. Починаючи з 1989 р. Забужко є старшим науковим співробітником Інституту філософії НАН України.

1992 року викладала україністику в Університеті штату Пенсильванія як запрошений письменник. У 1994 авторка отримала стипендію Фонду Фулбрайта і викладала в Гарвардському та Піттсбурзькому університетах.

                 Твори Забужко здобули також міжнародне визнання.

Оксана Забужко живе на письменницькі гонорари. Значна частка її доходу — надходить від книг, виданих за кордоном.

         16 січня 2009 року Президент України В.Ющенко нагородив Оксану Забужко орденом княгині Ольги III ст. за вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та з нагоди Дня Соборності України.

 

 

Література

 

 

"Епістолярний роман" : фрагменти листування Ю. Шевельова з О. Забужко // Сучасність. – 2008. – № 12. – С. 65–74.

Аберація явища у постмодерному прочитанні // Презумпція доцільності: абрис сучасної літературознавчої концептології / Л.Тарнашинська ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2008. – C. 154–174.

Агеєва В. П.   Дороги й середохрестя : есеї / В. П. Агеєва. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 352 с. 

Андрусяк І.   ... Дожити до власного імені : про роман О. Забужко "Музеї покинутих секретів" / І. Андрусяк // Українська літературна газета. – 2010. – № 6. – С. 15.

Баран Є   Зоїлові трени... : літ.-критич. тексти / Є. Баран. – Львів : Логос, 1998. – 112 с. – (Антологія "Число"). 

Бовсунівська Т. В.   Стильовий еклектизм прози Оксани Забужко [Електронний ресурс] / Т. В. Бовсунівська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2009. – Вип. 19. – С. 40–55.

Болюк О.   Покращити наш світ : урок-психологічне дослідження за повістю О. Забужко "Казка про калинову сопілку" в 11 класі / О. Болюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 4. – С. 46–50.

Брега Л.   Про сни Токарчук і реальність Забужко / Л. Брега // Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 104–105.

Валер’єва М.   Лауреат "Ангелуса" Оксана Забужко - читачам "Журналіста України" / М. Валер’єва // Журналіст України. – 2013. – № 11. – С. 43.

Вербич, В. О.   Під куполом спільного неба : есеї та діалоги / В. О. Вербич. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 244 с. 

Волковецька Н.   Діалог минулого і сучасного у романах Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" та Марини Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи" [Електронний ресурс] / Н. Волковецька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. – 2012. – Вип. 27. – С. 133–135. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Волковецька Н.   Модифікація української ментальності як результат кризи ідентичності (на матеріалі романів української письменниці Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" і британської письменниці Марини Левицької "Коротка історія тракторів по-українські) / Н. Волковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2013. – № 3 (252) : Літературознавство. – С. 22–27. 

Гаврилова Ю.   Оксана Забужко : "Будь-який текст роздягає автора" / Ю. Гаврилова // Книжник review. – 2007. – № 11-12. – С. 40–45.

Гайдученко Г.   Емоційно-експресивна функція оказіоналізмів у прозі Оксани Забужко [Електронний ресурс] / Г. Гайдученко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: "Лінгвістика". – 2014. – Вип. ХХІ. – С. 200–203. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Галета О.   Історія "на дому" / О. Галета // Кур’єр Кривбасу. – 2012. – № 1-2(266-267). – С. 364–368.

Гендер і культура : зб. статей / упоряд. В. Агеєва, С. Оксамитна. – Київ : Факт, 2001. – 224 с. 

Герасимчук Л.   Новітній український музей : про О. Забужко / Л. Герасимчук // Укр. літ. газета. – 2010. – № 8. – С. 15.

Голобородько Я.   Між романом та есеєм. Оксана Забужко / Я. Голобородько // Укр. мова та л-ра. – 2009. – № 9. – С. 6–7. ; Папка № 200. - С. 1974.

Голобородько Я.   Сексментальна траєкторія Оксани Забужко / Я. Голобородько // Слово і час. – 2009. – № 12. – С. 74–79.

Данилюк В.   Забужко, яка переплюнула зірок голівуду! / В. Данилюк // Волин. газ. – 2013. – № 44. – С. 1, 11.

Денисенко І. І.   Характеристика явища лексичної синонімії у творі О. Забужко "Notre Damе d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" [Електронний ресурс] / І. І. Денисенко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя]. Серія: Філологічні науки. – 2013. – Кн. 1. – С. 187–192. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Дзюба С.   "Насправді багатий - це той, хто віддає. Гребе бідний, бо йому - завжди мало..." / С. Дзюба // Українська літературна газета. – 2013. – № 9. – С. 19. 

Дорошук Н. П.   "Кассандра" Лесі Українки - "Клітемнестра" Оксани Забужко: спроба діалогу / Н. П. Дорошук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2012. – № 12 (237) : Літературознавство. – С. 35–40. 

Єгорова Ю. М.   Феномен карнавалу в масовій літературі [Електронний ресурс] : (на матеріалі роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів") / Ю. М. Єгорова, Л. П. Копєйцева // Філологічні науки. – 2015. – № 2. – С. 98–102. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Жінка як текст : Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і котексти / упоряд. Л. Таран. – Київ : Факт, 2002. – 208 с. – (Літературний проект "Текст + контекст". Знакові літературні доробки та навколо них). 

Жінка, пам’ять, мова // РЕвізії пам’яті : літ. критика / Я.О.Поліщук. – Луцьк, 2011. – С. 118–127. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" ; 62).

Жукова Г. В.   Новинки сучасного літературного життя : Оксана Забужко, огляд творчості : [урок : сценарій] / Г. В. Жукова // Все для вчителя. – 2011. – № 34-36. – С. 138–141.

Задорожна О. С.   "Феміністська" поетика творів Оксани Забужко [Електронний ресурс] / О. С. Задорожна // Літературознавчі студії. – 2015. – Вип. 43, Ч. 1. – C. 229–236. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Задорожна О. С.   Поетика прози у новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" [Електронний ресурс] / О. С. Задорожна // Літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 32. – С. 99–103. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Задорожна О. С.   Художнє відображення історії України у творах Оксани Забужко [Електронний ресурс] / О. С. Задорожна // Літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 35. – С. 213–219. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Зборовська Н.   Жіноче письмо на порубіжжі віків : (Леся Українка, Оксана Забужко) / Н. Зборовська // Сл. і час. – 2004. – № 2. – С. 32–38. ; Папка"Українка Л.Творчіст" С.16.

Илюшина, И.   Книги года / И. Илюшина // Корреспондент. – 2010. – № 25. – С. 35–37.

Карасьов, М.   Аристотель проти Забужко / М. Карасьов // Київ. – 2012. – № 7-8. – С. 181–184.

Кемпінський П.   Наші очі широко заплющені / П. Кемпінський // Нова Східна Європа : двомісячник : спецвипуск / [гол. ред. А . Бжезєцький]. – Вроцлав ; Київ, 2014. – С. 156–164.

Ковінько М. В.   Специфіка функціонування авторської маски в оповіданні О. Забужко [Електронний ресурс] / М. В. Ковінько // Літературознавчі студії. – 2015. – Вип. 44, Ч. 1. – С. 265–273. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Констанкевич І. М.   Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 328 c. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). 

Косинська Ю.   Оксана Забужко : Без інтелектуального хребта будемо бабратися в тому самому болоті / Ю. Косинська, О. Крук // Укр. молода. – 2009. – № 162. – С. 18–19.

Котик І.   Чернетка шедевру? / І. Котик // Критика прози. – Київ, 2011. – С. 107–113. – (Серія "De provundis"). – Рец. на кн. : Забужко О. Музей покинутих секретів / О. Забужко. - Київ : Факт, 2010. - 832 с. 

Коцарев О.   Роздуми над війною проти нас : О. Забужко представила "І знов я влізаю в танк..." / О. Коцарев // День. – 2017. – № 70/71. – С. 31. 

Куліш Н.   Класний музей у школі Забужко / Н. Куліш // Культура і життя. – 2010. – № 18-22. – С.13.

Куява, Ж.   Зброя від Оксани Забужко / Ж. Куява // Українська літературна газета. – 2017. – № 13. – С. 6.

Куява, Ж.   Оксана Забужко : Годі відшукати більшої порнухи, ніж ту, що демонструють наші урядовці" / Ж. Куява // Сім’я і дім. – 2009. – № 53. – С. 1, 4.

Лаврик Д. С.   Біблеїзми як засіб вираження материнського й батьківського коду (на матеріалі художніх творів Т. Г. Шевченка, О. С. Забужко, О. С. Пушкіна) [Електронний ресурс] / Д. С. Лаврик // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2014. – Вип. 11, Т. 1. – С. 34–38. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Левчук І.   Топонімікон роману Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" / І. Левчук, Т. Шепелюк // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; [упоряд. І. П. Левчук]. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 105–111. 

Левчук Ю. О.   Міфологізм як метод інтерпретації античного сюжету у творчості Лесі Українки та Оксани Забужко / Ю. О. Левчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2012. – № 12 (237) : Літературознавство. – С. 77–82. 

Літературна дефіляда : суч. укр. критика про суч. укр. літ. / [ред., упоряд.: В. Панченко, А. Василенко, Ю. Жарков]. – Київ : Темпора, 2012. – 544 с. 

Ляш О.   Писання побудоване крізь тіло : [про презентацію книги О.Забужко "Музей покинутих секретів"] / О. Ляш // Гроно. – 2010. – № 3. – С. 18–19.

Мислива В.   Інтертекстуально-феміністична комунікація життя та творчості Сільвії Плат і Оксани Забужко [Електронний ресурс] / В. Мислива // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. – 2012. – Вип. 28. – С. 157–167. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Мислива В. М.   Фаустівські мотиви як інтертекстуальне тло Повісті "Інопланетянка " Оксани Забужко [Електронний ресурс] / В. М. Мислива // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. – 2012. – Вип. 27. – С. 233–235. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Моклиця М.   Луцький фрагмент життя і творчості Оксани Забужко / М. Моклиця // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Луцьк в історії Волині та України : матеріали ХХХУ Міжнар. історико-краєзн. наук. конф., м. Луцьк, 15-17 верес. 2010 року : наук. зб. / [відп. за вип. А. Силюк, О. Златогорський]. – Луцьк, 2010. – Вип. 35. – С. 326–330.

Моклиця М. В.   Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика / М. В. Моклиця. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Луцьк : Вежа, 2002. – 181 с. – ISBN 966-7294-36-6(вид.1-ше). - ISBN.

Незнайоме тіло сучасної української прози: жіноча література від Василя Ґабора // Від антології до онтології : антологія як спосіб репрезентації укр. літ. кінця ХІХ-поч. ХХІ ст. : монографія / О.Галета ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2015. – С. 395–428.

Ніколенко В.   Підозра на діагноз : Оксана Забужко / В. Ніколенко // Київ. – 2008. – № 9-10. – С. 174–177.

Новиков А. О.   Оксана Забужко "Казка про калинову сопілку": феміністично-психологічне підгрунтя злочину / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2016. – № 4/5. – С. 56–59.

Оксана Забужко // Шк. б-ка. – 2010. – № 8. – С. 7.

Оксана Забужко написала книгу про події Євромайдану та АТО // Українська літературна газета. – 2014. – № 16. – С. 7.

Оксана Забужко: "Сестри Річинські" Ірини Вільде – найкращий роман в українській літературі XX століття" // Українська літературна газета. – 2013. – № 6. – С. 13.

Панченко И.   Оксана Забужко : "После 40 - просто супер!" / И. Панченко ; Електронний ресурс // Режим доступа : //www.obozrevatel.com/news/2010. – 3 с. 

Пастух Б.   Секрети гідності від О. Забужко / Б. Пастух // Дзвін. – 2010. – № 9. – С. 140–141.

Пашник О. В.   Трансцедентність як основа буття в ліриці О. Забужко / О. В. Пашник // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. – 2001. – № 4.

Пащенко А.   "Таємна свобода"або Застілля кіношістдесятників / А. Пащенко // Кінотеатр. – 2012. – № 6. – С. 4–5.

Погинайко О.   Історична пам’ять та історичне безпам’ятсто / О. Погинайко // Літ. Україна. – 2014. – № 23. – С. 3. 

Полєтуха І.   Хроніка почуттів від українців / І. Полєтуха // Monitor Wolynski. – 2014. – № 24. – С. 10.

Поліщук Я. О.   Реактивність літератури / Я. О. Поліщук. – Київ : Академвидав, 2016. – 192 с.

Поліщук Я. О.   РЕвізії пам’яті : літ. критика / Я. О. Поліщук. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 216 с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" ; 62). 

Присяжний, П.   "Літопис самовидців", або Забужко у Луцьку / П. Присяжний // Луц. замок. – 2014. – № 51. – С. 13.

Про книжку Оксани Забужко "З мапи книг і людей" // Кур’єр Кривбасу. – 2013. – № 1(278)/2(279)/3(280). – С. 397.

Пшеничний Є.   Про Оксану Забужко, "шизофренічні послання і моральні орієнтири / Є. Пшеничний // Літературна Україна. – 2012. – № 39. – С. 6.

Родик К.   Діагноз: кремляді : про Оксану Забужко / К. Родик // Україна молода. – 2010. – № 101. – С. 10.

Романчук О.   Поговоримо про сокровенне : урок-диспут за повістю Оксани Забужко "Дівчатка" / О. Романчук // Українська мова і література. – 2016. – № 7/8. – С. 40–48. 

Самара І.   Невідоме тіло української жіночої прози / І. Самара // Дніпро. – 2015. – № 7/8/9. – С. 134–139.

Самійленко Л.   Жінка, що вилізла з танку / Л. Самійленко // Культура і життя. – 2016. – № 46. – С. 14.

Свалова М.   Збірка есеїстики О. Забужко "З мапи книг і людей" у системі підготовки майбутніх журналістів / М. Свалова // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; [відп. ред. С. І. Кравченко ; упоряд. М. А. Рожило]. – Луцьк, 2014. – № 5-6 (5). – С. 117–120. 

Свереда Т.   У Польщі переміг український роман про УПА / Т. Свереда // Луц. замок. – 2013. – № 43. – С. 10.

Сверстюк Є.   Волинська аудиторія шістдесятників : [спогади при дисидентство на Волині і Степана Забужка] / Є. Сверстюк // Волинь-нова. – 2010. – № 34. – С. 7. 

Секрет Т.   "Польові дослідження з українського сексу" Оксани Забужко - перша послідовна спроба української літературної відвертості / Т. Секрет // Українська мова і література. – 2008. – № 13-16. – С. 95–97.

Семків Р.   Вісім повчальних монологів / Р. Семків // Український тиждень. – 2010. – № 1/2. – С. 52–53.

Синьоок Т.   Підсумки Книжкового рейтингу НСПУ-2012 / Т. Синьоок // Літературна Україна. – 2013. – № 16. – С. 2.

Сколоздра-Шепітко О. Р.   Літературно-художня онімія роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" [Електронний ресурс] / О. Р. Сколоздра-Шепітко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2003. – Вип. 6, ч. 3. – C. 225–236. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

Скорук І. Д.   Власні назви персонажів у художніх творах О. Забужко / І. Д. Скорук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – №1 : Філологічні науки : мовознавство. – С. 124–129.

Таран Л.   Закон чи Благодать? / Л. Таран // Бібліотечка "Дивослова". – 2012. – № 1. – С. 37–39.

Таран Л.   Секрети немузейних таємниць : Книга "Музей покинутих секретів" / Л. Таран // Культура і життя. – 2010. – № 18-22. – С.12.

Таран Л.   Секрети немузейних таємниць : про роман О. Забужко "Музей покинутих секретів" / Л. Таран // Укр. культура. – 2010. – № 1-4. – С. 30–31.

Тебешевська-Качак Т.   Українська жіноча проза 90-х років ХХ ст. у світлі гендерних теорій / Т. Тебешевська-Качак // Гендерні аспекти в методологіях гуманітарних наук : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 9 -10 груд. 2004 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Всеукр. жін. центр інформації та соц.-економ. адаптації, Волин. обл. громад. орг. "Гендерний центр" [та ін.]. – Луцьк, 2005. – С. 204–228.

У пошуках втраченої чуттєвості : [про "Notre Dame d’ Ukraine" О. Забужко] // Сполохи : літ. критика та есеїстика / К.Москалець. – Львів, 2014. – С. 99–101. – (Приватна колекція).

Українки в історії. ХХ - ХХІ століття / [відп. ред. В. Борисенко]. – Київ : Либідь, 2012. – 288 с.

Український палімпсест : Оксана Забужко у розмові з Ізою Хруслінською / пер. Д. Матіяш ; за ред. І. Андрусяка та О. Забужко. – Київ : Комора, 2014. – 408 с. 

Харчук Р. Б.   Сучасна українська проза : постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2011. – 248 с. – (Серія "Альма-матер"). 

Чепалов О.   Світло згаслої зірки : [про кн. "Оксана Забужко. Юрій Шевельов. Вибране листування на тлі доби. 1992-2002"] / О. Чепалов // День. – 2011. – № 13. – С. 23. 

Черемних В.   Оксана Забужко : ми ще не програли / В. Черемних // Гроно. – 2010. – № 3. – С. 19–21.

Шаф О.   Голосом культурного матріарха / О. Шаф // Кур’єр Кривбасу. – 2014. – № 1/2/3 (290/291/292). – С. 368–374.

Шаф О.   Лірика Оксани Забужко: альтернативна культурна версія / О. Шаф // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 47–51.

Шутяк Л.   Культурна "мапа" ХХ століття по-українському : [про презентацію кн. есеїстики О. Забужко "З мапи книг і людей"] / Л. Шутяк // Українська культура. – 2013. – № 3. – С. 50–52.

Шуть В. Я.   Людина і культура в інтерсеміотичних вимірах українського есе [Електронний ресурс] : на матеріалі творчості О. Забужко / В. Я. Шуть // Літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 35. – С. 669–673. – ПБД "Пошук" : Періодичні видання.

 

Янкович О.   Своєрідність внутрішнього світу героїнь творів сучасної жіночої прози : на прикладі творчості Т. Толстої, Л. Петрушевської, Л. Уліцької та О. Забужко. 11 клас / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література в  України. – 2016. – № 12. – С. 11–18.

Додаткова інформація