Бібліографічні посібники

Волинська обласна бібліотека для юнацтва видає бібліографічні посібники у серіях: «За сторінками підручника ХХI століття», «Інформаційний простір освіти», «Територія читання», «Відкриваймо Україну:  події, факти, документи», «Покоління NEXT», «Топ-теми України».

 

Серія «За сторінками підручника ХХІ століття», якабула започаткована наприкінці минулого століття, має на меті розширення кола читання учнів та студентів за навчальними програмами, допомогу при вивченні спеціалізованих курсів, пошуку  документів для науково-дослідницьких робіт. Враховуються також типові запити користувачів та замовлення навчальних закладів, з якими укладено договори про співробітництво. У цій серії видано:

Неурядові організації світу (частина І, частина ІІ)

Життя у французькому стилі

Німеччина: презентуємо країну

Інформаційна подорож Великою Британією

Бонджорно, Італіє!

Панорама Polska

Етнічні традиції зарубіжних країн у діловому спілкуванні

Як я розумію свої права

Кон’юнктура міжнародних фінансових і товарних ринків

 

Серія «Територія читання» – це  популяризація художньої літератури, творчості письменників, орієнтація читача у літературному процесі тощо. Видання серії:

Генрік Сенкевич

«Бу-Ба-Бу»: Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак

«Пропала грамота»: Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь

Агния Львовна Барто

Виктор Юзефович Драгунский

Самуилл Яковлевич Маршак

Николай Николаевич Носов

 

Серія «Інформаційний простір освіти»  розкриває актуальні проблеми, що стоять перед освітянами. Переважна більшість посібників видається на замовлення установ освіти (Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, окремих закладів освіти тощо). Видання серії:

Робота педагога з дитячими і молодіжними організаціями

Організація оздоровчо-виховної діяльності у літньому дитячому таборі

Розвиток професійних компетентностей педагогів як передумова формування освітньо-виховного середовища

Бібліотерапевтичні рецепти

Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу до виховання школяра

Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям цілісної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу

Виховна система у контексті життєтворчості особистості

Інформаційно-комунікаційні технології  як засіб створення єдиного інформаційного простору

Вальдорфська школа – педагогіка сучасності

Розвиток компетентностей педагогів як передумова формування виховного простору

Соціальна адаптація дітей з особливими потребами

Позашкільний навчальний заклад – освітньо-виховна система

Віртуальний простір позашкілля

Шкільне самоврядування в системі громадсько-державного управління

Школа сприяння здоров’ю

Психологічна адаптація  дитини до навчання в початковій школі

Формування економічних компетентностей школярів

Партнерська взаємодія у створенні превентивного виховного простору

Формування громадянських цінностей учнівської молоді  у системі загальної середньої освіти

 

Серія «Відкриваймо Україну:  події, факти, документи» присвячена основним віхам історії та сучасності, народознавчим проблемам України. Серія представлена посібниками:

Війна на Сході України

Майдан: революція Гідності і Свободи

Порівняння різних систем літочислення

Вшанування хліба в обрядах України

Вшанування батька в обрядах України

«Я вірую в невмирущість крові.я вірую в свій народ»(до 75-річчя від дня народженняВячеслава Максимовича Чорновола)

 

Серія «Покоління NEXT» розкриває актуальні проблеми сучасної молоді, її захоплення і уподобання.

Молодь Японії: покоління NEXT

Як пережити День святого Валентина?

 

З 2016 року бібліотека започатковоє нову серію видань «Топ-теми України» з метою висвітлення найбільш цікавих для громади тем і проблем сьогодення.

Побутові відходи - загроза чи ресурс?

Українські бранці Кремля

Як пережити День святого Валентина?

Війна на Сході України

 

       Основні жанри бібліографічних видань Волинської ОЮБ:

Бібліографічні покажчики і списки;

Бібліографічні дайджести;

Вебліографічні посібники.

 

Дайджести – це фрагменти текстів багатьох документів (цитати, витримки, конспекти, реферати), підібрані за певною темою, не забезпеченою узагальнюючими публікаціями, що знаходиться у сфері інтересів реальних чи потенційних читачів.

Головна мета бібліографічних дайджестів подати певним чином узагальнену інформацію із певних тем, на які є постійний попит користувачів Волинської ОБЮ, але коло публікацій з яких досить обмежене. Думаємо, що в умовах районної, а тим паче сільської та шкільної бібліотеки ця проблема стоїть ще більш гостро. Тому і з’явилася ідея створення подібних бібліографічних видань.

Основні споживачі дайджестів – це учні загальноосвітньої школи, студенти вишів, вчителі, вихователі, бібліотечні працівники,  усі, хто цікавиться зазначеними у виданнях темами.

Розширенню кола представленої повнотекстової інформації сприяють бібліографічні описи документів – книг, статей з періодичних видань тощо. 

 

Вебліографічні посібники – це особливий вид бібліографічних посібників, в яких відображаються електронні ресурси (веб-ресурси), доступні для використання через комунікаційні канали глобальної мережі. Саме для обліку та впорядкування різноманітних за змістом і  видами  електронних  ресурсів  мережі  Інтернет  у  бібліотечному середовищі і започатковано напрям бібліографічної  діяльності –  вебліографію. Цей  термін  уперше був  вжитий  американськими  бібліотекарями  в 1990 р.  у газеті"Нью-Йорк Таймс", через п’ять років його стали застосовувати європейські бібліотекарі,  а в бібліотечному середовищі пострадянського простору він вживається з початку ХХІ  ст. Результати вебліографічної діяльності – вебліографічні посібники (путівники,  навігатори) –  існують в електронному вигляді на сайтах бібліотек і складаються із згрупованих у розділи чи розташованих у довільному порядку описів електронних  ресурсів  віддаленого  доступу.  Як  правило, опис включає гіпертекстову назву та/або електронну адресу ресурсу.  У  вебліографічних  посібниках  частіше,  ніж  у  традиційних  бібліографічних  покажчиках ,  як  спосіб бібліографічної характеристики застосовують анотації.

 

Додаткова інформація